Informacje

Ratują zabytki architektury sakralnej. Ale i nie tylko

320 tysięcy złotych trafi w tym roku do powiatu jasielskiego na ratowanie zabytków. Największym beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Szebniach, która na kontynuowanie prac przy renowacji drewnianego kościoła parafialnego otrzyma od wojewódzkiego konserwatora zabytków osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Dawna cerkiew prawosławna w Świątkowej Małej koło Krempnej
Dawna cerkiew prawosławna w Świątkowej Małej koło Krempnej. Tutaj zaplanowano konserwację ikony Michała Archanioła. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Niepokalanej w Desznicy, która obecnie użytkuje świątynię, otrzyma na ten cel 10 tysięcy złotych.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

„Częściowa naprawa więźby dachowej, naprawa i uzupełnienie pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów, częściowa wymiana oszalowania kościoła wraz z impregnacją, miejscowa naprawa gzymsu okapowego, naprawa ceglanego wątku skarbczyka wraz z wykonaniem tynków i izolacji pionowej, uzupełnienie posadzki, modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej, impregnacja więźby, pokrycie fartucha okapowego gontem wraz z impregnacją” – to zakres zaplanowanych prac budowlanych ujętych we wniosku miejscowej parafii do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Urząd ten przyznał w sumie 320 tysięcy złotych na prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych oraz obiektów ruchomych z terenu powiatu jasielskiego, a w skali całego województwa jest to kwota ponad 9-ciu i pół miliona złotych.

Które zabytki zostaną poddane rewitalizacji? Przede wszystkim te, w których prace są już prowadzone od kilku lat. I tak: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu dostanie 10 tysięcy złotych na dokończenie wymiany poszycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „starej gminy” w Nowym Żmigrodzie, gdzie w przyszłości planowane jest utworzenie Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego – Muzeum im. Leona Karcińskiego. 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty i Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Marii w Harklowej otrzyma 30 tysięcy złotych na zakończenie prac w miejscowym kościele parafialnym – konserwacji elementów elewacji prezbiterium z północną i południową zakrystią.

20 tysięcy złotych konserwator przekaże Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Warzycach na dalszą konserwację ołtarza głównego.

Przeważają zabytki architektury sakralnej

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie otrzyma dotację aż na trzy zadania. Na: prace przy kaplicy pw. Świętej Trójcy na miejscowym cmentarzu parafialnym (zadanie pod nazwą „Całkowita renowacja dachu i stropu wraz z wymianą poszycia dachowego z blachy na gont, prace dotyczące także wieży”) – 20 tysięcy złotych, pełną konserwację nagrobka Heleny Śliwińskiej – 10 tysięcy złotych oraz pełną konserwację nagrobka Julii Pławeckiej – 10 tysięcy złotych.

Przy rozdawaniu środków na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów nie zapomniano także o drewnianych obiektach architektury sakralnej, które stanowią turystyczną wizytówkę naszego regionu. Na „Wzmocnienie fundamentów, wymiana podwalin, wymiana deskowania szalunku ścian, wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego itd.” w drewnianym kościele w Załężu miejscowa Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela otrzyma 40 tysięcy złotych. A w sąsiednim kościele w Osieku Jasielskim tamtejsza Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego dostanie 20 tysięcy złotych na pełną konserwację ołtarza bocznego świętej Tekli.

Po 10 tysięcy złotych zabezpieczono na konserwację polichromii ścian wschodniej i zachodniej prezbiterium drewnianej cerkwi prawosławnej w Pielgrzymce oraz ikony Michała Archanioła w dawnej cerkwi w Świątkowej Małej, a obecnie kościele filialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Niepokalanej w Desznicy.

Prywatni właściciele też dbają o dobro dziedzictwa kulturowego

Beneficjentami środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu są także osoby prywatne. 50 tysięcy złotych przeznaczono na odnowę murowanego dworu Pylińskich w Tarnowcu, gdzie realizowane będzie zadanie pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, remont konstrukcji dachowej, wzmocnienie konstrukcji dachowej i stropu poddasza, wykonanie antresoli, wykonanie klatki schodowej”.

Po 5 tysięcy złotych dostaną także pomysłodawcy renowacji grobowca Stoegerów oraz grobowca Rząsów i Krzeszowskich na Starym Cmentarzu przy ulicy Zielonej w Jaśle.

W sumie na przywrócenie dawnej świetności zabytkom w powiecie jasielskim Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu dr Grażyna Stojak przeznaczyła 320 tysięcy złotych. To kwota zbliżona do ubiegłorocznej dotacji (mniejsza o 2 tysiące złotych), w ramach której udało się m.in. przeprowadzić kompleksową renowację bramy głównej na Starym Cmentarzu przy ulicy Zielonej w Jaśle czy generalnie odrestaurować Glorietkę w jasielskim Parku Miejskim.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE