Informacje

Zmarł Stanisław Galon – szef jasielskiej „Solidarności”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.06.2013 r. zmarł w wieku 61 lat śp. Stanisław Galon – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Szef Oddziału w Jaśle.

Stanisław Galon
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Śp. Stanisław Galon był pracownikiem ZTS „Gamrat” – ERG w Jaśle, współorganizator „Solidarności” i od września 1980 r. Przewodniczący Komitetu założycielskiego.

25 października 1980 r. został Wiceprzewodniczącym Jasielskiego MKZ, był też delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska.

5 listopada 1982 r. przebywał w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze do 4 lutego 1984 r. W stanie wojennym kolportował wydawnictwa niezależne.

W 1992 r. został Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w jasielskim „Gamracie”. Od czerwca 1998 r. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” i Szef Oddziału w Jaśle. Był też delegatem na II Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1992 r. aktywnie działał w Radzie Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego gdzie był jej Sekretarzem, a później Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sekcji.

Śp. Stanisław był aktywnym działaczem społecznym w środowisku jasielskim, uczestniczył w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia. Był organizatorem wielu uroczystości patriotycznych i związkowych. Oddany bez reszty „Solidarności”, wielki Patriota a jednocześnie niezwykle skromny człowiek.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i naszych modlitwach.

Tadeusz Majchrowicz
wraz z pracownikami i Zarządem Regionu Podkarpacie
NSZZ „Solidarność” w Krośnie

Ceremonia pogrzebowa śp. Stanisława Galona rozpocznie się w dniu 30.06.2013 r (niedziela) o godz. 12.45 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Jaśle przy ul. Adama Mickiewicza.

SŁOWA KLUCZOWE