Kultura | rozrywka | edukacja

Dzień Otwarty w „Dwójce”

16 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle po raz drugi zorganizowano Dzień Otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Miał on na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki przyszłym uczniom i ich rodzicom.

Dzień Otwarty w Dwójce
Fot. © archiwum Szkoły

Tego dnia do naszej szkoły przybyło ponad 100 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Na wstępie dyrektor szkoły przywitał gości i zapoznał ich z bogatą ofertą szkoły skierowaną do najmłodszych. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu uczniów klas I – VI oraz zobaczyć występy taneczne zespołu „Wesołe nutki”, który działa przy świetlicy szkolnej.

Następnie dokonano uroczystego podsumowania konkursów dla przedszkolaków: plastycznego „Kwiatek dla babci i dla dziadka” i recytatorskiego „Wiersze Marii Konopnickiej”. Nagrodzone dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po występach artystycznych, dzieci zostały zaproszone do zwiedzania szkoły. Przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych zajęciach plastycznych, świetlicowych, matematycznych, języka polskiego, w zajęciach z użyciem tablicy interaktywnej. Z zainteresowaniem oglądały pracownię języków obcych, odbyły zajęcia aktywizujące z matematyki, uczestniczyły w teatrzyku prezentowanym przez uczniów naszej szkoły. Dzieci oglądały eksponaty oraz pomoce dydaktyczne w sali przyrodniczej i historycznej.

Dzieci poznały panie uczące w klasach najmłodszych, które poprowadziły dla nich ciekawe zajęcia w wyremontowanych salach lekcyjnych, w których rozpoczną naukę od pierwszego września. Tego dnia również rodzice i dzieci 6 i 7 letnie mieli możliwość obejrzenia stołówki i świetlicy szkolnej.

Dzień otwarty jest już tradycją naszej szkoły. Spotkanie ułatwia rodzicom podjęcie decyzji związanej z wyborem placówki, w której będą uczyły się ich dzieci. Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaufanie oraz przybycie. Było nam miło gościć rodziców i dzieci w naszych szkolnych progach, a słowa dzieci ”podoba mi się ta szkoła” utwierdziły nas w przekonaniu, że warto kontynuować te akcję.

(SP nr 2 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE