Informacje

Komendant Woźnik: „nie można mówić o dużej represyjności naszych policjantów”

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Woźnik przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim w 2011 roku.

Robert Woźnik
Robert Woźnik, Komendant Powiatowy Policji.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dwudziestosześcio stronicowy dokument, w którym zawarto charakterystykę jednostki, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wyniki podejmowanych przez funkcjonariuszy działań (dane ogólne, przestępczość kryminalna, zagrożenie wykroczeniami, przestępczość nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zabezpieczenie imprez, działania profilaktyczne, współpraca z samorządem) trafił do rąk radnych Rady Powiatu w Jaśle.

W blisko półgodzinnym wystąpieniu Komendant Woźnik, podpierając się o sprządzone statystki, krok po kroku przedstawiał efekty żmudnie wypracowane przez policjantów jasielskiego garnizonu, przy okazji „chwaląc się” utrzymaniem niskiego stanu zagrożenia przestępczością na terenie powiatu jasielskiego i stabilizacją poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie podkarpackim, a Podkarpacie zaliczane jest do najbezpieczniejszych regionów kraju. – podkreślił komendant.

W ubiegłym roku jasielska Policja odnotowała 1 737 przestępstw (wzrost o 143 przestępstwa w stosunku do analogicznego okresu roku 2010). Wskaźnik ilości popełnionych przestępstw w przeliczeniu na dziesięciu tysięcy mieszkańców wyniósł 151,5 (dla całego województwa – 184,4), co daje powiatowi jasielskiemu piąte miejsce w województwie podkarpackim. To oznacza, że jesteśmy zagrożeni przestępczością w niższym stopniu, niż mieszkańcy pozostałych dwudziestu powiatów na Podkarpaciu.

Największą liczbę stanowiły tutaj przestępstwa kryminalne (56,3%), w następnej kolejności przestępstwa drogowe (30,4%), przestępstwa gospodarcze (9,7%) i inne (3,6%).

Najwięcej przestępstw odnotowano na terenie działania Komendy Powiatowej Policji, która obejmuje miasto Jasło i po jej przekształceniu z dniem 1 maja gminę Jasło. Stwierdzono tutaj 1 113 przypadków (64% wszystkich popełnionych przestępstw). Najbezpieczniej było na terenie działania Posterunku Policji w Krempnej, gdzie odnotowano sześć przestępstw.

Poziom wykrywalności został utrzymany na dobrym poziomie. Policjanci wykryli 1442 przestępstwa. Wykrywalność ogółem wyniosła 81,8%. Skuteczność wykrywcza jasielskiej jednostki była wyższa o 0,4% w porównaniu do roku ubiegłego, a w stosunku do średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie wyższa o 8%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że poziom wykrywalności jasielskich policjantów w 2011 roku był najwyższym w ciągu minionych ośmiu lat. – powiedział Robert Woźnik.

Struktura przestępczości:
– przestępstwa kryminalne – 979 (wzrost o 86 w stosunku do roku 2010), policjanci ustalili sprawców 688 z nich (wykrywalność na poiomie 68,7%, wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2010)
– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 53 (wzrost o 5 w stosunku do roku 2010), policjanci ustalili sprawców 47 z nich (wykrywalność na poziomie 88,7%, poziom ten sam co w roku 2010)
– przestępstwa przeciwko mieniu – 735 (wzrost o 135 w stosunku do roku 2010), poziom wykrywalności 60,5%
– przestępstwa narkotykowe – 56 przypadków posiadania i udzielania środków odurzających (wzrost o trzy przypadki w stosunku do roku 2010), poziom wykrywalności ponad 98%

Struktura wykroczeń:
– ujawniono 36 213 wykroczeń (w roku 2010 – 37 554 wykroczenia)
– nałożono 10 885 grzywien w postaci mandatów karnych (w roku 2010 – 10 685 mandatów karnych)
– skierowano 1130 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego (w 2010 roku – 1090 wniosków)
pouczono 23 645 sprawców wykroczeń (w 2010 roku – 25 175 pouczeń)

Komendant w sprawozdaniu rocznym podkreślił, że powyższe liczby wskazują na to, że policjanci jasielskiego garnizonu nie są tak bardzo restrykcyjni jak funkcjonariusze z pozostałych komend powiatowych w województwie podkarpackim.

Wzrosła z kolei liczba zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie. Policjanci w ubiegłym roku podejmowali 1 576 interwerncji domowych (w 2010 roku – 1 497), z czego 618 dotyczyło zjawiska przemocy (w 2010 roku – 485). Najwięcej zdarzeń w tej kategorii odnotowano na terenie miasta Jasła, gdzie policjanci zapewniali bezpieczeństwo pokrzywdzonym rodzinom aż 259 razy.

335 interwencji zakończyło się zatrzymaniem osób agresywnych i przewiezieniem ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Ruch drogowy

W minionym roku na drogach powiatu jasielskiego odnotowano 64 wypadki komunikacyjne, w których śmierć poniosło pięć osób, a 73 odniosły obrażenia ciała. Porównując dane z roku 2010 należy zauważyć spadek liczby zdarzeń o 4 i spadek liczby osób poszkodowanych o 16. Natomiast zmianie nie uległa liczba ofiar śmiertelnych, która w 2010 roku również wyniosła pięć.

Na podkreślenie zasługuje, że w ustatnich trzech latach na drogach powiatu jasielskiego znacznie zmniejszyła się liczba wypadków drogowych mimo że następił gwałtowny przyrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu – zauważył Komendant Policji.

Najbardziej zagrożonym obszarem w tej kwestii pozostaje miasto Jasło, gdzie odnotowano 24 wypadki drogowe, następnie gmina Jasło – 11 wypadków. Na terenie działania poszczególnych posterunków odnotowano: Kołaczyce (gmina Kołaczyce i gmina Brzyska) – 10 wypadków, Skołyszyn – 7 wypadków, Nowy Żmigród – 6 wypadków, Dębowiec (gmina Dębowiec i gmina Osiek Jasielski) – 3 wypadki, Krempna – 2 wypadki, Tarnowiec – 1 wypadek.

Policjanci interweniowali również w związku z 483 kolizjami drogowymi (spadek o 107 kolizji w stosunku do roku 2010).

Zatrzymano 642 pijanych kierowców (o 139 więcej niż w 2010 roku), stąd jednym z priorytetów jasielskiego garnizonu na 2012 rok będzie dalsze eliminowanie tego zjawiska.

Komendant Powiatowy Policji w swoim wystąpieniu skupił się również na liczbie zabezpieczonych imprez masowych, działaniach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy we współpracy z samorządami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską, Młodzieżowym i Jasielskim Domem Kultury, Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, Zarządem Rejonowym PCK, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz innymi podmiotami.

Podkreślił również o wymiernej korzyści finansowej płynącej ze współpracy z samorządami, które w formie rzeczowej i finansowej przekazały w ubiegłym roku do jasielskiej komendy w sumie 123 550 złotych, w tym na zakup paliwa do radiowozów 23 tysiące złotych.

Priorytety, jakie mł. insp. Robert Woźnik stawia przed jasielskim garnizonem w 2012 roku to m.in.: wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie; poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych; podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Po przedstawieniu informacji Komendant odpowiadał na pytania radnych, m.in. o pomysły policjantów zmierzające do rozwiązania chaosu komunikacyjnego na terenie centrum miasta.

Starosta jasielski, oceniając sprawozdanie podkreślił, że „należy ocenić te działania pozytywnie”.

W przedstawionym materiale działania policjantów z powiatu jasielskiego są zakwalifikowywane na tle innych powiatów Podkarpacia bardzo wysoko. To, że jest mniejsza liczba przestępstw nasuwa dwa pytania: czy nie wykryśliśmy wszystkich przestępstw czy faktycznie te działania prewencyjne są na takim poziomie, że tych przestepstw jest mniej. Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. Te sprawozdanie pozwala z spokojem spoglądać na to, co było. Wskaźniki pokazują, że to bezpieczeństwo na terenie powiatu jasielskiego wzrasta i pomimo wielu zawirowań te działania prowadzone są co raz to bardziej profesjonalnie. – powiedział Adam Kmiecik.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Komendant Woźnik: „nie można mówić o dużej represyjności naszych policjantów””

  1. czy funkcjonariusze spod Golesza zostali nagrodzeni za swoje bandyckie występy,czy funkcjonariusze którzy doprowadzili do śmierci Lawery zostali nagrodzeni i czy ktoś wogóle rozlicza bandytów w mundurach,którzy nie są godni noszenia munduru.Nic nie przeczytałem…jakoś tym się komendant nie chwali że cała Polska czytała o libacjach i poczynaniach tych super policjantów

  2. A jak Panowie policjanci z Golesza? Wiadomo coś? Pochwalił się komentant na sesji?