Informacje

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z nowym (starym) kierownictwem

W Skołyszynie odbył się dzisiaj czwarty zjazd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. Prezesem na kolejną pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany Stanisław Święch. Podczas spotkania odebrał on Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany „w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku”.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wybrany ponownie na funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisław Święch ma 59 lat i na co dzień pracuje na stanowisku podinspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Skołyszyn. Od blisko czterdziestu lat jest związany z tamtejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1977-1987 pełnił funkcję sekretarza gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skołyszynie, a następnie przejął po swoim ojcu Zygmuncie funkcję komendanta gminnego. Od 1997 roku do dnia dzisiejszego jest prezesem tejże jednostki. Aktywnie współpracuje również z lokalnymi stowarzyszeniami, m.in. Lokalną Grupą Działania „Liwocz” z siedzibą w Brzyskach, Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego czy Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich w Jaśle

W Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zasiadać będzie trzecią kadencję. W latach 2011-2016 członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci.

Za swoją dotychczasową działalność społeczną został odznaczony m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Złotym Znakiem Związku”. Dzisiaj odebrał przyznany mu „w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku” Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Serdecznie dziękuję Wam druhowie delegaci i Wam członkowie nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego za powierzenie mi tej społecznej funkcji na kolejną kadencję 2016-2021. Jeszcze przed zjazdem zastanawiałem się czy przyjąć tę funkcję czy jej nie przyjąć, ale miałem głosy od kilku druhów, którzy mnie zmobilizowali, żebym się jeszcze nie poddawał i poprowadził tę organizację powiatową przez kolejne pięć lat. Proszę Was wszystkich o to, żebyśmy pracowali w zgodzie. Wiem, że będzie ciężko osiągnąć ten pułap, który mieliśmy w mijającej kadencji, bo w Związku jest mniej środków, w Regionalnym Programie Operacyjnym również, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku w ogóle nie da pieniędzy. Ale będziemy się starali wnioskować o te środki w ramach różnych konkursów. Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi władzami samorządowymi, służbami mundurowymi i innymi podmiotami dla dobra naszego powiatu jasielskiego. – powiedział tuż po ukonstytuowaniu się nowego zarządu Stanisław Święch.

Dodał ponadto: – Jestem zaskoczony tym medalem. W roku 95-lecia istnienia Związku otrzymać medal jego twórcy to rzeczywiście miła niespodzianka. Serdecznie dziękuję za pamięć o naszych strażakach ziemi jasielskiej.

W skład Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle w kadencji 2016-2021 weszli ponadto: Dominik Rzońca, Marcin Makara i Adam Rozmus – wiceprezesi, Sławomir Madejczyk – sekretarz, Marek Myśliwiec – skarbnik, Wiktor Barański, Zdzisław Gołębiowski i bryg. Marek Górniak – członkowie.

Skład Zarządu Oddziału Powiatowego tworzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Gminnych z terenu powiatu jasielskiego wybrani podczas zjazdów, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku: Piotr Kopera (gmina Brzyska), Piotr Wojdyła (gmina Brzyska), Dominik Rzońca (gmina Dębowiec), Witold Wątroba (gmina Dębowiec), Jan Lepak (gmina Dębowiec), Tomasz Socha (gmina Jasło), Mateusz Błasik (gmina Jasło), Wiktor Pawluś (gmina Jasło), Adam Rozmus (gmina Jasło), Marek Myśliwiec (miasto Jasło), Ryszard Małek (miasto Jasło), Józef Macek (gmina Kołaczyce), Marcin Makara (gmina Kołaczyce), Mateusz Bryjak (gmina Krempna), Adam Durał (gmina Nowy Żmigród), Zdzisław Gołębiowski (gmina Nowy Żmigród), Małgorzata Marciniec (gmina Nowy Żmigród), Jan Woźniak (gmina Nowy Żmigród), Andrzej Stachurski (gmina Osiek Jasielski), Stanisław Witusik (gmina Osiek Jasielski), Jacek Kędzior (gmina Skołyszyn), Józef Marszałek (gmina Skołyszyn), Wiesław Świątek (gmina Skołyszyn), Stanisław Święch (gmina Skołyszyn), Wiktor Barański (gmina Tarnowiec), Aleksander Radoń (gmina Tarnowiec), Tadeusz Figlus (gmina Tarnowiec), Jarosław Lula (gmina Tarnowiec). Zarząd dodatkowo uzupełnili: bryg. Marek Górniak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, ks. Tadeusz Wawryszko – kapelan strażaków powiatu jasielskiego oraz mł. bryg. Sławomir Madejczyk – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Delegaci na zjazd zgłosili również kandydaturę emerytowanego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. w stanie spoczynku Wiesława Latoszka jako „człowieka z dużym doświadczeniem i wiedzą, które przydadzą się w pracy Zarządu”, jednak została ona odrzucona ze względów formalnych.

Mimo zamieszania wokół jego osoby zabrał głos, składając gratulacje nowo wybranym władzom Związku.

Chciałbym pogratulować nowemu Zarządowi z prezesem powiatowym na czele, a także nowo wybranej komisji rewizyjnej. Życzę powodzenia i samych sukcesów, o które pewnie będzie trudno, ale myślę, że uda się to w towarzystwie ludzi dobrze życzących powiatowi jasielskiemu, a mam tu na myśli druha Janusza Koniecznego i samorządowców. Bez ich pomocy trudno sobie wyobrazić, abyśmy ciągle szli do przodu. Przede wszystkim nie będzie to możliwe bez strażaków-ochotników, którzy nie patrzą na zaszczyty, nie patrzą na pieniądze tylko chcą nieść pomoc tam, gdzie nasi mieszkańcy oczekują tej pomocy. Jesteśmy tym powiatem, gdzie możemy się szczycić tym, że mimo że tych ludzi nam brakuje, bo wyjeżdżają, to mimo wszystko ci ludzie dalej się garną do tych jednostek. Może czasami te jednostki przeżywają wzloty i upadki, ale myślę, że ostatnie lata gro jednostek się odrodziło. Tego życzę wszystkim członkom jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu jasielskiego. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za ten okres kilkunastu lat tej współpracy. Myślę, że zarówno na stanowisku komendanta powiatowego jak i wcześniej dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej układała się w sposób prawidłowy i dobry. Zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc. Za to chciałbym serdecznie Wam podziękować. – powiedział Wiesław Latoszek.

Do powiatowej komisji rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Madej (przewodniczący), Kazimierz Janiga (wiceprzewodniczący), Krzysztof Sarnecki (sekretarz), Jan Pietruś, Jacek Kozicki (członkowie).

Delegatami na zjazd oddziału wojewódzkiego w Rzeszowie zostali: Stanisław Święch, Dominik Rzońca, Wiktor Barański, Adam Rozmus oraz Zdzisław Gołębiowski.

Uczestniczący w spotkaniu wiceprezes Zarządu Głównego Związku Janusz Konieczny złożył podziękowania ustępującemu zarządowi oraz życzył sukcesów nowo powołanemu.

Serdecznie dziękuję za pracę w poprzedniej kadencji, dziękuję poprzednim członkom Zarządu Oddziału Powiatowego, dziękuję wszystkim strażakom, dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc jaką na co dzień dają ochotniczym strażom pożarnym i Związkowi. Przede wszystkim dziękuję samorządowcom i mówię jasno: to dzięki samorządom istnieją ochotnicze straże pożarne. To samorządy ponoszą ogromny wysiłek, aby utrzymać ochotnicze straże pożarne. Taka jest rzeczywistość. Dotacje czy to z jednej, czy z drugiej strony, są tylko sporadyczne. One pomagają, ale nie one decydują o funkcjonowaniu tych jednostek. Jestem wdzięczny wójtom, burmistrzom i wszystkim tym, którzy pomagają ochotnikom. Dziękuję Wam druhowie za Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy Pożarniczej, za konkurs plastyczny, za zawody sportowo-pożarnicze, za to wszystko co robiliście w tej minionej kadencji. (…) Wyrażam przekonanie, że będziemy dalej dobrze współpracować z samorządami gminnymi, że dalej będzie się dobrze układać współpraca z komendami Państwowej Straży Pożarnej, ze Starostwem Powiatowym. Taka współpraca jest potrzebna. – powiedział.

Wybory nowych władz powiatowych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP poprzedziło sprawozdanie za minioną kadencję.

Dokonując na dzisiejszym zjeździe podsumowania efektów kilkuletniej działalności mamy świadomość, że są one rezultatem aktywnej pracy i ofiarnego społecznego zaangażowania ludzi, którzy od dziesiątek lat działają w myśl słów Stefana Żeromskiego „tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. W osiągnięciach tych zawarty jest także dorobek i wielkie zaangażowanie tych członków OSP i działaczy Związku, którzy w ostatnich latach tej kadencji odeszli z naszych szeregów. Nasze osiągnięcia uzyskane w minionych latach są znaczące, ale to nie znaczy, że ustrzegliśmy się pewnych niedociągnięć występujących w naszej strażackiej działalności. Musimy wspólnie włożyć jeszcze wiele pracy i wysiłku, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Tego, co zostało wypracowane wspólnym wysiłkiem poszczególnych społeczności lokalnych, naszych miejscowości i gmin. Uważamy również, że zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne, oddziały gminne i miejskie Związku w zakresie szeroko rozumianej prewencji przeciwpożarowej, jak również zwalczania pożarów i likwidacji innych miejscowych zagrożeń wykonane są na rzecz społeczności lokalnych, ale również na rzecz kraju w ramach ogólnokrajowego systemu funkcjonowania bezpieczeństwa państwa. Dlatego też ochotnicze straże pożarne są i powinny być nadal utrzymywane i finansowane przez samorządy, ale również przez administrację rządową. A ze swoimi problemami nie powinny być osamotnione. – powiedział Stanisław Święch.

Poprzedni zarząd pracował od zjazdu w Nowym Żmigrodzie 12 listopada 2011 roku. Do zarządu weszli wówczas przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Gminnych, których na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje dziesięć. Ponadto do Zarządu powołano ówczesnego starostę jasielskiego Adama Kmiecika oraz z urzędu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesława Latoszka, a także kapelana strażaków powiatu jasielskiego ks. Tadeusza Wawryszkę. Zarząd wybrał spośród siebie dziewięcioosobowe prezydium. W trakcie kadencji nie nastąpiły żadne zmiany osobowe.

Aktualnie w powiecie jasielskim funkcjonuje 98 ochotniczych straży pożarnych, z czego siedemnaście jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pod względem ilości funkcjonujących jednostek powiat jasielski plasuje się na drugim miejscu – wspólnie z powiatem mieleckim – w województwie podkarpackim. W tej liczbie wyprzedza nas jedynie powiat rzeszowski. W listopadzie ubiegłego roku wojewoda podkarpacki wpisał jednostkę OSP w Pustej Woli (gmina Skołyszyn) do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Czynią oni starania o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako jednostki specjalnej wyspecjalizowanej w ratownictwie medycznym.

W jednostkach tych zrzeszonych jest obecnie 4 376 członków. Przy ochotniczych strażach pożarnych działają 42 młodzieżowe drużyny pożarnicze zrzeszające 133 dziewczęta i 353 chłopców oraz sześć kobiecych drużyn pożarniczych (Duląbka, Dzielec, Szebnie, Lublica, Krempna, Załęże), w których pracuje społecznie 70 pań.

Ochotnicze straże pożarne w powiecie jasielskim mają do dyspozycji w sumie 137 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 9 ciężkich, 54 średnich i 68 lekkich. Pozostałe to operacyjne i tzw. specjalne (podnośnik hydrauliczny i cysterna w OSP Skołyszyn).

Podczas minionej kadencji udało się zmodernizować tabor poprzez zakup fabrycznie nowych czternastu lekkich (do Umieszcza, Brzezówki, Dobrucowej, Sądkowej, Mytarki, Kątów, Jasła-Żółkowa, Dzielca, Glinika Polskiego, Harklowej, Nawsia Kołaczyckiego, Sieklówki, Kołaczyc, Osobnicy) i czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (do Kołaczyc, Skołyszyna, Harklowej i Święcan).

Ponadto pozyskano używane samochody dla następujących jednostek: Warzyce (operacyjny Ford Galaxy – z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), Żółków, Pusta Wola, Bączal Dolny (samochody Lublin – ze Służby Więziennej), Łysa Góra (Renault Mascott – z JRG PSP Mielec), Świerchowa (Renault Midliner M210 – z JRG PSP Jasło), Skołyszyn (cysterna – z KM PSP Krosno), Grabanina (DAF – z OSP Pustyny w powiecie krośnieńskim), Trzcinica (Star), Toki, Bieździedza (Renault G230 sprowadzone z zagranicy).

Na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych w powiecie jasielskim znajduje się ponadto m.in. 308 motopomp, 89 agregatów prądotwórczych, 17 zestawów ratownictwa technicznego, 91 pił do drewna, 23 piły do betonu i stali, 7 łodzi i 7 pontonów z silnikami zaburtowymi.

Lata 2011-2016 były dobrymi latami dla powiatu jasielskiego, jeżeli chodzi o jednostki ochotniczych straży pożarnych. – ocenił emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. w stanie spoczynku Wiesław Latoszek. – Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej. I tego serdecznie życzę nowemu Zarządowi, aby za okres kolejnych pięciu lat mógł się pochwalić bardzo podobnymi dokonaniami. W dużym stopniu jest to zasługa prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, ale przede wszystkim strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Myślę, że trzeba tutaj również wspomnieć o tym, że gro tych rzeczy jest tworzona wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Te dwa podmioty tworzą trzon Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i myślę, że dalej one będą szły w parze i będą się wzajemnie wspomagać dla dobra społeczeństwa. Trzeba tutaj również oddać prezesowi powiatowemu, że głównie on „ciągnie” to prezydium. Duże słowa pochwały należą się mu za tą działalność, którą wykonuje dla dobra społeczeństwa, strażaków i powiatu. Myślę, że w tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, że całość tego układu tworzą ludzie. To blisko czterotysięczna rzesza strażaków. Dzięki tym ludziom mamy to co mamy. Myślę, że dzięki temu te pięć lat nie zostało zmarnowanych.

Wszystkie 98 jednostek posiada sprzęt i wyszkolenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych, z czego 19 z nich specjalizuje się w ratownictwie technicznym i drogowym, 19 w ratownictwie wodnym i 28 w ratownictwie medycznym.

93 z 98 jednostek posiada własne strażnice lub użytkuje boksy garażowe w budynkach domów ludowych. Od kilku lat trwa budowa nowej siedziby dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Jako jedyna jednostka z powiatu jasielskiego włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego posiada ona najgorsze warunki lokalowe.

Ochotnicze Straże Pożarne należą do jedynej organizacji społecznej w naszych wioskach i osiedlach, które użytkują i zarządzają najliczniejszym zapleczem lokalowym. Budynki strażnic są w wielu przypadkach jedynymi obiektami, gdzie prowadzone jest życie kulturalno-oświatowe nie tylko członków OSP i ich rodzin, ale całego środowiska. Dlatego też należy podejmować szereg działań, aby obiekty strażnic były właściwie konserwowane i utrzymywane z należytą dbałością. Mają służyć nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom. – podkreśla Stanisław Święch.

Zarząd Oddziału Powiatowego, oprócz bieżącej statutowej działalności, w latach 2011-2016 zrealizował szereg przedsięwzięć, których celem było zaktywizowanie lokalnej społeczności. Należą do nich m.in. coroczne eliminacje na szczeblu gmin i powiatu do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, organizacja imprez takich jak: coroczne obchody Dnia Strażaka, uroczyste otwarcie i poświęcenie strażnic, uroczyste przekazanie sztandarów organizacyjnych, uroczyste włączanie do podziału bojowego nowo zakupionych lub pozyskanych używanych samochodów i specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacja jubileuszy istnienia jednostek, czy uroczyste ślubowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W minionej kadencji dwukrotnie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla dorosłych i młodzieży, a w roku bieżącym na stadionie w Skołyszynie wojewódzkie zawody dla młodzieży. W 2012 roku powiat jasielski był gospodarzem eliminacji wojewódzkich OTWP. Odbyły się one w skansenie archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy.

Ponadto ochotnicze straże pożarne, za pośrednictwem Związku, włączały się w ogólnopolskie inicjatywy historyczne, m.in. akcję sadzenia „Dębów Wolności” z okazji 25-lecia pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce oraz spotkania z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Bieżący rok to również udział naszych ochotników w zabezpieczeniu odbywających się w Krakowie Światowych Dniach Młodzieży i wizycie papieża Franciszka.

W roku bieżącym obchodziliśmy jubileusz naszego ogólnopolskiego związku strażackiego. 95 lat temu, cztery lata po odzyskaniu niepodległości i powstaniu drugiej Rzeczypospolitej nastąpiło zjednoczenie kilku polskich związków straży pożarnej. Tego dzieła o znaczeniu historycznym dokonało grono działaczy pożarniczych na czele z Bolesławem Chomiczem, prezesem Związku Floriańskiego, kierując się znaną prawdą „w jedności siła”. Uroczystość centralna z okazji jubileuszu 95-lecia działalności naszego Związku odbyła się w dniu 9 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W uroczystości tej uczestniczyli również przedstawiciele naszego oddziału, którzy odebrali specjalne podziękowania od władz Związku dla członków jednostek OSP za udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka. – powiedział Stanisław Święch.

W dzisiejszym zjeździe wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów (starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha oraz wójtowie gmin: Jasło Stanisław Pankiewicz, Dębowiec Zbigniew Staniszewski, Skołyszyn Zenon Szura, Tarnowiec Jan Czubik, Nowy Żmigród Grzegorz Bara), Komendant Powiatowy Policji nadkom. Jacek Krzyżak, a także osoby reprezentujące stowarzyszenia i organizacje współpracujące na co dzień ze Związkiem.

Prezes Stanisław Święch wraz z wiceprezesem Adamem Rozmusem wręczyli im pamiątkowe dyplomy i statuetki w dowód uznania. Podobne wyróżnienie trafiło również do naszego portalu: „W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle składam serdeczne podziękowania za dobrą, konstruktywną i owocną współpracę w latach mijającej kadencji 2012-2016. Ostatnie pięć lat to czas, w którym udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz poprawy bezpieczeństwa p.pożarowego w naszych małych Ojczyznach. Doceniając pełną zaangażowania pracę dla dobra lokalnej społeczności, składam wyrazy uznania. Dziękuję za cenne rady, pomoc i wsparcie. Szczególne słowa podziękowania kieruję za rzetelny przekaz medialny z działań poszczególnych jednostek OSP oraz Oddziału Powiatowego. Z życzeniami zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym na dalsze lata.” – napisał do nas Stanisław Święch.

FOTOGALERIA: IV Zjazd Powiatowy ZOSP RP

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z nowym (starym) kierownictwem”

  1. Najwyższy czas by wreszcie ktoś zajął się jednostką OSP Pusta Wola. W której jak nie było syna Pana Święcha to nie było nic. A teraz jak synalek jest członkiem OSP Pusta Wola to jest wszystko i nawet do KSRG chcą się dostać. Dziwne ze jak tylko coś się dzieje to syn Pana DRUHA jest pierwszy pod remizy zanim tylko syrena Za wyje