Informacje

Święcany: nowy samochód i odznaczenia na jubileusz 110-lecia OSP

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach stał się okazją do uroczystego poświęcenia i przekazania dla druhów z tamtejszej jednostki pojazdu bojowego. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa Atego o wartości niespełna siedmiuset tysięcy złotych. Koszty jego zakupu zostały pokryte z kilku źródeł.

Więcej zdjęć w naszej fotogalerii. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Więcej zdjęć w naszej fotogalerii.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

To kolejny fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który zajmuje jeden z boksów garażowych święcańskiej jednostki. – W roku 2011 nasza straż wzbogaciła się o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot Boxer. Było to możliwe dzięki wsparciu wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Janusza Koniecznego, za którego staraniem otrzymaliśmy dotację w wysokości 120 tysięcy złotych. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 22 tysięcy złotych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Brakujące środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy Skołyszyn. – przypomina Jacek Kędzior z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mercedes Atego, który w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach stanął w miejsce wysłużonego już Stara 244 to zakupiony pod koniec ubiegłego roku średni samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany przez wyspecjalizowaną firmę Bocar (podobnymi modelami w naszym rejonie dysponuje Państwowa Straż Pożarna w Jaśle oraz Ochotnicza Straż Pożarna w sąsiednim Skołyszynie).

Jego wartość to niespełna siedemset tysięcy złotych. Zakup został pokryty z dotacji pochodzącej od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urzędu Gminy Skołyszyn.

Druhowie czekali z uroczystym przekazaniem pojazdu do użytkowania na obchodzony w tym roku jubileusz 110-lecia istnienia jednostki w Święcanach.

Akt przekazania o treści: „Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (…), Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urząd Gminy w Skołyszynie, mając na uwadze ciągłe podwyższanie poziomu działalności operacyjno-technicznej ochotniczych straży pożarnych, a zarazem poprawę bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych powodzią i ochronę środowiska naturalnego przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach powiat Jasło średni samochód pożarniczy marki Mercedes Atego”; kluczyki oraz pełną dokumentację odebrali dzisiaj przedstawiciele jednostki: Prezes Władysław Pilch, Naczelnik Robert Potyrała i kierowca Stanisław Grzegorczyk.

Pojazd został symbolicznie poświęcony przez księży: Ryszarda Szczygła – kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego (pochodzącego z pobliskiej Czermnej), Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Krzysztofa Biernackiego – proboszcza Parafii pw. świętej Anny w Święcanach.

W uroczystościach jubileuszowych zorganizowanych na płycie miejscowego stadionu sportowego uczestniczyli m.in.: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie Janusz Konieczny, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Daniel Dryniak, p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle mł. bryg. Bogdan Ziemba, starosta jasielski Mariusz Sepioł, p.o. zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, radny powiatowy Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Hasiakiem i radnymi gminy Skołyszyn, Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Piotr Brewczyński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski.

Ten jubileusz oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie mogłyby się odbyć, gdyby nie duże wsparcie wielu osób. Za to wszystko chciałem bardzo serdecznie podziękować. Zakup nowych samochodów pożarniczych przekracza możliwości budżetowe gmin. Do tej pory zawsze czyniliśmy to tak, że Rada Gminy zabezpieczała stosowną kwotę w budżecie gminy, a o resztę prosiliśmy. W tym przypadku również się nam tak udało. Ten samochód został zakupiony pod koniec roku 2015. Właściwie jest gro osób, którym trzeba by było podziękować za to, że się tutaj znajduje. Przede wszystkim chciałem podziękować druhowi Januszowi Koniecznemu, który włożył wiele wysiłku w to, żeby to dofinansowanie mogło być i żebyśmy zrealizowali to przedsięwzięcie. Chcę bardzo serdecznie podziękować byłemu komendantowi wojewódzkiemu generałowi Bogdanowi Kulidze. Włożył on na teren gminy Skołyszyn dużo swego serca i zaangażowania. Te efekty są, będą i pozostaną widoczne. Również wszystkim, którzy angażowali się w zakup tego samochodu, bardzo serdecznie dziękuję. – powiedział Zenon Szura.

Z okazji święta członkowie straży w Święcanach oraz osoby wspierające działalność jednostki zostali uhonorowani. Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” odebrali: wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura, Sławomir Berkowicz, Marek Kosiek, Piotr Słowik s. Józefa (złoty), senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Piotr Kosiek (srebrny), Henryk Kuraś, Piotr Słowik s. Czesława (brązowy).

Odznakę „Wzorowy strażak” otrzymał Henryk Piekarz.

Odznaką „Za wysługę lat” wyróżniono: Stanisława Kośka (65 lat), Stanisława Srokę (50 lat), Władysława Pilcha (50 lat), Czesława Słowika (35 lat), Marcina Jajko (30 lat), Andrzeja Pilcha (25 lat), Piotra Słowika s. Józefa (25 lat), Sławomira Berkowicza (25 lat), Andrzeja Srokę (25 lat), Marka Kośka (25 lat), Roberta Potyrałę (20 lat), Stanisława Kurasia (20 lat), Piotra Urbanika (20 lat), Henryka Kurasia (15 lat), Piotra Słowika s. Czesława (10 lat).

Z kolei zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach przygotował dla osób wspierających jej działalność statutową na przestrzeni ostatnich lat, w tym zakup nowego samochodu, okolicznościowymi statuetkami.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska za bezinteresowną pomoc i wkład w rozwój naszej jednostki. Bez tej pomocy i wsparcia z Waszej strony zapewne nie byłoby tego pięknego, nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wiele innego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Dziękując za dotychczasową współpracę pragniemy zachęcić do dalszego aktywnego współdziałania na rzecz rozwoju dzisiejszej jubilatki. – powiedział Robert Potyrała.

Wójt gminy Skołyszyn w swoim wystąpieniu podkreślił, że „ten doniosły jubileusz potwierdza ciągłość funkcjonowania jednostki przez okresy różnych zmian społeczno-politycznych w naszym kraju”. – Świadczy też o jej mocnym statusie w tym środowisku. Strażacy-ochotnicy zawsze byli gotowi do niesienia pomocy potrzebującym. Różne były metody i formy sprawowania swojej powinności, ale zawsze była to praca bezinteresowna i społeczna. Działalność strażacka to nie tylko zaangażowanie w trudnych i złożonych sytuacjach, ale też funkcja reprezentacyjna i promująca swoje sołectwo i gminę. – dodał Zenon Szura.

Dzisiejsza jubilatka zrzesza 36 członków czynnych, 10 honorowych i 5 wspierających, ponadto działa przy niej młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jest jedną z trzech (po Skołyszynie i Harklowej) jednostek na terenie gminy Skołyszyn włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W roku 2012 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego, będącego swoistą elitą jednostek z zakresu ratownictwa w naszym kraju. Lata 2012-2015 to okres dalszego rozwoju święcańskiej jednostki, dokonującej się poprzez szkolenia, ćwiczenia, a także pozyskiwanie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, m.in. narzędzi hydraulicznych firmy Holmatro, aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawu medycznego PSP R1 czy wyposażenia osobistego strażaków. – przypomniał Jacek Kędzior.

Święcany to wyróżniająca się w skali całego powiatu jasielskiego jednostka. Jej członkowie biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie swojej miejscowości i gminy, ale także całego powiatu jasielskiego i ościennego województwa. Druhowie biorą aktywny udział w szeregu ćwiczeń, udzielają się też na rzecz lokalnej społeczności.

OBEJRZYJ FOTOGALERIĘ:
110-lecie OSP w Święcanach

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
[2013.10.11] – Strażacy ze Święcan otrzymali sprzęt do ratownictwa drogowego (POSŁUCHAJ)
[2012.09.22] – OSP Święcany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
[2011.10.30] – Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy na jubileusz OSP w Święcanach

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE