Informacje

Na ratunek szybciej i bezpieczniej (TV)

W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu odbyło się uroczyste przekazanie czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Czeluśnicy, Umieszczu, Dobrucowej i Brzezówce. Trzy z nich to fabrycznie nowe pojazdy, które miejscowemu samorządowi udało się zakupić pod koniec ubiegłego roku.

OSP Umieszcz
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
OSP Dobrucowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zrealizowanie zakupu furgonu towarowo-osobowego z zabudową kontenerową na podwoziu Renault Master (do Umieszcza) i dwóch bliźniaczych furgonów towarowo-osobowych na podwoziu Renault Trafic (do Dobrucowej i Brzezówki) gmina Tarnowiec uzyskała duże dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Część wydatków musiała pokryć z własnego budżetu, ale – jak podkreśla wójt gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik – bez wsparcia finansowego nie byłaby możliwa systematyczna wymiana taboru samochodowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z Umieszcza kosztował blisko 140 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Pojazdy dla Dobrucowej i Umieszcza współfinansowali każdy z nich: po pięćdziesiąt tysięcy złotych – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, po dwadzieścia tysięcy złotych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i trzydzieści sześć tysięcy złotych – gmina Tarnowiec.

Do przetargu na dostawę pojazdów jako jedyna zgłosiła się firma PW Bibmot BIK Sp.j. z Mielca.

Wszystkie trzy lekie samochody ratowniczo-gaśnicze dostosowano do wymogów pojazdów uprzywilejowanych: posiadają belkę świetlną z napisem STRAŻ zamontowaną z przodu i niebieską lampę błyskową z tyłu pojazdu oraz niebieskie lampy stroboskopowe zamontowane nad zderzakiem przednim, generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych. Są też odpowiednio oznakowane: posiadają numery operacyjne oraz nazwę jednostki, do której należą.

Na ich wyposażeniu znajduje się podstawowy sprzęt, który poszczególne jednostki miały do dyspozycji w wycofanych z podziału bojowego pojazdach.

Do tej pory w Brzezówce, Dobrucowej i Umieszczu były stare samochody, miały po trzydzieści – czterdzieści lat. Ze względu na wiek samochód OSP Brzezówka trafił nawet do Muzeum Ratownictwa w Krakowie. – mówi Bogusław Wójcik.

Gmina Tarnowiec za blisko 15 tysięcy złotych zakupiła w ubiegłym roku również pojazd dla OSP Czeluśnica. To średni samochód pożarniczy GBA Iveco UNIC.

Jak podkreśla komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek są to jednostki o stosunkowo niewielkiej liczbie wyjazdów do akcji w ciągu roku, niemniej jednak dotychczasowe samochody nie spełniały już potrzeb strażaków-ochotników i miejscowej społeczności.

Powiat jasielski jest drugim w województwie podkarpackim, który ma blisko sto jednostek, więc częstotliwość wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych rozkłada się praktycznie na wiele z tych jednostek. Te nowe samochody są potrzebne. Ich wartość sięga w granicach 120-140 tysięcy złotych, na które dofinansowanie było ze strony Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reszta to środki samorządowe. Myślę, że nie stać tych gmin na samochody średnie w granicach 600-700 tysięcy złotych. Te samochody posłużą tym jednostkom przez dobrych kilkanaście lat. One na pewno znajdą swoje konkretne zapotrzebowanie, kiedy będzie potrzeba użycia tych jednostek. Są to prawidłowe zakupy, które będą służyć miejscowemu społeczeństwu. – powiedział.

Wójt gminy Tarnowiec dodaje, że w bieżącym roku kalendarzowym do wymiany pozostały jeszcze dwa samochody strażackie: w Gliniku Polskim i Sądkowej.

W tym roku również staramy się o pozyskanie środków na te samochody. Jeżeli uda nam się to zrealizować to praktycznie w całej gminie wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne, a mamy ich czternaście, będą miały nowe samochody, karosowane lub pozyskane w ostatnich dwunastu latach. – dodał Bogusław Wójcik.

W ciągu ostatnich dwóch lat tabor samochodowy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu jasielskiego został „odmłodzony” o kilkanaście samochodów ratowniczo-gaśniczych o różnej specyfice przeznaczenia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego pozwolił na zakupienie dziesięciu nowych samochodów. Te cztery, które wejdą w użytkowanie w gminie Tarnowiec, są kolejnym etapem w poprawie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzeba to powiedzieć wyraźnie, że w istotny sposób te samochody wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i stawiają gminę Tarnowiec w gminach najlepiej wyposażonych. Dotychczasowe jednostki samochodowe były niestety bardzo stare, w większości Żuki, które z racji czasookresu użytkowania i przestarzałej formy samochodu nie spełniały oczekiwań. – mówi st. bryg. Wiesław Latoszek.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE