Informacje

Konkurs na szefa jasielskiego Sanepidu nadal bez rozstrzygnięcia

Wciąż nie wiadomo kto obejmie stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Jak wyjaśnia starosta jasielski Mariusz Sepioł, w związku z podjętą próbą jego odwołania postępowanie kwalifikacyjne zostało zawieszone. – Nie chcę być posądzony o to, że korzystając z władzy w ostatniej chwili „wsadzamy” swojego kandydata. – wyjaśnia samorządowiec.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Starosta jasielski ogłosił postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle po tym jak w maju br. odwołał dotychczasowego szefa stacji lek. med. Dariusza Pomprowicza zarzucając mu szereg nieprawidłowości w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad nadzorowanymi obiektami.

Dokumenty aplikacyjne można było składać do 29 sierpnia, jednak z uwagi na to, że w tym terminie nie wpłynęła żadna oferta, starosta wydłużył termin postępowania do 12 września.

W konkursie na stanowisko kierownicze w jasielskim Sanepidzie mogły wystartować osoby będące lekarzem ze specjalizacją określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiadające tytuł zawodowy magistra i dodatkowe kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł magistra.

Ponadto kandydaci powinni spełniać następujące kryteria: być obywatelem polskim, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, swoją postawą dawać rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego i posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W dodatkowym terminie do jasielskiego Starostwa Powiatowego wpłynęły dwie aplikacje. Po ich weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów konkursowych zakwalifikowani kandydaci mieli zostać poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zobowiązani byliby do przedstawienia własnej koncepcji funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle.

Wczoraj starosta jasielski Mariusz Sepioł spotkał się z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym dr. inż. Adamem Sidorem, który wizytował podległe sobie placówki w tej części regionu.

Rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądy i swoje punkty widzenia na funkcjonowanie Sanepidu. Ze względu na zamieszanie jakie opozycja wprowadza w powiecie zawiesiłem procedurę związaną z wyłonieniem dyrektora. Konkurs przebiega w ten sposób, że do 12 września składano oferty. Pojawiły się dwie. Te koperty nie zostały jeszcze otwarte. Procedura jest w toku i zostanie rozstrzgynięta w zależności od tego jaka będzie sytuacja w naszym powiecie. Nie chciałbym w tej chwili podejmować decyzji, żeby nie być oskarżonym o to, że w ostatniej chwili póki jeszcze jest obecny Zarząd chcemy „wrzucić” tam kogoś na siłę. Dlatego rozsądnym było wstrzymać się z finalną decyzją. – powiedział Mariusz Sepioł.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle pełni mgr inż. Zbigniew Paja, dotychczasowy pracownik tej jednostki.

Z tego co wiem, w tej chwili nic się złego nie dzieje w Sanepidzie. – dodaje starosta.

Na swojego nowego szefa czekają też jasielscy strażacy. Po tym, jak na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Latoszek, pełnienie obowiązków powierzono jego dotychczasowemu zastępcy mł. bryg. Bogdanowi Ziembie. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, powierzenie obowiązków komendanta powiatowego wyznaczonemu oficerowi Państwowej Straży Pożarnej do czasu powołania nowego komendanta może nastąpić na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Termin ten upływa pod koniec bieżącego miesiąca.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE