Informacje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Jaśle

Pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w poniedziałek 20 lutego rozpocznie się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jasielska Policja również włącza się do tych działań.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Od 20 do 25 lutego bieżącego roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ta jest związana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym 22 lutego. Głównym celem tych działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz umożliwienie takim osobom uzyskania informacji na temat przysługujących im uprawnień.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania. Jasielscy policjanci po raz kolejny aktywnie włączą się do tych działań. W czasie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw funkcjonariusze oraz przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, będą pełnić dyżury, w trakcie których mieszkańcy naszego powiatu, jak też wszyscy zainteresowani, będą mogli uzyskać niezbędną pomoc.

Działania pomocowe, podejmowane na rzecz ofiar przestępstw, będą polegały przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych oraz informacji o instytucjach wspierających ofiary przestępstw. W jasielskiej komendzie oraz ośrodku interwencji kryzysowej uruchomiony zostanie punkt informacyjny, w którym osoby zainteresowane będą mogły otrzymać informacje m.in. o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych.

Dyżury pełnione będą w godz. od 10 do 14 w dniach:

– od 20 do 21 lutego br. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle ul. Szkolna 21 – tel. 13 44 85 838,

– od 22 do 25 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle ul. Kościuszki 26, pok. nr 212, tel. 13 44 38 343.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE