Kultura | rozrywka | edukacja

Wygrał romantyczny pejzaż

Zdjęcie kładki na Gądkach wygrało w internetowym głosowaniu na zdjęcie czerwca, w konkursie Jasło FOTOEye. Organizatorem konkursu, którego głównym celem jest przedstawienie walorów turystycznych miasta i ukazanie zmian w nim zachodzących, jest Miasto Jasło.

Most na Gądkach - © Marek Skruch
Most na Gądkach – © Marek Skruch

W głosowaniu internetowym, które trwało od 5 do 18 lipca udział wzięły 32 zdjęcia. Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzcą został autor zdjęcia, które uzyskało najwięcej głosów internautów. W czerwcowej edycji konkursu zwyciężył Marek Skruch, natomiast zestawy promocyjne trafią do Jana Dranki i Mariusza Krzyżaka.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy o kwestiach związanych z prawem autorskim. Zgodnie z regulaminem z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć z zachowaniem praw autorskich. Udzielenie takiej licencji nie ogranicza autora do udzielania dalszych licencji do korzystania ze zdjęć. W przypadku zdobycia nagrody uczestnik konkursu przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia.

W konkursie uczestniczyć mogą również osoby niepełnoletnie (ukończone 13 lat). W takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie wybierane będą zdjęcia miesiąca (głosowanie internautów), w drugim zdjęcie roku (wybór zdjęcia przez komisję). Autor zdjęcia miesiąca otrzyma 100 zł, autorzy zdjęć roku kolejno: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 750 zł.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie:

  • zrób zdjęcie związane z Jasłem
  • zgłoś je do konkursu fotograficznego
  • wygraj nagrody i upominki z Jasła

Do końca lipca można dokonywać zgłoszeń do konkursu na najlepsze „zdjęcie lipca”, wybierane przez internautów. Głosowanie internetowe trwać będzie przez 14 dni po opublikowaniu wszystkich zdjęć zgodnych z założeniami konkursu. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora oraz max. 5 zdjęć. Zgłoszenia można dokonywać pocztą lub osobiście, a także poprzez serwer ftp.

Szczegóły w regulaminie konkursu na oficjalnej stronie Miasta Jasła pod linkiem.

Zapraszamy do udziału i głosowania!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE