Kultura | rozrywka | edukacja

Ferie z JDK: wariacje graficzne

Zorganizowane w JDK w czasie ferii dwudniowe zajęcia graficzne, podczas których można było poznać podstawy linorytu, zainteresowały uczniów starszych klas.

Warsztaty graficzne
Fot. © JASIELSKI DOM KULTURY

W poniedziałek (6 bm.) prowadząca warsztaty Katarzyna Gądek, graficzka z JDK, wyjaśniła im czym jest linoryt i jakich narzędzi używa się przy jego tworzeniu. Młodzież miała też możliwość przyjrzenia się profesjonalnym matrycom i odbitym pracom Katarzyny Gądek oraz wykonała swoje projekty, przeniosła je na matryce i rozpoczęła pracę dłutami.

Na kolejnych zajęciach, w środę (8 bm.) młodzi graficy dokończą swoje linoryty i będą je odbijać. Spróbują również odbijania innych materiałów o różnorodnych fakturach.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE