Informacje

W Jaśle pozostaje 27 stałych obwodów głosowania. Górka Klasztorna i Gądki bez lokali wyborczych

Na poniedziałkowej sesji radni dokonali podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Choć pozostano przy dotychczasowej liczbie dwudziestu siedmiu obwodów, to zaszły istotne zmiany. Na przykład mieszkańcy Hankówki wreszcie będą mogli oddać swój głos w osiedlowym domu ludowym, a nie jak dotychczas w Zespole Szkół Miejskich nr 4 przy ulicy Piotra Skargi.

Paweł Rzońca
Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak zaznaczył sekretarz miasta Jasła projekt przedmiotowej uchwały jest związany z wejściem w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wyborczego, które nakładają na Rady Gminy obowiązek ustalenia stałych obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Okręgi wyborcze Rada Miejska Jasła uchwaliła w październiku ubiegłego roku. W myśl nowego kodeksu wyborczego, w terminie trzech miesięcy Rada Miejska Jasła musi uchwalić stałe obwody głosowania, co stało się w dniu dzisiejszym. Jest ich dwadzieścia siedem w naszym mieście i w tych obwodach do głosowania będą się odbywały wszystkie wybory, jakie w naszym mieście będą organizowane. – powiedział portalowi regionalnemu terazJaslo.pl Paweł Rzońca.

Na szesnaście osiedli tylko dwa nie będą miały swojego lokalu wyborczego – to osiedle Górka Klasztorna (dla którego lokal wyborczy będzie mieścił się w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września przy ulicy Staszica) i osiedle Gądki (z lokalem wyborczym mieszącym się w Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ulicy Rafineryjnej).

Założeniem było to, żeby były na wszystkich osiedlach. – przyznaje sekretarz miasta. – W mieście Jaśle mamy szesnaście osiedli z tym, że dwa osiedla nie spełniały wymogów lokalowych dla organizowania tam wyborów. To jest osiedle Górka Klasztorna i osiedle Gądki, gdzie nie ma odpowiednich lokali dla organizacji wyborów.

Dodał, że wszystkie zaproponowane stałe obwody głosowania spełniają wymogi kodeksu wyborczego. – Gdyż obejmują swoim zasięgiem liczebność mieszkańców od pięciuset do trzech tysięcy. Pozostawienie dwudziestu siedmiu stałych obwodów głosowania zostało zaakceptowane przez komisarza wyborczego w Krośnie.

Projekt uchwały był wcześniej konsultowany z radnymi Rady Miejskiej Jasła oraz Zarządami Osiedli. – Ten projekt uchwały przesłaliśmy do komisarza wyborczego w Krośnie oraz do wszystkich radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli w odpowiednim terminie. Po uzyskaniu drobnych uwag do projektu uchwały, w dniu dzisiejszym został on przedstawiony Radzie Miejskiej Jasła. Wchodzi on w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. – wyjaśnia Rzońca.

WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA, ICH GRANICE ORAZ SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bartłomieja, Basztowa, Farna, Floriańska od nr 1 do nr 67 nieparzyste i od nr 2 do nr 70 parzyste, Gołębia, Hutnicza, Igielna, Ignacego Pinkasa, Jana Pawła II, Kadyiego, Kasprowicza, Kilińskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Płk Józefa Modrzejewskiego, Rynek, Skargi, Stroma, Śniadeckich, Targowa, Wałowa, Zielona Urząd Miasta w Jaśle
Sala Posiedzeń RMJ
Ulica Rynek 1

2

Asnyka, Bednarska, Czackiego, Karmelicka, Kazimierza Wielkiego, Kołłątaja, Koralewskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 14a parzyste, Krótka, Mickiewicza nr 1, PCK, Sokoła, Tkaczowa, Żwirki i Wigury, Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 2
Ulica Koralewskiego 9

3

1 Maja, 3 Maja od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 18 do nr 28 parzyste, Armii Krajowej, Ducala, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kochanowskiego, Kościuszki od nr 29 nieparzyste i od nr 16 parzyste, Lenartowicza od nr 1 do nr 11a nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Metzgera od nr 1 do nr 9, Rejtana, Staszica, Wyspiańskiego Jasielski Dom Kultury
Ulica Kołłątaja 1

4

Bohaterów Monte Cassino, Dziedzica, Hubalczyków, Madejewskich, Mickiewicza od nr 6 do nr 12 parzyste, Obrońców Westerplatte, Pawłowskiego, Skłodowskiej od nr 6 do nr 18 parzyste i od nr 23 do nr 29 nieparzyste, Szajnochy, Władysława Jagiełły od nr 2 do nr 40 parzyste, Zyndrama z Maszkowic Zespół Szkół Miejskich Nr 3
Ulica Szkolna 38

5

Chopina od nr 20 do nr 62 parzyste, Dr Zbigniewa Przybyszowskiego, Krasińskiego od nr 2 do nr 24 parzyste i od nr 1 do nr 39 nieparzyste, Mickiewicza od nr 14 do nr 34 parzyste i od nr 13a do nr 39 nieparzyste, Skłodowskiej od nr 2 do nr 4c parzyste i od nr 1 do nr 21 nieparzyste, Szkolna parzyste Zespół Szkół Miejskich Nr 3
Ulica Szkolna 38

6

Krasińskiego od nr 26 parzyste i od nr 41 nieparzyste, Ks. Józefa Tischnera, Leopolda Lisa Kuli, Podwale, Szkolna nieparzyste Zespół Szkół Miejskich Nr 3
Ulica Szkolna 38

7

3 Maja od nr 2 do nr 16 parzyste, Chopina od nr 2 do nr 18 parzyste i od nr 1 do nr 9 nieparzyste, Franciszkańska, Kraszewskiego, Mickiewicza od nr 2 do nr 4a parzyste i od nr 3 do nr 13 nieparzyste, Słowackiego, Ujejskiego, Władysława Jagiełły od nr 42 parzyste i od nr 1 nieparzyste I Liceum Ogólnokształcące
Ulica Czackiego 4

8

Bryły, Mickiewicza od nr 50 do nr 106 parzyste i od nr 59 do nr 137 nieparzyste, Starowiejska, Zygmunta Bałuka Dom Ludowy Bryły
Ulica Mickiewicza 115

9

Kaczorowy, Mickiewicza od nr 36 do nr 48 parzyste i od nr 41 do nr 57 nieparzyste Dom Ludowy Kaczorowy
Ulica Kaczorowy 55

10

Mickiewicza od nr 108 parzyste Klub Osiedlowy Gamrat
Ulica Mickiewicza 108

11

Działkowa, Jana Nowotnego, Krajowicka, Krakowska (nieparzyste od nr 37a i parzyste od nr 42), Okrężna, Piasta Kołodzieja, Podzamcze (nieparzyste nr 1a i od nr 3 i parzyste od nr 16) Dom Ludowy Krajowice
Ulica Okrężna 1

12

17 Stycznia od nr 137 nieparzyste i od nr 118b parzyste, Krakowska (nieparzyste od nr 1 do nr 37 i parzyste od nr 2 do nr 40), Podzamcze (nr 1, 1b i parzyste od nr 2 do nr 14 i 14a), Wierzbowa, Witosa od nr 1 do nr 65 nieparzyste i od nr 2 do nr 54 parzyste Szkoła Podstawowa Nr 2
Ulica Koralewskiego 9

13

17 Stycznia od nr 1 do nr 135 nieparzyste i od nr 2 do nr 118a parzyste, Albina Pietrusa, Gorajowicka, Górska, Józefa Krzyżowskiego, Lwowska od nr 2 do nr 24f parzyste i od nr 1 do nr 49f nieparzyste, Łukasiewicza, Mjr Henryka Dobrzańskiego, Na Kotlinę, Pod Skałą, Pogodna,

Reymonta, Skalna, Ulaszowice, Urocza, Widokowa, Witosa od nr 56 parzyste i od nr 67 nieparzyste, Władysława Mendysa

Klub Osiedlowy Ulaszowice
Ulica Na Kotlinę 11

14

Bieszczadzka, Brzyszczki, Dolna, Fabryczna, Jagodowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Lwowska od nr 26 parzyste i od nr 51 nieparzyste, Przemysłowa, Towarowa od nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 10
Ulica Lwowska 36

15

Cicha, Hankówka, Konopnickiej, Robotnicza, Rzemieślnicza, Śnieżna, Tadeusza Sroczyńskiego, Towarowa od nr 2 do nr 12, Zawodzie Dom Ludowy Hankówka
Ulica Hankówka 109

16

3 Maja od nr 54 do nr 76 parzyste i od nr 49 do nr 59 nieparzyste, Leśna, Lichtarz, Młynarska, Nadbrzeżna, Polna, Rzeczna, św. Jana z Dukli, Wodna, Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 7
Ulica św. Jana z Dukli 94

17

Bławatna, Bł. Karoliny Kózkówny, Ceramiczna, Floriańska od nr 108 parzyste i od nr 121 nieparzyste, Graniczna, Harcerska, ks. Jana Potępy, Ks. St. Bełcha, Ks. St. Konarskiego, Łąkowa, Mała, Rolnicza, Różana, Sobniowska, Stawna, Środkowa, Wąwozy, Wesoła, Wiosenna, Żniwna Zespół Szkół Miejskich Nr 5
Ulica Sobniowska 58

18

Bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Floriańska od nr 69 do nr 119 nieparzyste i od nr 72 do nr 106 parzyste, Grunwaldzka, Klasztorna, Kolejowa, Kwiatowa, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Pigonia, Prusa, Sienkiewicza, Św. Faustyny Kowalskiej, Weigla, Wileńska, Wiśniowa Zespół Szkół Technicznych
Ulica Staszica 30

19

Chopina od nr 11 do nr 51 nieparzyste, Grota Roweckiego, K. K. Baczyńskiego parzyste, Moniuszki, Paderewskiego, Partyzantów, Wincentego Pola, Za Bursą Szkoła Podstawowa Nr 4
Ulica Wincentego Pola 9

20

3 Maja od nr 30 do nr 36 parzyste i od nr 31 do nr 47 nieparzyste, Lenartowicza od nr 12 parzyste i od nr 13 nieparzyste Zespół Szkół Technicznych
Ulica Staszica 30

21

Chopina od nr 64 parzyste i od nr 53 nieparzyste, Sikorskiego MOSiR w Jaśle
Ulica Sikorskiego 15

22

Kopernika parzyste, K. K. Baczyńskiego od nr 27 nieparzyste Szkoła Podstawowa Nr 4
Ulica Kopernika 8a

23

3 Maja od nr 38 do nr 52 parzyste, Kopernika nieparzyste. Szkoła Podstawowa Nr 4
Ulica Kopernika 8a

24

Metzgera od nr 10, K. K. Baczyńskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste Zespół Szkół Technicznych
Ulica Staszica 30

25

Biecka, Gądki, Letnia, Plażowa, Słoneczna Zespół Szkół Miejskich Nr 1
Ulica Rafineryjna 3a

26

3 Maja od nr 61 nieparzyste i od nr 78 parzyste, Rafineryjna, Sportowa Zespół Szkół Miejskich Nr 1
Ulica Rafineryjna 3a

27

Gajowa, Krzywa, Naftowa, Niegłowicka, Równia, Wiejska Dom Ludowy Niegłowice
Ulica Niegłowicka 27

Źródło: Biuro Rady Miejskiej Jasła

Uchwała została przyjęta osiemnastoma głosami (Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Wacław Dusza, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Józef Kędrek, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Henryk Rak, Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Maria Szańca, Andrzej Trzop, Stanisław Zając, Leszek Zduński), od głosu wstrzymał się Janusz Przetacznik, natomiast Andrzej Dybaś nie zagłosował mimo, że był obecny na dzisiejszej sesji. Nieobecna była z kolei radna Urszula Czyżowicz.

Wyborcy, w liczbie co najmniej piętnastu, w ciągu pięciu dni od podania do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu stałych obwodów głosowania, mają prawo zaskarżenia uchwały do komisarza wyborczego w Krośnie. Za podanie do publicznej wiadomości przyjmuje się wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń jasielskiego magistratu oraz zamieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

Osobną uchwałą zostanie ustalony dwudziesty ósmy okręg wyborczy, w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE