Informacje

Przez szesnaście lat szefował jasielskim strażakom. Teraz przechodzi na zasłużoną emeryturę

Dzisiejszy dzień był wyjątkowym dla starszego brygadiera Wiesława Latoszka, jego rodziny oraz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Po trzydziestu czterech latach służby, w tym szesnastu kierowania miejscową jednostką przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Jego pożegnanie miało miejsce podczas uroczystego apelu, w którym wzięli udział: najbliższa rodzina (mama, żona i dzieci), Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Danielem Dryniakiem i Naczelnikami Komendy Wojewódzkiej, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego, Starosta Jasielski Mariusz Sepioł wraz z wicestarostą Tadeuszem Górczykiem i Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle Tadeuszem Gorgoszem, Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła Henrykiem Rakiem, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, księża kapelani straży pożarnej, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkom. Jacek Krzyżak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle mjr Mirosław Władyka, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Paweł Szynal, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch wraz z członkami Prezydium, strażacy emeryci, byli komendanci wojewódzcy województwa krośnieńskiego i podkarpackiego na czele z nadbrygadierem w stanie spoczynku Bogdanem Kuligą, byli starostowie jasielscy (Marian Gancarz, Adam Kmiecik, Franciszek Miśkowicz), były burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, dyrektorzy i prezesi lokalnych przedsiębiorstw, sympatycy jasielskiego pożarnictwa, strażacy i pracownicy cywilni komendy.

Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane na placu wewnętrznym miejscowej komendy odbyło się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Dowódca uroczystości mł. bryg. Sławomir Madejczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego złożył raport o gotowości do apelu Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Andrzejowi Babcowi. Później nastąpiło uroczyste podniesienie biało-czerwonej flagi za pomocą specjalistycznego podnośnika hydraulicznego oraz odegranie hymnu państwowego. Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o przejściu na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Wiesława Latoszka odczytał mł. bryg. Piotr Surmacz, zaś bryg. Bogdan Ziemba przedstawił przebieg służby odchodzącego na emeryturę szefa jasielskiego garnizonu.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wiesław Latoszek (rocznik 1961) jest absolwentem miejscowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. biskupa Ignacego Krasickiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Po maturze podjął naukę na Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie (przemianowanej później na Szkołę Główną Służby Pożarniczej). Jako absolwent szkoły, w 1985 roku podejmuje pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Krośnie na stanowisku dowódcy kompanii zawodowej straży pożarnej. Pięć lat później przenosi się do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Jaśle, gdzie obejmuje stanowisko zastępcy komendanta. Od 1992 roku zostaje dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, pełniąc tę funkcję przez osiem lat.

Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku na sześć miesięcy zostaje zastępcą komendanta powiatowego w Jaśle, a od 2 stycznia 2000 roku obejmuje stanowisko komendanta.

Starszy brygadier Wiesław Latoszek to sumienny i odpowiedzialny oficer, jeden z najbardziej doświadczonych komendantów, ceniony w środowisku strażackim czego wyrazem było pełnienie nieetatowej funkcji dziekana komendantów miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego przez osiem lat. Podejmował wiele działań zmierzających do poprawy warunków służby w naszej jednostce oraz mocno angażował się w pozyskiwanie pozabudżetowych środków pieniężnych tak bardzo potrzebnych do zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Komendant Latoszek to również sportowiec. W swojej karierze był reprezentantem naszej jednostki, jak również byłego województwa krośnieńskiego w piłce nożnej, siatkowej i tenisie stołowym. To wielki propagator wśród strażaków biegów długodystansowych. To z jego inicjatywy odbywa się corocznie Podkarpacki Bieg Strażaków, którego piąta edycja została rozegrana w czerwcu br. To również zasłużony honorowy dawca krwi oraz społecznik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie. – mówił bryg. Bogdan Ziemba.

Za swoją służbę był wielokrotnie nagradzany, m.in. Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (brązowym, srebrnym, złotym), Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (brązowym, srebrnym), Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (srebrną), Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (brązową, srebrną), Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Medalem im. Bolesława Chomicza, Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Medalem „Za długoletnią służbę” (srebrnym), Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Przyjaciel Dziecka”, Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego (brązową, srebrną), Medal „Za zasługi dla Policji”, Statuetką „Orły 2006”, a niedawno Medalem „Za zasługi dla Policji”.

Wiesław Latoszek realizuje się też na niwie społecznej. Jest m.in. współzałożycielem w 1997 Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (od 12.11.2011 do dzisiaj), członkiem Zarządu Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak” w Rzeszowie (przez dwie kadencje – od 21 kwietnia 2006 do 11 maja 2010) oraz I Wiceprezesem Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak” w Rzeszowie (przez cztery kadencje – od 11 maja 2010 do dzisiaj).

Jak podkreślił wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, „jego praca w historii Jasła i powiatu zostanie na zawsze utrwalona”.

Po Władysławie Folczyku był najdłużej pełniącym obowiązki komendanta straży pożarnej w Jaśle. Przez te trzydzieści cztery lata jego pracy i szesnaście lat pełnienia funkcji komendanta powiatowego ta praca wpisała się na zawsze w historię straży pożarnej. Wiadomo, wiąże się z tym wiele trudnych wydarzeń – wypadków, pożarów, powodzi. We wszystkich tych akcjach czynny udział brał właśnie Wiesław Latoszek. Wiem, że czuje się nadal młodo, że chciałby cały czas służyć mieszkańcom Jasła i powiatu, ale przychodzi taki czas, że trzeba przejść na emeryturę. Wiadomo, że służby mundurowe mają ten przywilej, że mężczyźni nie muszą pracować do 65. roku życia. Właśnie za tą ciężką pracę mają ten przywilej, że mogą wcześniej przejść na emeryturę. Myślę, że Wiesław Latoszek dalej będzie służył mieszkańcom powiatu, miasta Jasła jako społecznik, propagator sportu, również w innych dziedzinach życia będzie się nadal realizował. Życzę mu przede wszystkim zdrowia, żeby wokół niego było nadal wielu przyjaciół i ludzi, którzy mu dobrze życzą. – powiedział.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Emerytowany Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. w st. sp. Bogdan Kuliga zaznaczył, że w czasie swojej 35-letniej służby przez cały okres współpracował z Wiesławem Latoszkiem. Podkreślił, że „zawsze mógł na niego liczyć”.

Zaczęło się już w szkole oficerskiej, gdzie Ty jako student drugiego roku, ja jako student pierwszego roku uczestniczyliśmy w strajku. Później po ukończeniu uczelni podjąłeś służbę w Krośnie w komendzie rejonowej, ja za rok wróciłem i podjąłem służbę w komendzie wojewódzkiej straży pożarnej w Krośnie. To fakt, że byłeś i jesteś dobrym sportowcem. Trzeba przypomnieć, że byliśmy pierwsi, którzy zdobyli dla szkoły głównej wtedy mistrzostwo straży pożarnych garnizonu warszawskiego w piłce nożnej. Później okres służby – wiele akcji, wiele nieszczęść ludzkich, w których dowodziłeś jako dowódca kompanii, później zastępca komendanta, komendant powiatowy, a tak się złożyło, że wówczas nadzorowałem w województwie krośnieńskim sprawy operacyjne i jeździłem po to, żeby dokonywać inspekcji gotowości operacyjnej, również w komendzie powiatowej w Jaśle. Zawsze jednostka była przygotowana, strażacy byli zawsze dobrze wyszkoleni, zawsze można było brać przykład z ich ofiarności i działalności. – powiedział.

W imieniu komendantów miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego wystąpił st. bryg. Tadeusz Niedziałek ze Stalowej Woli.

Kiedyś mówiliśmy do Ciebie „Ojcze dziekanie” i tak zostanie. Pamiętaj, byłeś dla nas jak ojciec. Wielu komendantów pamiętają jak pokazywałeś nam jak żyć, jak rządzić, jak służyć. Szedłeś przez życie, jak mówił biskup Chrapek, „tak idź przez świat, żeby ślady Twoich stóp pozostały po Tobie”. Patrząc po ilości gości, co zrobiłeś dla ziemi jasielskiej, podkarpackiej, dla naszego pożarnictwa ta historia po Tobie zostanie. Piękna historia. Można by pisać książki, kręcić filmy, ale nie o to chodzi. Myślę, że w tej nowej rzeczywistości, w jakiej się obudzisz jeszcze będziesz miał wiele pomysłów, wiele w Twoim życiu będzie dobrego rozeznania co zrobić dalej, żeby jeszcze ludzie mogli od Ciebie mieć tą Twoją dobroć, serdeczność, sympatię. Napisałeś piękną, wielką historię. Życzyłbym, żeby wszyscy potrafili tak „pisać”. – powiedział.

Na ręce Wiesława Latoszka koledzy przekazali pamiątkową szablę.

Odchodzący na emeryturę komendant zaznaczył, że „jest to szczególny dzień dla mnie, dla mojej rodziny, ale również chyba dla jasielskiej jednostki, bo niecodziennie takie uroczystości mają miejsce. Co prawda formuła dzisiejszego spotkania bardzo przypomina nasz Dzień Strażaka, ale nigdy tylu znamienitych gości ten plac nie mieścił. Chciałbym serdecznie wszystkim Państwu podziękować za to, że przyjęliście moje zaproszenie i dzisiaj w tym szczególnym dla mnie dniu jesteście ze mną”.

Ponad trzydzieści cztery lata służby, przez ten czas wiele różnych rzeczy wydarzyło się począwszy od szkoły, strajk, zmiana nazewnictwa szkoły, poprzez służbę w krośnieńskiej jednostce, gdzie objąłem stanowisko dowódcy kompanii zawodowej straży pożarnej i zawsze się chwaliłem tym później, że miałem okazję rozpocząć tą służbę z ludźmi, którzy na co dzień wyjeżdżają do zdarzeń. To bardzo mi pomogło w późniejszej służbie. Później przejście do Jasła i służba w tutejszej jednostce na stanowisku dowódcy jednostki, później komendanta powiatowego. Tych wiele ciepłych słów, które padły pod moim adresem, to zasługa wielu ludzi. To nie jest tak, że tylko ja byłem najważniejszy. Wszyscy wiemy doskonale, że zawsze na wszelkie sukcesy pracuje sztab ludzi. I tak było w tym przypadku. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować wszystkim strażakom jasielskiej jednostki, z którymi miałem okazję przez wiele lat współpracować. Myślę, że ta współpraca zaowocowała tym co dzisiaj mamy. Oczywiście w służbie nie zawsze jest kolorowo, ale myślę, że w miarę udało się nam przez to przejść. Nie zawsze to wszystko funkcjonowało tak jakby się chciało. Koleżanki i koledzy, chciałbym Was wszystkich serdecznie przeprosić jeżeli z mojej strony zdarzały się takie historie, a pewnie się zdarzały, bo jest to normalna ludzka rzecz. Wszystkie te historie kierowały mną, aby ta jasielska jednostka była jak najlepiej przygotowana do działań, jak najlepiej oceniana, żebyśmy się cieszyli wysokim autorytetem wśród społeczeństwa jasielskiego. Wielokrotnie przedstawiałem to, że Wasza służba jest bardzo dobrze oceniana. – powiedział w swoim wystąpieniu.

Złożył on również podziękowania na ręce byłych i obecnych samorządowców wszystkich szczebli (województwa, powiatu, miast i gmin), pracowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i parlamentarzystów.

Szczególnie ciepłe słowa skierował pod adresem swoich bliskich. – Chcąc dobrze wykonywać swoje obowiązki niestety nie zawsze da się to pogodzić, by być dobrym mężem, ojcem, być często w domu. Ale niestety pewnie bywałem w domu bardziej gościem. Może w tej chwili się to trochę zmieni, chociaż zobaczymy jak to będzie. Serdeczne podziękowania dla mamy, żony, dla całej rodziny. – podkreślił Latoszek.

Na zakończenie uroczystego apelu st. bryg. Wiesław Latoszek przeszedł (przy sygnale jednego z pojazdów ratowniczych) przez szpaler utworzony symbolicznie przez funkcjonariuszy miejscowej jednostki.

Do czasu mianowania nowego przełożonego jasielskich strażaków pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego zostało powierzone z dniem 30 lipca dotychczasowemu zastępcy Wiesława Latoszka młodszemu brygadierowi Bogdanowi Ziembie.

FOTOGALERIA: Przejście Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle na emeryturę

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE