Kultura | rozrywka | edukacja

Dar Narodowy Józefowi Piłsudskiemu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej wzbogaciło się o nowe dokument archiwalne. Przekazano nam z prywatnej kolekcji dowód wpłaty na Dar Narodowy Józefowi Piłsudskiemu z 1918 roku oraz fotografię 13-go Galicyjskiego Pułku Piechoty „Krakowskie Dzieci”.

Dowód wpłaty wydany jest przez Komitet Obrony Narodowej w Ameryce
Fot. © CATL przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

Dowód wpłaty wydany jest przez Komitet Obrony Narodowej w Ameryce potwierdzający przekazanie środków finansowych na armię Józefa Piłsudskiego. Ten dokument udostępniamy mieszkańcom tuż przed 11 listopada – Narodowym Świętem Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej dziękuje Zofii Macek za udostępnienie dokumentów. Pozyskane archiwalia dostępne są pod adresem: http://szebnie.archiwa.org/.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE