Kultura | rozrywka | edukacja

Ludzie, książki, wydarzenia – MBP w Jaśle w pigułce

Czas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle biegnie niezwykle intensywnie. Początek roku to nowe pomysły, projekty, wyzwania – pracujemy nad nimi, by jeszcze bardziej udoskonalić ofertę dla naszych czytelników. Ogromną motywację stanowią dla nas dane podsumowujące rok 2012. Dziękujemy za częste odwiedziny, uczestnictwo w imprezach, aktywne włączanie się w życie naszej instytucji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Cieszymy się faktem, że w 2012 r. wypożyczyliśmy prawie 207 tysięcy książek, a średnio co trzeci mieszkaniec Jasła korzystał z wypożyczalni. Odnotowaliśmy ponad 143 tysiące odwiedzin – średnio każdego dnia odwiedziły nas 472 osoby korzystające z wypożyczalni, czytelni, biorące udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach to prawie 11 400 osób, o prawie 8% wzrosła liczba czytelników w wieku 0-15 lat. Pozwala nam to sądzić, że prowadzona przez nas akcja dla najmłodszych „Zostań czytelnikiem! Odkryj Krainę Biblioteki i Książki!” już przynosi efekty. Z tym większym entuzjazmem zapraszamy do nowej edycji kolejne przedszkola i szkoły.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy ponad 200 lekcji bibliotecznych, podczas których ponad 5000 młodych osób pogłębiało wiedzę o książce i literaturze, filmie, sztuce, regionie. Mając na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz podniesienie kompetencji medialnych naszych czytelników, przygotowaliśmy cykle zajęć poświęconych nowym mediom, dedykowanych różnym grupom odbiorców.

Bardzo istotna jest dla nas świadomość, że Biblioteka jest dla mieszkańców miejscem, w którym Jasielszczyzna staje się im jeszcze bliższa. Cieszymy się z zainteresowania zbiorami regionalnymi oraz wystawami. W 2012 r. opowiedzieliśmy m.in. o bohaterach Firlejówki, policji w regionie tuż po odzyskaniu niepodległości, podkarpackich smakach i świątecznych tradycjach, jasielskich przedwojennych gimnazjach. Nasze wystawy obejrzało blisko 7 000 osób, wielu jaślan podzieliło się z nami wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami. Łącznie prawie 19 tysięcy osób wzięło udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, m.in. VII Festiwalu Poezji i Prozy, Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, projekcie „U-MÓWMY SIĘ NA…POLSKI!”.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą naszą zeszłoroczną działalność. Mamy nadzieję, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć oraz zainspirować do włączenia się w tworzenie oferty Biblioteki razem z nami.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE