Kultura | rozrywka | edukacja

Józef Szymczyk i początki szkolnictwa w Niepli – zakończenie wystawy

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zaprasza na wystawę dokumentów archiwalnych, rękopisów, obrazów z lat 1913-1915 i fotografii poświęconych początkom szkolnictwa w Niepli. Bezcenne dokumenty pochodzące z rodzinnych zbiorów Józefa Szymczyka – nauczyciela i kierownika szkoły w Niepli w latach 1906 – 1938, udostępnione Cyfrowemu Archiwum Tradycji Lokalnej przez wnuczkę, Krystynę Szymczyk można oglądać jeszcze do piątku 19 października.

Wystawa w Szebniach
Fot. © GBP w Jaśle z/s w Szebniach

W archiwaliach znajdują się oryginały pism potwierdzających działalność Szkoły Podstawowej w Niepli, obrazujących życie kulturalne mieszkańców wsi do 1939 r., jak również prace artystyczne Józefa Szymczyka. Jeszcze tylko przez kilka dni można podziwiać prawdziwe dzieła sztuki – obrazy, rzeźby, szkice które ponad 100 lat temu wyszły spod ręki Józefa Szymczyka.

Dyrektor GBP oraz Zespół CATL składają serdeczne podziękowania Krystynie Szymczyk za udostępnienie kolekcji, która jest już dostępna w naszym cyfrowym archiwum pod adresem: CATL – strona główna http://szebnie.archiwa.org

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki od godziny 9.00-17.00.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE