Informacje

Promocja Jasła w Brukseli

24 stycznia br. w Brukseli odbędzie się inauguracja przewodnictwa Domu Polski Wschodniej (DPW) przez Województwo Podkarpackie. Na zaproszenie Marszałka Województwa Mirosława Karapyty do rozpoczęcia prezydencji Podkarpacia w DPW zostało zaproszone Podkarpackie Trójmiasto, które reprezentować będą: Andrzej Czernecki – burmistrz Jasła, Piotr Przytocki – prezydent Krosna oraz Wojciech Blecharczyk – burmistrz Sanoka.

Podkarpackie Trójmiasto

Jasło wspólnie z Krosnem i Sanokiem przygotowało prezentację naszego regionu w Domu Polski Wschodniej. Zaprezentujemy różnorodność Podkarpacia poprzez pokazanie naszych osiągnięć w dziedzinie kultury, przemysłu, rolnictwa oraz turystyki. Przygotowaliśmy stałą ekspozycję fotogramów prezentujących Trójmiasto – mówi Roman Marek, kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. Na inaugurację w DPW zostało zaproszonych około 300 znamienitych gości.

W trakcie inauguracji prezentowane będą filmy pokazujące walory naszego regionu, będą to filmy m.in. o Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle, Hucie Szkła w Jaśle oraz Firmie „Dagmara”, a także o Karpackiej Troi. – Do Brukseli zawieziemy również jasielskie wina, które będziemy serwować w krośnieńskim szkle przy multimedialnej prezentacji wybitnych dzieł, pochodzącego z Sanoka, Zdzisława Beksińskiego. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze zaprezentujemy w Brukseli wyroby tylko niektórych jasielskich firm: witraże z huty szkła, ozdoby świąteczne z „Dagmary” i wino z Winnicy „Golesz”. Pozostałe firmy przedstawimy w przygotowanym na tę okazję dwujęzycznym folderze – dodaje R. Marek.

Przejęcie prezydencji przez Podkarpacie w DPW jest pierwszym krokiem w zaplanowanej na cały bieżący rok promocji naszego województwa. Urząd Marszałkowski zaplanował wiele ciekawych imprez, m.in.: „Święto ulicy Alei Tervuren” (maj), „Podkarpackie aktywnie” (czerwiec), „Zmysłowe Podkarpackie” (lipiec), Militaria podkarpackie (wrzesień), „Wigilia Podkarpacka” w DPW (grudzień). Zaplanowano również wystawy tematyczne, targi i konferencje. Wszystkimi sprawami związanymi z promocją naszego województwa zajmuje się: Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

Dom Polski Wschodniej to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-Mazurskim. Podstawowym zadaniem Domu Polski Wschodniej jest pogłębienie współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Koordynatorami aktywności Domu w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej są kolejno marszałkowie poszczególnych województw.

Główne zadania Domu to reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi, monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów, informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych, promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej, lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE