Sport | rekreacja | turystyka

III Puchar Burmistrza Miasta Jasła w szachach (zapowiedź)

Uczniowski Klub Szachowy „Mat” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle zaprasza do udziału w otwartym turnieju szachowym „III Pucharze Burmistrza Miasta Jasła”, który zostanie rozegrany w dniu 12.05.2013 roku.

Turniej szachowy

Mogą w nim wystartować wszyscy szachiści, bez względu na wiek i posiadaną kategorię. Więcej szczegółów o zawodach można znaleźć w zamieszczonym niżej komunikacie organizacyjnym.

III PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JASŁA turniej szachowy / 12.05.2013

1) Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Uczniowski Klub Sportowy „Mat”

2) Sponsorzy: Urząd Miasta w Jaśle, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Jaśle,
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Usługi Remontowo – Budowlane Mroczka

3) Termin i miejsce: 12.05.2013 (niedziela) sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle (wejście od ulicy Bednarskiej)

4) Kategorie: turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:
Turniej A: przeznaczony dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i kategorię szachową
– w jego ramach będą prowadzone klasyfikacje: generalna, kobiet oraz dziewcząt i chłopców do lat 16 (urodzeni w roku 1997 i młodsi)
Turniej B: przeznaczony dla urodzonych w roku 2001 i młodszych – w jego ramach będą prowadzone klasyfikacje dziewcząt i chłopców do lat 12 oraz dziewcząt i chłopców do lat 10

5) Program turnieju:
godz. 9.00 – 9.50: przyjmowanie zgłoszeń i opłaty wpisowej do turnieju A
godz. 10.00: otwarcie turnieju A i pierwsza runda
godz.10.30–10.55: przyjmowanie zgłoszeń i opłaty wpisowej do turnieju B
godz. 11.00: pierwsza runda w turnieju B
około godz. 14.00: zakończenie rozgrywek i rozdanie nagród

6) Zgłoszenia do turnieju: będą przyjmowane drogą mailową (kazimierz.bobula@wp.pl) lub telefonicznie (605 616 272) do dnia 10.05.2013 roku.
Organizator zapewnia udział uczestnikom zgłoszonym w terminie – zgłoszenie do turnieju będzie możliwe także bezpośrednio przed zawodami w sali gry, ale dodatkowym warunkiem są wolne miejsca lub zabezpieczenie przez uczestnika niezbędnego sprzętu szachowego.

7) Wpisowe: płatne w dniu zawodów w sali gry
– 15 zł – dorośli
– 10 zł – juniorzy do lat 18
Zwolnieni z wpisowego członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego “Mat”

8) System rozgrywek:
– Turniej A: 7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry – 15 minut dla zawodnika
– Turniej B: 7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry – 10 minut dla zawodnika
Obowiązują aktualne przepisy gry opublikowane w Kodeksie Szachowym PZSzach

9) Nagrody: w turnieju A przewidziane są następujące nagrody:
– w klasyfikacji generalnej turnieju A: 1 m. – 300 zł, 2 m. – 200 złotych, 3 m. – 100 zł, 4 – 6 miejsce – nagrody rzeczowe
– w klasyfikacji kobiet oraz dziewcząt i chłopców do lat 16: 1-3 miejsce – nagrody rzeczowe
– w turnieju B: nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji dziewcząt i chłopców do lat 12 i do lat 10
– aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny na uroczystości zakończenia turnieju,
– na uroczystości zakończeniu turnieju wśród uczestników będą losowane nagrody rzeczowe

10) Postanowienia końcowe:
– uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
– w sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
– organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w sali gry

(UKS „Mat” Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE