Fotorelacje

„Hic transit gloria mundi”: zdjęcia Tomasza Kasprzyka na 230. rocznicę lokacji cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle

Kilkanaście wielkoformatowych fotografii można oglądać codziennie aż do końca maja br. na wystawie zatytułowanej „Tak przemija chwała świata”. Prace jasielskiego artysty fotografika Tomasza Kasprzyka przygotowane na 230. rocznicę założenia nekropolii przy ulicy Zielonej są udostępnione odwiedzającym stary cmentarz w kaplicy pw. Jezusa Ukrzyżowanego w godzinach od dziewiątej do siedemnastej. Patronat honorowy nad ekspozycją objęli: burmistrz miasta Andrzej Czernecki oraz proboszcz Kolegiaty Farnej ks. dziekan Zbigniew Irzyk.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

SŁOWA KLUCZOWE