Informacje

Stumilionowy budżet powiatu jasielskiego na 2015 rok: opozycja wspiera

Powiat jasielski ma uchwalony przyszłoroczny budżet. Nad dokumentem, który po stronie planowanych wydatków na poziomie 99 milionów złotych i dochodów na poziomie 104 milionów złotych oraz bez przewidywanego kredytu do zaciągnięcia radni głosowali prawie jednomyślnie. Nawet opozycja, która w poprzednich latach – dla zasady – była przeciw lub wstrzymywała się od głosu, tym razem poparła projekt, w którym uwzględniono również ich propozycje inwestycyjne.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W poprzedniej kadencji klub Prawa i Sprawiedliwości był przeciw lub wstrzymywał się od głosowania nad uchwałą budżetową powiatu jasielskiego. Tym razem jednak opozycyjny radni poparli uchwałę, bo Zarząd Powiatu uwzględnił zgłaszane przez nich postulaty.

Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze w tym roku uchwałę budżetową w związku z tym, że Zarząd Powiatu wyszedł naprzeciw radnym naszego klubu i uwzględnił w projekcie budżetu wnioski zgłaszane przez radnych oraz to, że nie będą zaciągane nowe kredyty co pozwoli utrzymać płynność finansową powiatu. A wszelkie odgłosy mówią, że rok 2015 w skali całego kraju może być trudny, nie tylko dla finansów powiatu, ale budżetu państwa. W związku z tym mam nadzieję, że te deklaracje związane z tymi wnioskami w miarę możliwości będą realizowane i nie skończy się tylko na deklaracjach. Stabilność i płynność finansowa pozwolą nam ten rok 2015 przetrwać. – powiedział przewodniczący klubu Witold Lechowski.

Chciałbym podziękować, że jest w ogóle jakiś zarys chęci współpracy z opozycją w tej nowej radzie. Tylko żeby to nie było w ten sposób, że dzisiaj my jako opozycja przegłosujemy budżet, a później Zarząd będzie usilnie te drogi blokował. Ja myślę, że idąc za ciosem, wystawi do nas dłoń i te drogi będą pomalutku realizowane. Cieszy mnie fakt, że komisja wypracowała postulaty, Zarząd pochylił się nad tym i zdecydował się, żeby w tym kierunku pójść. W imieniu klubu i swoim bardzo serdecznie dziękuję. – dorzuca siedzący obok radny Tadeusz Gorgosz.

Jednym z wnioskodawców zmian był przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers. – Przeglądałem budżety powiatów na terenie Polski jaka jest skala porównawcza. Tam w pozycji na kulturę fizyczną i sport niejednokrotnie są znacznie wyższe kwoty. Po drugie, moją intencją było to, żeby tę kwotę przeznaczyć jak organizujemy jakieś konkursy, żeby nagrody dla drużyn, które występują, nie były takie, że puchar za dwadzieścia złotych i dyplom za trzy złote tylko, żeby była powaga powiatu. Uważam, że przy ponad stumilionowym budżecie kwota 30 tysięcy jest mało znacząca.

Wnioski, które w znacznej mierze obejmowały wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej dodatkowych zadań inwestycyjnych, zostały wypracowane na posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego, a następnie przekazane do szczegółowej oceny przez komisję finansowo-budżetową. Ta na swoim posiedzeniu odniosła się pozytywnie do zaproponowanych zmian i rekomendowała je Zarządowi Powiatu w Jaśle, który na nie przystał.

18 grudnia na posiedzeniu komisji wpłynęły wnioski z komisji rozwoju dotyczące wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz wniosek radnego Grzegorza Persa dotyczącego zwiększenia środków na kulturę fizyczną o 30 tysięcy złotych. Komisja finansowo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała te wnioski i zwróciła się do Zarządu o wprowadzenie ich do projektu budżetu na 2015 rok. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle w dniu 19 grudnia wnioski komisji finansowo-budżetowej zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2015 rok. Komisja finansowo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wprowadzonymi wnioskami. Chciałam powiedzieć, że budżet na 2015 rok gwarantuje kontynuację rozpoczętych w ubiegłej kadencji zadań, jednocześnie wprowadza nowe inwestycje, które będą mogły być kontynuowane w momencie uzyskania środków zewnętrznych oraz nie przewiduje zaciągania kredytów, co umożliwia utrzymanie płynności finansowej powiatu. – powiedziała przewodnicząca komisji finansowo-budżetowej Dorota Woźniak.

Projekt uchwały budżetu powiatu jasielskiego na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie z pewnymi uwagami.

Budżet ten jest budżetem kontynuacji, pokazuje obszary, w których powinny iść działania na cały rok, który nadchodzi. Duża ilość zadań uwzględniających również wnioski poszczególnych radnych ma na celu uruchomienie tych zadań. Zarząd będzie z całych sił dokładał wszelkich starań, aby pozyskać środki zewnętrzne. Ważne jest, aby te zapisy budżetu były realizowane w 2015 roku przy pełnym zaangażowaniu Zarządu i udziale Rady Powiatu. Słusznym jest również zwrócenie uwagi na fakt, że po raz kolejny nie planujemy zaciągania kredytów. Stąd też radni Polskiego Stronnictwa Ludowego będą w pełni popierać przedstawiony projekt budżetu. – komentuje radny Jan Urban.

Budżet powiatu jasielskiego na 2015 rok zakłada dochody na poziomie 104 584 743 zł. (w tym dochody bieżące – 97 325 533 zł., dochody majątkowe – 7 259 210 zł.) oraz wydatki w łącznej kwocie 99 172 435 złotych (w tym wydatki bieżące – 89 727 211 złotych, wydatki majątkowe – 9 445 224 zł.). Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano odpowiednio – 9 405 224 zł. i 40 000 złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach w projekcie budżetu nie przewiduje się zaciągania kredytu.

Za przyjęciem uchwały głosowało dzisiaj dwudziestu jeden radnych, od głosu wstrzymał się Janusz Przetacznik. Z mandatu radnego zrezygnował i nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Henryk Motkowicz, który objął funkcję zastępcy wójta gminy Jasło. W jego miejsce wejdzie druga na liście Platformy Obywatelskiej 56-letnia Bożena Macek-Lubaś z Chrząstówki, która zostanie zaprzysiężona już po Nowym Roku.

POSŁUCHAJ:

– – –

Zwróciliśmy się do Wydziału Promocji i Spraw Społecznych z prośbą o udostępnienie treści uchwały. Mimo zapewnień włodarzy powiatu, że nastąpi to w dniu dzisiejszym, do chwili obecnej nie otrzymaliśmy dokumentu. Wobec powyższego nie możemy w tym momencie przedstawić Państwu głównych założeń inwestycyjnych powiatu jasielskiego na 2015 rok.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE