Informacje

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Świętowali zawodowcy z jasielskiej PSP

Najpierw modlili się w Kościele, później z pocztem sztandarowym dumnie maszerowali ulicami miasta, by na końcu na mundurach galowych zawisły medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, a niektórzy odebrali awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak we wtorek Państwowa Straż Pożarna w Jaśle uroczyście obchodziła swoje branżowe święto. Formacja, która na co dzień już nie tylko zmaga się z żywiołem ognia, ale wyjeżdża do wypadków komunikacyjnych czy usuwania skutków klęsk żywiołowych. Czyli wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie oraz mienie.

Dzień Strażaka 2013
Pamiątkowa fotografia w Dniu Strażaka 2013 (kliknij, aby obejrzeć w powiększeniu).
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM przewodził Krajowy Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. dr Jan Krynicki. Po eucharystii kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, emeryci i renciści jednostek ochrony przeciwpożarowej, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz miejskich instytucji kultury oraz zaproszeni goście przemaszerowali ulicami miasta, pilotowani przez policyjny patrol ruchu drogowego oraz poczet sztandarowy na plac przed komendą powiatową, gdzie obchodzono tegoroczny Dzień Strażaka.

Dowódcą uroczystości był Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego st. kpt. Sławomir Madejczyk, który złożył meldunek gotowości oddziału Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Bogdanowi Kulidze.

Na specjalistycznym podnośniku hydraulicznym wyciągnięto flagę państwową, która zawisła nad głowami zgromadzonych gości oraz odegrano hymn.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek powiedział, że przypadający na miesiąc maj Dzień Strażaka w poszczególnych jednostkach ochrony przeciwpożarowej jest obchodzony w różnym terminie. W bieżącym roku w jasielskiej jednostce uroczystości wypadły w trzeci wtorek miesiąca. Podkreślił jednocześnie, że święto jest okazją do szerszych podsumowań bieżącej działalności.

Jest to czas i dobra okazja do tego, aby wyróżniać strażaków. Tych, którzy wyróżnili się podczas naszej codziennej, trudnej i niebezpiecznej służby. Jest to również okazja do tego, aby podziękować wszystkim tym, którzy są z nami na dobre i na złe, którzy nas niejednokrotnie wspomagają w różnych okolicznościach. Nasze działania podporządkowane są ku niesieniu pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. A ostatnie lata pokazują, że takich sytuacji, gdzie strażacy muszą nieść pomoc, z roku na rok jest coraz więcej. W 2012 roku liczba zdarzeń, do których strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wyjeżdżali to 1248. – mówił podczas swojego wystąpienia Wiesław Latoszek.

Za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” nadanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego zostali odznaczeni: Złotą – wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, mł. bryg. Rafał Rutyna (zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, 18 lat służby), kpt. Edward Gronek (zastępca dowódcy zmiany w JRG, 16 lat służby), st. asp. Grzegorz Durał (starszy specjalista-ratownik w JRG, 15 lat służby), sekc. Tomasz Bachórz (młodszy ratownik-kierowca, 6 lat służby); Srebrną – st. asp. Michał Gronek (dyżurny operacyjny PSP, 11 lat służby), st. asp. Marcin Wnęk (dowódca zastępu w JRG, 11 lat służby), mł. ogn. Mariusz Wójcikiewicz (starszy ratownik-kierowca, 10 lat służby), mł. ogn. Paweł Wnęk (ratownik-kierowca, 9 lat służby).

Z okazji Dnia Strażaka uhonorowani zostali również: st. bryg. Wiesław Latoszek – Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (19 maja podczas Podkarpackich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Nisku), st. kpt. Piotr Śmietana – Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej (16 maja podczas jubileuszu 20-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Zakopanem) i Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (12 maja podczas XI Pielgrzymki Strażaków Ziemi Jasielskiej do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu) oraz bryg. Wacław Pasterczyk – po raz drugi Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (5 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka OSP w Kalwarii Pacławskiej).

Nominację na wyższy stopień służbowy odebrali z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesława Latoszka: asp. Janusz Wnęk (starszy specjalista-ratownik, 12 lat służby), asp. Marcin Wnęk (dowódca zastępu w JRG, 11 lat służby), asp. Paweł Opałka (dowódca zastępu w JRG, 11 lat służby), asp. Michał Gronek (dyżurny operacyjny PSP, 11 lat służby), asp. Mateusz Błasik (starszy specjalista-ratownik, 10 lat służby) – awansowani na stopień starszego aspiranta; mł. ogn. Dariusz Buczakowski (operator sprzętu specjalnego, 12 lat służby) – awansowany na stopień ogniomistrza i str. Jacek Szostak (stażysta, 2 lata służby) – awansowany na stopień starszego strażaka.

Nagrodę rzeczową, którą starosta jasielski przekazuje corocznie na ręce wyróżniającego się strażaka miejscowej komendy Państwowej Straży Pożarnej otrzymał st. ogn. Karol Stachacz, który w jednostce ochrony przeciwpożarowej pełni służbę od dziewiętnastu lat (obecnie na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego). W imieniu Adama Kmiecika nagrodę wręczył Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle Tadeusz Walczyk.

Na ręce funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starosta Adam Kmiecik skierował okolicznościowy list, w którym czytamy m.in.: „Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę, za ofiarną postawę oraz pomoc, jaką niesiecie Państwo poszkodowanym zarówno przez ogień jak i inne żywioły. Dzień Strażaka to także okazja do tego, aby uhonorować i awansować na wyższe stopnie tych, którzy nie szczędzą sił w służbie bliźnim. Gratulując sukcesów życzę Wam bezpiecznych akcji oraz powodzenia w kolejnych działaniach.”

W imieniu odznaczonych, awansowanych i nagrodzonych głos zabrał st. asp. Mateusz Błasik:

Pragnę serdecznie podziękować za docenienie naszej pracy. Otrzymane dziś awanse i wyróżnienia to dla nas dowód, że naszą pracę wykonujemy dobrze i stanowią motywację do dalszych działań, w których zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do naszych najbliższych, którzy zawsze są blisko i wspierają nas w podejmowanych przez nas działaniach. Niech święty Florian otacza nas swoją opieką w pełnieniu strażackiej powinności, a trudna służba niech będzie dla nas źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

O tym, że jasielska straż jest postrzegana jako profesjonalnie spełniająca swoje statutowe działania świadczą słowa Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego, który w swoim przemówieniu podkreślił, że przyjechał na uroczystości nie tylko ze względu na służbowe obowiązki, ale przyjazną atmosferę panującą w jednostce.

Z okazji Dnia Strażaka 2013 składam wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym oraz druhnom i druhom z ochotniczych straży pożarnych tej ziemi serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie ponoszone na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli. Wszystkie osiągnięcia, którymi możemy się dzisiaj poszczycić oraz wysoki poziom notowań wśród społeczeństwa nie powstały same z siebie. W ubiegłym roku wzywani byliśmy do ponad 20 tysięcy zdarzeń. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, bez względu na własne bezpieczeństwo to działania wpisane w naszą codzienną, strażacką służbę. – powiedział st. bryg. Bogdan Kuliga.

W codziennej służbie Państwowej Straży Pożarnej nieocenioną pomoc świadczą druhowie z jednostek OSP, których na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje 98. Szesnaście z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli profesjonalnie wyszkolonej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt namiastki zawodowców.

Stąd też słowa uznania od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego powiatowym strukturom w Jaśle przewodzi druh Stanisław Święch:

W miesiącu maju nasze myśli kierujemy ku osobom, które zawodowo, ale również i ochotniczo spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi, a nawet innych zagrożeń. Czynią to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet i życia. Naszym patronem jest święty Florian, oficer rzymski żyjący w IV wieku, który zasłynął z męstwa i był nieugięty w swoich przekonaniach religijnych, za co poniósł śmierć męczeńską. Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Janusza Koniecznego oraz własnym, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję za okazywanie pełnej gotowości i zachowanie postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Zarówno dawniej, jak i teraz, jak pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia zawsze jako pierwsi meldują się strażacy. Praca na rzecz społeczeństwa oraz chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie wpisane w codzienną, strażacką służbę. Wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza – twórcy Związku OSP RP „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Niech święty Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką.

Do serdecznych życzeń w kierunku pracowników ochrony przeciwpożarowej dołączyli również: senator RP Alicja Zając, sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca, dyrektor biura poselskiego Bogdana Rzońcy Mateusz Lechwar, przedstawiciel poseł na Sejm RP Małgorzaty Marcinkiewicz Krystyna Olszewska oraz zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle mjr Krzysztof Kowal, który wręczył Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Wiesławowi Latoszkowi i jego zastępcy mł. bryg. Bogdanowi Ziembie odznaki pamiątkowe Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

Podsumowując uroczystości komendant Latoszek wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że nie udało się wygospodarować środków na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpiłby „pierwszowyjazdowego” trzynastoletniego Renaulta Midlinera M210. Inwestycję trzeba będzie odłożyć do przyszłego roku – usłyszeli zaproszeni goście.

Mam nadzieję, że ten samochód, który jest, do przyszłego roku wytrzyma i będziemy się w 2014 roku cieszyć z nowego sprzętu technicznego. – podkreślił.

Po raz pierwszy st. bryg. Wiesław Latoszek skierował podziękowania w kierunku przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, którzy „starają się pisać o tym wszystkim, co dzieje się w Państwowej Straży Pożarnej”.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest obecnie 75 strażaków i 4 pracowników cywilnych.

FOTOGALERIA: Dzień Strażaka w PSP Jasło

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Świętowali zawodowcy z jasielskiej PSP”

  1. Jak widzę te zdjęcia to aż mnie głowa boli
    to jest straż zawodowa ?!
    kroku nie umieją złapać, zamiast siedzieć i czyścić auta to przydała by im się musztra