Informacje

Prokurator Rejonowy: wzrasta ilość pomówień w Internecie

Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu Prokurator Rejonowy Jan Dziuban przedstawił informację o stanie przestępczości na terenie powiatu jasielskiego w 2011 roku.

Jan Dziuban
Prokurator Rejonowy Jan Dziuban.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na wstępie swojego sprawozdania prokurator podkreślił, że zagrożenie przestępczością na terenie miasta Jasła i całego powiatu jasielskiego na tle województwa podkarpackiego jest niewielkie.

W 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w Jaśle zarejestrowano 2400 spraw o różnym ciężarze gatunkowym (w 2010 roku – 2234). W 999 przypadkach skierowano akty oskarżenia do sądów właściwych do rozpoznania sprawy, co stanowi 61,1% spraw załatwionych. Jan Dziuban podkreślił, że jest to najwyższy odsetek ze wszystkich prokuratur okręgu krośnieńskiego. Ponadto skierowano 14 wniosków o warunkowe umożenie postępowania karnego. Odmówiono wszczęcia postępowania w 719 sprawach (30,5% odmów).

W stosunku do 16 sprawców najgroźniejszych przestępstw skierowano do sądów wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego. Wszystkie z nich zostały uwzględnione, sprawców aresztowano. W 53 przypadkach wobec sprawców przestępstw zastosowano dozory policyjne, a wobec 6 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, połączony w trzech przypadkach z zatrzymaniem paszportu. Ponadto wobec 9 sprawców zastosowano poręczenie majątkowe. – powiedział.

Dziuban zaznaczył, że w ubiegłym roku prokuratura podejmowała szereg działań związanych z udzieleniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, ustalenia alimentów dla matek samotnie wychowujących dzieci czy zaprzeczenia ojcostwa.

Poinformował również, że na terenie powiatu jasielskiego w minionym roku odnotowano 27 przypadków samobójstw. Najczęściej życie odbierali sobie mężczyźni między trzydziestym, a czterdziestym rokiem życia, pozostający bez pracy i nadużywający alkoholu.

Szef jasielskiej prokuratury zauważył, że duży odsetek spraw dotyczy wpisów na forach lokalnych portalów internetowych.

Musimy się zgodzić z tym, że ludzie, którzy zawierają tam głos, liczą na swoją bezkarność, które umożliwiają im – powiedzmy sobie szczerze – przepisy prawa. Zamieszczają jakie chcą informacje, którymi szkalują różne osoby. Sytuacja ta jest spowodowana tym, że niestety przepisy prawa w tym zakresie nie są doskonałe, a z drugiej strony właściciele portali w sposób ani nie szybki, ani nie obiektywny nie weryfikują tych wpisów. – mówił Jan Dziuban. – Ale są jakieś zasady, na których się wychowaliśmy, na których się uczyliśmy, że dobro od zła należy odróżniać również w tym zakresie. Trudno zrozumieć to, że to co się dzieje na portalach internetowych odpowiada raz prawdzie, a dwa sytuacji jaka jest. Obraz tych portali jest dużo gorszy niż rzeczywistość jaka panuje w naszym społeczeństwie.

Prokurator powiedział, że wpisy dotyczą osób z różnych środowisk, pełniących określone funkcje w naszej lokalnej społeczności i którym „ktoś chce dokopać”. Dodał też, że sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby osoby komentujące miały obowiązek podania swoich danych.

Na chwilę obecną przestępstwo pomówienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE