Informacje

Pamięć o bohaterach jest naszym moralnym obowiązkiem

Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni pamiętajmy o wielu innych pokoleniach Polaków składających ofiarę w walce o Niepodległość naszego narodu. Pamięć o nich wszystkich jest naszym obowiązkiem. – powiedział podczas okolicznościowego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki. W czwartkowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, organizacje kombatanckie, harcerze oraz mieszkańcy Jasła.

Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Organizatorami dwudniowych obchodów, ustanowionego na cześć zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Jaśle oraz miasto Jasło. Z tej okazji w środę na strzelnicy Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat odbyły się zawody strzeleckie, w których wzięli udział żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle oraz zaproszeni goście.

Dzisiaj rano złożono wiązanki kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującej się na frontonie Kościoła św. Stanisława, a potem w Sanktuarium św. Antoniego odprawiono mszę świętą w intencji Wojska Polskiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był apel poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Symboliczne wiązanki kwiatów z biało-czerwonymi wstążeczkami nawiązującymi do barw narodowych złożyły delegacje: władz miasta Jasła (burmistrz Andrzej Czernecki, II zastępca burmistrza Leszek Znamirowski, sekretarz miasta Paweł Rzońca, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal, radny Rady Miejskiej Jasła Wacław Dusza), powiatu jasielskiego (wicestarosta Franciszek Miśkowicz, przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz), gminy Jasło (wójt Stanisław Pankiewicz), parlamentarzystów (poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej, senator RP Alicji Zając i posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy), służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej), Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle, stowarzyszeń i organizacji wojskowych, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, Szwadronu Podkarpacie 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, instytucji kultury (Jasielskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury), Stowarzyszenia imienia Senatora Stanisława Zająca oraz mieszkaniec Jasła Wiesław Jajko.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. Samorządowiec nawiązał w nim do przypadającej w dniu dzisiejszym rocznicy bitwy warszawskiej, określanej przez historyków mianem „cudu nad Wisłą”.

15 sierpnia 1920 roku to data, gdzie pod Warszawą rozegrała się bitwa, w której armia polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną Niepodległość. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło zwycięstwo nad armią czerwoną. Zwycięstwo to było tak spektakularne, że bitwę tę uważa się za jedną z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata. My mówimy o niej krótko: „cud nad Wisłą”. 15 sierpnia, o czym warto pamiętać, został uznany oficjalnym świętem Wojska Polskiego już trzy lata po bitwie – 4 sierpnia 1923 roku. Ówczesny minister spraw wojskowych gen. broni Stanisław Szeptycki, nota bene ostatni właściciel wsi Korczyna koło Krosna, wydał rozkaz tej treści: „w dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wielkim wrogiem o całość i niepodległość Polski.” Dzisiaj po raz kolejny wspominamy tamten czas i kierujemy naszą uwagę na to, co w życiu państwa jest najważniejsze i najcenniejsze, na wartości narodowe: wolność, suwerenność, honor i wierność Ojczyźnie. – powiedział.

Gospodarz złożył też hołd pełniącym obecnie służbę wojskową żołnierzom: – Im należy się wielka chwała, im należy się honor i cześć. Niech w dniu dzisiejszym wolno mi będzie złożyć życzenia wszystkim żołnierzom tego, co najlepsze. Niech otacza Was poczucie wdzięczności ze strony społeczeństwa i duma płynąca z faktu pełnienia honorowej służby dla Boga i Ojczyzny.

W imieniu lokalnych władz podziękował również wszystkim, którzy uświetnili dzisiejsze obchody Święta Wojska Polskiego: pocztom sztandarowym (Cechu Rzemiosł Różnych, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP), harcerzom, kosynierom z Cieklina, którzy zaciągnęli wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Tadeusza Kościuszki, Szwadronowi Podkarpacie 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego, Miejsko-Kolejowej Orkiestrze Dętej oraz mieszkańcom miasta.

Wasza obecność jest wielkim przejawem patriotyzmu. – dodał Czernecki.

Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Święto Wojska Polskiego w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Pamięć o bohaterach jest naszym moralnym obowiązkiem”