Informacje

Burmistrz miasta nie rozstrzygnął konkursu na stanowisko dyrektora JDK

Konkurs na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury pozostaje nierozstrzygnięty. Burmistrz Andrzej Czernecki uznał, że przedstawione przez kandydatów koncepcje programowo-organizacyjne nie wpełni dają gwarancję rozwoju miejskiej instytucji kultury.

Jasielski Dom Kultury
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ogłoszony przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego na początku listopada ubiegłego roku konkurs na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury składał się z dwóch etapów: do 9 grudnia osoby zainteresowane objęciem stanowiska po Krystynie Kasprzyk składały w magistracie dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze.

W drugim etapie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostali zaproszeni na rozmowę z komisją konkursową, w skład której weszli: zastępca burmistrza miasta Leszek Znamirowski, kierownik Biura Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bożena Molska-Olbrot (obecnie kierownik wydziału), radna Rady Miejskiej Jasła Alicja Nowosielska, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Józef Laskowski oraz radca prawny Urzędu Miasta w Jaśle Lucyna Gąsiorowska.

Członkowie komisji w trakcie prowadzonych rozmów z poszczególnymi kandydatami brali pod uwagę następujące kryteria: doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ocenę odpowiedzi na pytania wspólnie ułożone przez komisję oraz zadawane indywidualnie przez jej poszczególnych reprezentantów oraz ocenę koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej dla Jasielskiego Domu Kultury.

Z postępowania konkursowego powstał protokół wraz z listą kandydatów z największą ilością punktów, który został przedstawiony burmistrzowi Jasła Andrzejowi Czerneckiemu.

Gospodarz miasta, po przeprowadzeniu rozmowy z wyłonionymi kandydatami i zapoznaniu się z zaprezentowanymi przez nich koncepcjami działalności placówki kultury postanowił nie rozstrzygać konkursu i nie powoływać żadnego z nich na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.

W uzasadnieniu przesłanym do osób biorących w postępowaniu konkursowym oraz zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle Andrzej Czernecki stwierdził, że „koncepcja programowo-organizacyjna, która jest podstawą do zawarcia późniejszej umowy z wybranym kandydatem na stanowisko dyrektora, zobowiązuje zarówno dyrektora jak i organizatora instytucji kultury do pełnej jej realizacji. Kandydaci przedstawili koncepcje, które w większym lub mniejszym zakresie proponowały interesujące działania, ale żaden z kandydatów nie przedstawił takiej koncepcji, która w pełni i bez zastrzeżeń daje gwarancję na jej realizację i rozwój Jasielskiego Domu Kultury jako miejskiej instytucji kultury w oparciu o jej możliwości i możliwości organizatora.”

Rzecznik prasowy jasielskiego magistratu Agata Koba w wywiadzie dla Telewizji Obiektyw powiedziała, że „w najbliższym czasie podejmiemy działania, które będą zmierzały do powołania osoby, która będzie zarządzać instytucją kultury. Będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.

W ocenie pani rzecznik procedura może potrwać w ciąglu najbliższych dwóch – trzech miesięcy.

Jednocześnie dodała, że Jasielskim Domem Kultury „rzetelnie i bez zastrzeżeń” kieruje obecnie Helena Gołębiowska.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE