Kultura | rozrywka | edukacja

Czytać czy nie czytać – oto jest pytanie – dyskusja (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wraz z I Liceum Ogólnokształcącym zapraszają do udziału w dyskusji Czytać czy nie czytać – oto jest pytanie 26 września br. o 10.00.

W polemice wezmą udział jurorzy Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży: Mariusz Kalandyk, Grzegorz Kociuba oraz Jan Tulik. Wspólnie z nimi zastanowimy się, co twórczość młodych mówi o nich jako czytelnikach. Czy słowo ma moc terapeutyczną, a nawet uzdrawiającą jak przekonują biblioterapeuci i dowiemy się jaką rolę w promowaniu czytania spełniają biblioteki.

Mariusz Kalandyk – poeta, prozaik, krytyk literacki, nauczyciel-konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz redaktor naczelny „Kwartalnika Edukacyjnego”. W swojej poezji często odwołuje się do tradycji i próbuje znaleźć w niej swoje miejsce. Otrzymał nominację do Paszportu Polityki za tomik „Timbuktu (fuga)”. Jego kolejne tomiki to „Karczma Rzym” i doceniany przez krytyków „Cmentarz Gołębi”. W ubiegłym roku wydał „Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza”. Mariusz Kalandyk jest typem poety architekta, dla którego książka nie tyle jest zbiorem czy układem wierszy, co raczej pieczołowicie wznoszoną konstrukcją – czytamy w jednej z recenzji o rzeszowskim poecie.

Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki, pedagog. Jest polonistą w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Współpracuje m.in. z „Twórczością” i „Toposem”. Przez wiele lat związany był z czasopismem „Fraza”. Wydał pięć zbiorów poezji, ostatnio tomik Osady /2015/ oraz książkę krytycznoliteracką Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Karaska /2013/. Przemysław Dakowicz pisze o niej: Propozycja Grzegorza Kociuby wyróżnia się na tle współczesnej krytyki literackiej rozległością nawiązań kulturowych, śmiałością i dojrzałością sądów, cechującą autora umiejętnością postrzegania i opisywania poezji w całym jej bogactwie, zmienności, niedefiniowalności.

Jan Tulik – poeta, recenzent, prozaik i dramaturg, powieściopisarz i badacz legend. Przez wiele lat prowadził własne wydawnictwo oraz Salonik Literacki w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. W jego dorobku znajduje się kilka tomików wierszy, w tym wydany ostatnio Nocny deszcz /2016/ oraz poemat Trzewiczek Amalii albo umarłych z żywymi obcowanie. Tak o wierszach krośnieńskiego poety pisze Jadwiga Kielar: Czytając wiersze Tulika często ma się wrażenie, że tworzą one rzeczywistość naznaczoną ciszą, by na tym „milczącym” tle mocniej i piękniej były słyszalne dźwięki.

Dyskusja odbędzie się w ramach XI Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w auli I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, (ul. Czackiego 4).

Spotkanie ma charakter otwarty! Zapraszamy!

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE