Informacje

Jest w złym stanie technicznym więc trzeba go wyremontować

Informujemy jako pierwsi
Od jutra do września przyszłego roku zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego czekają spore utrudnienia w związku z planowanym remontem mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy 3-go Maja w Jaśle. Inwestycja podzielona została na dwa etapy tak, aby na czas jej realizacji częściowo zachować przejezdność obiektu.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jak poinformowała nas Joanna Rarus, specjalista do spraw komunikacji społecznej w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, remont mostu nad rzeką Wisłoką w Jaśle położonego na 205+515 kilometrze drogi krajowej nr 28 został podyktowany jego obecnym stanem technicznym.

Podkreśliła ona, że „w ostatnich latach przeprowadzono remont umocnień brzegów rzeki w obrębie mostu w celu zabezpieczenia podpór przed podmyciem, remont dojazdów do mostu wraz z chodnikami i kanalizacją, wymianę barieroporęczy i barier energochłonnych.”

W pierwszym etapie inwestycji (wykonawca został zobowiązany do zrealizowania go przed 15 grudnia br.) zaplanowano wykonanie remontu podpór oraz jednej połowy ustroju nośnego wraz z kompletem wyposażenia i warstwami nawierzchni bitumicznej na połowie mostu i dojazdów do obiektu. Ponadto realizowane będą również prace związane z branżą elektroenergetyczną (przewiduje się demontaż istniejących i montaż nowych słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego).

Remont będzie prowadzony tzw. połówkowo pod ruchem co oznacza, że najpierw zamknięta dla ruchu i remontowana będzie jedna połowa obiektu a ruch będzie odbywał się drugą połową. Po zakończeniu prac na pierwszej połowie nastąpi zmiana i ruch pojazdów zostanie puszczony na wyremontowaną już część obiektu, a prace rozpoczną się na jego drugiej połowie. W I etapie wyremontowane zostaną podpory oraz dźwigary połowy mostu. Przeprowadzone będą powierzchniowe naprawy połowy płyty pomostu, wymieniona zostanie izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie oraz konserwacja łożysk. Wymienione zostanie wyposażenie obiektu i płyty przejściowe. Na obiekcie położona zostanie nowa nawierzchni bitumiczna i dylatacje. – informuje Joanna Rarus.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Inwestycja będzie realizowana przy częściowym zachowaniu przejezdności obiektu, bez konieczności budowy mostu objazdowego. W związku z tym od środy 31 sierpnia w jego obrębie planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Polegającej na zamknięciu połowy obiektu, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. – wyjaśnia Joanna Rarus. – Na obiekcie i dojazdach (łącznie 160m) zostaną ustawione betonowe i stalowe bariery ochronne. Ustawione zostaną znaki ograniczające prędkości do 30km/h, a w rejonie zwężeń na obiekcie do 10km/h. W trakcie prac na połówce mostu zamknięty zostanie dla ruchu pieszego chodnik a ruch zostanie przekierowany tymczasowymi przejściami na nieremontowaną część. Po zakończeniu prac na jednej połowie ruch zostanie skierowany na wyremontowaną część obiektu. Analogicznie zostanie zamknięta druga część mostu. Wszystkie prace potrwają do września 2017 r.

Przedstawicielka inwestora tłumaczy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych zostanie również odcinek drogi miejskiej przebiegającej między osiedlem Gądki, a drogą krajową nr 28 – ulica Biecka.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wykonawca robót, firma SKANSKA S.A dopuszcza możliwość czasowego przywrócenia ruchu na ul. Bieckiej w okresie zimowym, w którym z uwagi na warunki atmosferyczne nie będzie możliwości prowadzenia robót. – wyjaśnia Rarus.

„Na środę 31.08 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla I etapu robót, bezpośrednio po wprowadzeniu której, Wykonawca przystąpi do rozbiórki wyposażenia obiektu. Po usunięciu wyposażenia i zdjęciu nawierzchni asfaltowej rozpoczną się prace pod obiektem związane z remontem dźwigarów i podpór. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na zamknięciu połowy obiektu, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Na obiekcie i dojazdach (łącznie 160m) zostaną ustawione betonowe i stalowe bariery ochronne. Ustawione zostaną znaki ograniczające prędkości do 30km/h, a w rejonie zwężeń na obiekcie do 10km/h. W trakcie prac na połówce mostu zamknięty zostanie dla ruchu pieszego chodnik a ruch zostanie przekierowany tymczasowymi przejściami  na nieremontowaną część”.

  • Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie

Rzeczniczka w rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl zaznaczyła ponadto, że w związku z tym, że obiekt zlokalizowany jest w obrębie obszaru Natura 2000, zaplanowane na nim roboty budowlane nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Prowadzone prace nie będą negatywnie wpływały na ochronę środowiska naturalnego a na pewno poprawią stan techniczny obiektu i jego trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. – dodała.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego cieszyło się dużym zainteresowanym. Do inwestora wpłynęło łącznie jedenaście ofert, które oscylowały między 1,98 miliona złotych, a 3,20 miliona złotych brutto. Jako najkorzystniejszą inwestor wyłonił ofertę przedstawioną przez firmę SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie z ceną 2 miliony 306 tysięcy 489,99 złotych brutto i pięcioletnim okresem gwarancji jakości.

Zadanie w całości zostanie sfinansowane z budżetu państwa.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jest w złym stanie technicznym więc trzeba go wyremontować”

  1. Z jednej strony dobrze, bo z opisu wynika że most był już w kiepskim stanie, z drugiej gehenna kierowców jadących z i do miasta. Trzeba uzbroić się w cierpliwość na te parę miesięcy.