Informacje

TMNŻ podsumowuje działalność za miniony rok

Podczas sobotniego zjazdu sprawozdawczego Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu portal regionalny terazJaslo.pl otrzymał podziękowanie z rąk prezesa Jerzego Dębca za „rzeczywiste przedstawianie wydarzeń z organizacji imprez kulturalnych, sportowych oraz działalności społecznej” stowarzyszenia oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Podziękowanie dla portalu terazJaslo.pl od Jerzego Dębca, prezesa TMNŻ
Podziękowanie dla portalu terazJaslo.pl od Jerzego Dębca, prezesa TMNŻ.
Fot. © terazJaslo.pl / DANIEL BARON

Działające od 1997 roku stowarzyszenie ma na celu szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Nowego Żmigrodu i okolic, popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych, ochronę zabytków i pamiątek historycznych gminy oraz integrację lokalnej społeczności w zakresie wszechstronnego rozwoju miejscowości oraz jej okolic.

Od 2009 roku w skład zarządu organizacji wchodzą: Jerzy Dębiec (prezes), Edward Bakuta (wiceprezes), Katarzyna Jurkowska (sekretarz), Ryszard Majka (skarbnik), Zdzisław Gołębiowski, Bogusław Pogwizd, Franciszek Źrebiec, Beata Nadymus, Mariusz Ćwiek (członkowie), natomiast komisję rewizyjną tworzą: Małgorzata Marciniec (przewodnicząca), Marta Leśniak, Mirosław Zborowski (członkowie).

W ramach swojej działalności statutowej Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu m.in. współorganizuje imprezy „Dni Nowego Żmigrodu” oraz Grand Prix w Rowerach Górskich o „Puchar Smoka”, utrzymuje położoną u stóp Beskidu Niskiego działkę rekreacyjną „Oaza spokoju”, wydaje gazetkę samorządową „Region Żmigrodzki”, opiekuje się cmentarzem żydowskim w Nowym Żmigrodzie oraz nagrobkiem ostatniego burmistrza Żmigrodu Leona Karcińskiego znajdującym się na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Zebranie sprawozdawcze TMNŻ

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ostatnich latach prowadzi aktywne działania na rzecz utworzenia muzeum historycznego w remontowanym budynku starej gminy przy ulicy Dukielskiej.

Podczas sprawozdania za 2011 rok prezes TMNŻ Jerzy Dębiec wymienił jakie prace remontowe udało się do tej pory wykonać dzięki zaangażowaniu zarządu: wymieniono poszycie dachowe wraz z deskowaniem, wykonano rekonstrukcję muru od strony pana Bobuli, ułożono chodnik z kostki brukowej wzdłuż budynku, odnowiono podmurówkę od strony ulicy Dukielskiej, okuto kominy, zrekonstruowano ściany wewnątrz dziedzińca, zabezpieczono rynny leżące na dachu, wywieziono gruz po obiciu ścian wewnątrz budynku, przygotowano cztery pomieszczenia do malowania, pielęgnowano trawnik wokół budynku oraz prowadzono prace porządkowe w celu poprawy estetyki obiektu, utrzymano zabytkowy bruk wewnątrz dziedzińca, zakończono remont dwóch pomieszczeń od strony północnej oraz szereg innych prac.

Obiekt przyszłego muzeum w najbliższych miesiącach będzie wymagał m.in. następujących prac remontowo-budowlanych: wykonanie elewacji ścian na dziedzińcu wewnętrznym, uzupełnienie oraz dokończenie rekonstrukcji muru od strony pana Bobuli, remont ściany wewnętrznej od strony dziedzińca, wymiana okien i drzwi, wymiana dachówki na gzymsach muru oraz dalsze przygotowanie pomieszczeń do adaptacji.

Chciałbym serdecznie podziękować tym członkom naszego stowarzyszenia, którzy włożyli wiele wysiłku i nadstawiali głowę, by można było prowadzić prace przy budynku, aby nie niszczał. Podziękowania składam wszystkim członkom stowarzyszenia za wsparcie swoją pracą, jak również wsparcie duchowe oraz wsparcie polegające na służeniu dobrą radą i pomysłem. – powiedział Jerzy Dębiec.

Udzielając absolutorium za 2011 rok zarządowi, członkowie stowarzyszenia postawili przed nim ambitne założenia kierunku działalności, która ma się wyrażać m.in. poprzez: współorganizację cyklicznych imprez sportowo-kulturalnych, wydawanie gazetki samorządowej, prace na rzecz promocji Nowego Żmigrodu i okolic, współpracę z LOK Jasło w związku z strzelnicą, współpracę z samorządami i innymi organizacjami społecznymi w gminie, pozyskiwanie nowych aktywnych członków, rozszerzenie działalności wydawniczej, archiwizację materiałów historycznych, organizację Centrum Informacji Turystycznej przy przyszłym muzeum, dbanie o pomniki kultury regionu oraz opiekę nad cmentarzem żydowskim w Nowym Żmigrodzie.

Szereg przedstawionych działań prowadzonych przez TMNŻ oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie jest prezentowane na łamach portalu regionalnego terazJaslo.pl oraz w Telewizji Obiektyw, za co prezes Jerzy Dębiec przekazał nad okolicznościowe podziękowania.

Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Zgodnie z uchwałą składka członkowska Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu od soboty wynosi pięćdziesiąt złotych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE