Kultura | rozrywka | edukacja

Przydrożne kapliczki w podkarpackim pejzażu

Po takim tytułem organizowana jest tegoroczna, siódma edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.

Przydrożne kapliczki w podkarpackim pejzażu

Celem konkursu jest poznawanie historii i dorobku i dziedzictwa kulturowego naszego regionu, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas krajobrazu i przyrożnych kapliczek, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej dzieci oraz wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie prac dowolną techniką, na dowolnym formacie (maksymalnie 50×70 cm). Ocenie jury podlegać będą: estetyka pracy, inwencja twórcza, ogólny wyraz artystyczny oraz samodzielność w pracy.

Termin składania prac mija 8 listopada 2013 r. Prace na konkurs należy przesłać na adres: Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38 – 200 Jasło.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u instruktora plastyki Ewy Kusiak, tel. 13 44 351 54, e-mail: jdkplastyk@vp.pl.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE