Informacje

Finał Antoniańskiego Daru Serca: „Dzisiaj trzeba otwierać ludzkie serca”

13 810,59 złotych przyniosła tegoroczna zbiórka pieniędzy na rzecz jasielskiego szpitala w ramach akcji charytatywnej pod hasłem „Antoniański Dar Serca”. Podczas uroczystego koncertu podsumowującego tegoroczną edycję przedsięwzięcia jego organizatorzy: Parafia Ojców Franciszkanów oraz Jasielski Dom Kultury złożyli serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w kwestę uliczną oraz liczne prezentacje artystyczne, które towarzyszyły akcji.

„Antoniański Dar Serca” to organizowana corocznie w miesiącu czerwcu lokalna akcja charytatywna, której celem jest zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Od 2013 roku jest kontynuatorem idei „Noworocznego Daru”, dzięki któremu w ciągu piętnastu lat udało się zebrać ponad pół miliona złotych. Dzięki tym środkom udało się pozyskać wiele cennej aparatury ratującej życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta i powiatu. W realizację przedsięwzięcia włączają się: Jasielski Dom Kultury oraz Parafia Ojców Franciszkanów.

Tegoroczną edycję akcji, której przyświecały słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. (…) Serce oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie, człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha” zainaugurowała w ubiegłą niedzielę (7.06) zbiórka publiczna przeprowadzona przez komitet społeczny „Antoniański Dar Serca”, w skład którego weszli: o. gwardian Krzysztof Kozioł – proboszcz Parafii Ojców Franciszkanów, Ryszard Pabian – burmistrz Jasła, Janusz Szewczyk – dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, Ilona Dranka oraz Wojciech Nowicki.

Kwesta odbywała się na ulicach miasta przez cały dzień, a włączyło się w nią 91 wolontariuszy – uczniowie trzech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz trzech szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jasła. Wolne datki mieszkańcy wrzucali do specjalnie oznakowanych puszek, z czego każda z nich otrzymała swój indywidualny numer identyfikacyjny. Rozliczenie prowadzono na bieżąco w sztabie akcji mieszczącym się w budynku dawnego kina „Syrena” przy ulicy Sokoła.

Zbiórka przyniosła w sumie 11 102,90 złotych.

Przez cały czas można było wpłacać dobrowolne datki na konto w Banku Pekao S.A. I Oddział Jasło pod numerem: 75 1240 2337 1111 0000 3740 3607 z dopiskiem „Darowizna w ramach Antoniańskiego Daru Serca”.

Środki były gromadzone również w trakcie prezentacji artystycznych, które towarzyszyły tegorocznej edycji akcji. Część z nich zorganizowano wcześniej w poszczególnych placówkach edukacyjnych na terenie miasta, a część podczas dwudniowego pikniku zorganizowanego na placu przed Sanktuarium św. Antoniego.

W przedsięwzięcie włączyli się: Przedszkola Miejskie nr 1, 2, 3, 10 i 11; Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 7 i 10; Zespoły Szkół Miejskich nr 2, 3 i 4; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jadwigi Królowej; Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II, II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Hallera, Zespół Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Podczas dzisiejszego finału „Antoniańskiego Daru Serca” organizatorzy podziękowali wszystkim osobom, dzięki którym ta akcja charytatywna co roku jest życzliwie przyjmowana w lokalnym środowisku.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x15)
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR (x15)

Antoniański Dar Serca skupił wokół siebie wielu młodych ludzi, którzy 7 czerwca kwestowali na ulicach naszego miasta, zbierając od ludzi datki. Dzisiaj chcemy wyrazić im naszą wdzięczność, podziękować za trud i czas, który dali tej akcji charytatywnej. W przedszkolach i szkołach odbywały się liczne prezentacje artystyczne. Za każdą taką prezentacją kryje się trud, wysiłek, praca nauczycieli, wychowawców, ale także młodych aktorów – uczniów. Oby ten wysiłek owocował w rozwoju duchowym, ale także budzeniu wrażliwości artystycznej. Za tą pracę wyrażamy ogromną wdzięczność nauczycielom, szkołom, uczniom, rodzicom. Ale dzisiaj jest też taki moment, aby podziękować ofiarodawcom, którzy dali swoją „złotówkę” na szlachetny cel. Chcemy podziękować za to, że rozumieli potrzebę, czuli wewnętrzne przymuszenie, żeby dzielić się z innymi. Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy ogromną wdzięczność. – powiedział o. gwardian Krzysztof Kozioł.

Proboszcz jasielskiej parafii Ojców Franciszkanów dodał: – Jeden spektakl zaczynał się prostym zawołaniem: „otwieramy serca”. Proste, ale mocne słowa, zwłaszcza dzisiaj kiedy w świecie tyle zamkniętych serc, tyle obojętnych serc, a w ten sposób także i smutnych serc. Dzisiaj trzeba otwierać ludzkie serca, jest to wielkie zadanie. Myślę, że jeśli podczas tych dni chociaż jedno serce zostało otwarte, chociaż jedno serce zostało uchylone szerzej dla drugiego człowieka to Antoniański Dar Serca spełnił swoje zadanie.

Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk podkreślił, że podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrego serca, którzy swoją działalnością społeczną w ramach akcji powodują uśmiech na twarzach innych osób.

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeżeli się nią dzieli. Myślę, że ta maksyma powinna nam przyświecać. Ten Antoniański Dar Serca niechże będzie kolejnym etapem do tej umiejętności dzielenia się. Dzisiaj mamy finał wspaniałych występów. Nie chodzi o finanse, ale o wytworzenie tego mechanizmu altruizmu, który powinien nam na co dzień towarzyszyć. – podkreślił.

Do podziękowań dołączył się również zastępca burmistrza Jasła Antoni Pikul.

Tegoroczna edycja „ADS” przyniosła w sumie 13 810,59 złotych. Symboliczny czek opiewający na tą kwotę odebrał zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do spraw administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej.

Finał-ADS-003

Chciałem serdecznie podziękować ojcu gwardianowi, dyrekcji Jasielskiego Domu Kultury, dyrektorom jasielskich szkół oraz wszystkim zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy na rzecz zakupu sprzętu dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Wszystko co dzieje się przy tej akcji świadczy o tym, że ludzie dzisiaj jeszcze mają dużo serca do tego, żeby pomagać jeden drugiemu. – powiedział.

Zebrane w tym roku środki pozwolą na częściowe pokrycie zakupu przenośnego ultrasonografu, który trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.

Na ręce dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych o. gwardian Krzysztof Kozioł oraz dyrektor JDK Janusz Szewczyk złożyli pamiątkowe podziękowania, w których napisali:

„Organizatorzy: Jasielski Dom Kultury oraz Parafia Ojców Franciszkanów składają na ręce Pana/Pani Dyrektora serdeczne podziękowanie wszystkim pedagogom, ich podopiecznym za wrażliwość i otwarte serce dla tych, którzy potrzebują pomocy oraz za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Drodzy Państwo, bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe. Dziękujemy i głęboko wierzymy, że okazana siła serca i pomocna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy na rzecz naszego środowiska”.

Akcję zakończył okolicznościowy koncert w wykonaniu katolickiego zespołu muzycznego „Heaven UP” z Lublina. Jego twórcami są ks. Krzysztof Flis oraz Rafał Czarnacki. Jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu w portalu społecznościowym „obecnie skład pracuje nad materiałem mając w planach nagranie płyty i koncerty. Zespół tworzą znakomici, profesjonalni instrumentaliści i wokaliści znani na scenie chrześcijańskiej i nie tylko. Heaven Up na swoim koncie ma wspólne koncerty z Mieczysławem Szcześniakiem, Kasią Wilk i Stanisławem Sojką oraz podjął stałą współpracę z saksofonistą – Michałem Kobojkiem – znanym z takich formacji jak Varius Manx czy Krzysztof Ścierański Quartet.”

Finał-ADS-005

Finał-ADS-006

Finał-ADS-007

Finał-ADS-008

Finał-ADS-009

Finał-ADS-010

Finał-ADS-011

Finał-ADS-012

Finał-ADS-013

Finał-ADS-014

Finał-ADS-015

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE