Informacje

Co zrobić, żeby młodzi mogli znaleźć pracę?

Rzetelna edukacja jest receptą na większość polskich bolączek, zatrzyma najlepszych w kraju, przyciągnie inwestorów, podniesie poziom życia.

Zawodówka
Fot. © archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Od kilku lat na polskim rynku pracy coraz więcej młodych ludzi jest bezrobotnych. Jedną z głównych przyczyn jest nadmiar absolwentów uczelni wyższych, którzy najczęściej nie mają wiedzy ani umiejętności, jakie są poszukiwane na rynku pracy. Większość z nich jest specjalistami w dziedzinach, na które jest małe zapotrzebowanie.

Podobnie sytuacja wygląda w Powiecie Jasielskim. Również w naszym regionie znaczny odsetek bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, większość z nich posiada wyższe wykształcenie. Jednocześnie od kilku lat upada kształcenie zawodowe. Spowodowane jest to brakiem dofinansowania na stworzenie zaplecza praktycznego i mniejszym zainteresowaniem tego typu szkołami.

Na rynku pracy brakuje natomiast wykwalifikowanych specjalistów. Skutki takiego stanu rzeczy odczuwamy wszyscy na co dzień – zanika rzemiosło, czas oczekiwania na hydraulika wydłużył się do wielu tygodni, a zagraniczni inwestorzy nie znajdują w Polsce odpowiednich specjalistów, więc po prostu stąd uciekają. Jeśli nie poprawimy wizerunku kształcenia zawodowego, wszyscy młodzi zdolni wyjadą, a reszta nie znajdzie pracy.

Szkolnictwo zawodowe musi odzyskać prestiż. Pomoże w tym wprowadzenie nauki, w którym wiedza praktyczna odzyska swoje miejsce. Nauczyciele zawodu powinni być specjalnie kształceni, a szkoły dysponować nowoczesnym, adekwatnym do potrzeb wyposażeniem. W gestii szkół jest utworzenie takich kierunków nauczania, które będą atrakcyjne dla uczniów i dadzą im szansę na znalezienie zatrudnienia po ich ukończeniu.

W Powiecie Jasielskim działają szkoły zawodowe, które kształcą młodzież w różnych specjalizacjach. W większości klas nauka wygląda w ten sposób, że przedmioty ogólnokształcące mają wszyscy razem, a nauka zawodu odbywa się w niewielkich grupach. Jest to nie tylko ekonomiczne, bo w ramach jednego oddziału kształci się kilka specjalizacji, ale też dobre dla młodzieży, bo praktyki zawodowe odbywają w kilka osób.

Absolwenci szkół zawodowych muszą przede wszystkim zdobyć umiejętności praktyczne, potrzebne do wykonywania zawodu. Musi zmienić się też szkoła, która ma nie tylko uczyć, ale też przygotowywać do życia i pracy w coraz bardziej skomplikowanym technologicznie środowisku. Szkoła powinna być elastyczna, śledzić zmiany na rynku pracy i tworzyć kierunki, zgodne z zapotrzebowaniem.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE