Informacje

Jubileuszowa edycja prestiżowego konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przeprowadzono eliminacje powiatu jasielskiego do 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W jubileuszowej edycji tego prestiżowego konkursu adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, wzięli udział zwycięzcy wyłonieni spośród dziesiątek osób biorących udział w zmaganiach na szczeblu szkolnym oraz we wszystkich dziesięciu gminach naszego regionu.

Więcej zdjęć w Turnieju w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz społecznymi partnerami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” ma już czterdzieści lat. To jedno z prestiżowych przedsięwzięć bezpośrednio adresowanych do najmłodszej społeczności naszego kraju, w którym od lat chętnie uczestniczą kolejne pokolenia uczniów reprezentujących poszczególne kategorie wiekowe. Eliminacje do konkursu przyciągają rzesze młodych adeptów wiedzy pożarniczej, którzy rywalizują ze swoimi rówieśnikami kolejno w swoich środowiskach lokalnych (szkołach, macierzystych jednostkach ochotniczych straży pożarnych), później miastach i gminach, powiecie, województwie, by wreszcie zmierzyć się z reprezentantami poszczególnych regionów w finale centralnym imprezy.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle spotkali się laureaci wyłonieni spośród dziesiątek uczniów biorących udział we wcześniejszych eliminacjach, które odbyły się we wszystkich dziesięciu gminach naszego powiatu.

Od czterdziestu lat młodzież w całej Polsce poznaje zasady bezpiecznego zachowania się w czasie pożarów, poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznaje zasady ochrony środowiska oraz inne. Materiał pomocniczy, który uczestnicy mieli do przerobienia, był bardzo szeroki. Cieszę się ogromnie, że na terenie powiatu jasielskiego odbywają się co roku eliminacje środowiskowe, gminne i powiatowe. – powiedział otwierając zmagania Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Zanim młodzież przystąpiła do udziału w zmaganiach powiatowych Turnieju, przewodniczący komisji konkursowej mł. bryg. Ireneusz Zagórski, zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przypomniał regulamin całego konkursu oraz zasady, na jakich opierać się będzie wybór reprezentantów powiatu jasielskiego do finału województwa podkarpackiego.

Dzisiejszy turniej będzie się składał z części testowej oraz części ustnej. Część pisemna to test zawierający trzydzieści pytań jednokrotnego wyboru, a czas pisania wynosi maksymalnie trzydzieści minut. Oczywiście, kto napisze wcześniej, może oddać pracę. Te osoby, które uzyskają z części pisemnej największą liczbę punktów, będą zakwalifikowane do części ustnej. Tutaj będą odpowiadać przed komisją na pięć pytań. Za każde pytanie będzie można uzyskać maksymalnie trzy punkty. O zwycięstwie zadecyduje część ustna. Punkty z części pisemnej nie sumują się z punktami z części ustnej. Przyjmujemy tą samą formę jaka była podczas eliminacji gminnych i miejskich, że jeśli ktoś się pomyli przy odpowiedzi i po jakimś czasie dojdzie do wniosku, że udzielił złej odpowiedzi to jest to możliwe. Proszę w tym miejscu wyraźnie zakreślić lub napisać słownie, że to dobra lub zła odpowiedź. Wówczas my taką poprawkę uwzględnimy. – przypomniał strażak.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi częściami dzisiejszego konkursu jego organizatorzy zaprosili wszystkich na plac wewnętrzny Komendy, gdzie pełniący służbę funkcjonariusze tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przygotowali dla wszystkich zainteresowanych pokaz swoich umiejętności i wyszkolenia z wykorzystaniem samochodów specjalnych (m.in. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, podnośnika hydraulicznego oraz samochodu ratownictwa technicznego) oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy chętnie prezentowali młodzieży oraz opowiadali im o sposobie wykorzystania poszczególnych elementów wyposażenia wozów bojowych. Z niektórym sprzętem uczestnicy konkursu mają do czynienia właśnie podczas części ustnej.

Turniejowi towarzyszył przygotowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle I Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych. Prowadzone w różnych formach publikacje dokumentujące bieżącą działalność poszczególnych jednostek oraz ich zaangażowanie w życie lokalnych społeczności zostały wystawione w sali tradycji tutejszej Komendy.

Te kroniki zostały wytypowane przez poszczególne oddziały gminne Związku. Przez cały czas trwania turnieju można było oglądać zapisy, niejednokrotnie z uwagi na ich datowanie bardzo ciekawe. W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Trzeba pamiętać o tym, że jednostki ochotniczych straży pożarnych tworzyły się już w czasie zaborów, a 95 lat temu Bolesław Chomicz zjednoczył ochotnicze straże pożarne w jeden Związek, by wspierać te jednostki w tej trudnej działalności społecznej. Obecnie jednostki ochotniczych straży pożarnych są nie tylko od gaszenia pożarów, ale również od niesienia pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych, powodziach, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach. Oczywiście, wiodącą służbą jest Państwowa Straż Pożarna, ale Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze bez wsparcia ochotniczych straży pożarnych, których na terenie powiatu jasielskiego działa 98, nie są w stanie sobie poradzić z tą ilością zdarzeń jakie są. Zwłaszcza w okresie wiosennym w związku z wypalaniem traw czy podczas ulewnych deszczy. Wtedy pierwszymi jednostkami na miejscu zdarzeń są właśnie ochotnicze straże pożarne. M.in. o tym wszystkim można było się dowiedzieć z kronik prowadzonych przez poszczególne jednostki. Przy stołach byli także kronikarze, od których bezpośrednio można było się dowiedzieć o różnych zagadnieniach związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych na ziemi jasielskiej. – wyjaśnił ideę Stanisław Święch.

Swoją historię prezentowało dzisiaj jedenaście jednostek ochotniczych straży pożarnych z: Brzysk, Święcan (gmina Skołyszyn), Mytarki (gmina Nowy Żmigród), Siepietnicy (gmina Skołyszyn), Lublicy (gmina Kołaczyce), Sieklówki (gmina Kołaczyce), Chrząstówki (gmina Jasło), Skalnika (gmina Nowy Żmigród), Nowego Żmigrodu, Osobnicy (gmina Jasło) oraz Zarzecza (gmina Dębowiec).

Są to piękne zapisy dokumentujące historię działalności nie tylko ochotniczych straży pożarnych, ale także innych środowisk poszczególnych miejscowości. Serdecznie Wam dziękuję za to co robicie dla swoich jednostek, że podczas tego dzisiejszego przeglądu wymieniliście między sobą poglądy. Jest parę wniosków, aby tego typu inicjatywę kontynuować w przyszłych latach, a także żeby zorganizować warsztaty, podczas których można będzie się dowiedzieć w jaki sposób profesjonalnie prowadzić te kroniki. – powiedział Stanisław Święch, składając kronikarzom oraz przedstawicielom poszczególnych jednostek podziękowania. Okolicznościowe adresy odebrali osobiście: Sławomir Madejczyk, Adam Durał, Jan Wędrychowicz, Stanisław Hap oraz Maria Gołębiowska-Bugno. Do pozostałych osób trafią one za pośrednictwem zarządów gminnych Związku.

Po blisko dwóch godzinach zmagań poznaliśmy nazwiska laureatów, które zostały zakwalifikowane do udziału w eliminacjach województwa podkarpackiego. Te odbędą się 19 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie („Naftówce”).

Największą wiedzą wykazali się w tym roku: w kategorii szkół podstawowych – Wojciech Knapik z Zespołu Szkół w Osobnicy (gmina Jasło), w kategorii szkół gimnazjalnych – Kacper Buda z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Konrad Filipak z II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.

Wszystkie osoby biorące udział w turnieju otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez społecznych partnerów przedsięwzięcia, którymi od wielu lat są: Nadleśnictwo Kołaczyce, Placówka Terenowa w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Magurski Park Narodowy, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, do których dołączyło w tym roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Przedstawiciel Lasów Państwowych złożył serdeczne gratulacje oraz podziękował młodzieży za aktywną pracę na rzecz zgłębiania tajników wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

Bardzo dziękuję za kolejny rok, w którym Lasy Państwowe zostały zaproszone na eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, jak również prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP składam gorące podziękowania za to, że chcecie współpracować z Lasami Państwowymi jako współorganizatorem tego turnieju. Zwracam się do państwa, którzy pomagali w przygotowywaniu młodzieży do tego turnieju i bardzo dziękuję za to, że poświęcacie swój czas młodzieży. Na końcu najserdeczniej jak tylko mogę dziękuję Wam droga młodzieży, którzy bierzecie udział w tym konkursie, bo dla nas – Lasów Państwowych – Wasz udział w tym konkursie to jest prawdopodobnie jeden pożar w lesie mniej. O to nam chodzi i właśnie po to współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, żeby wyeliminować niebezpieczeństwo powstawania pożarów w lesie, tym samym chroniąc naszą ojczystą przyrodę. Wy macie dużą wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zawsze możecie komuś zwrócić uwagę, że źle robi. Przez to, że komuś powiedzie jedno czy dwa słowa to zmniejszacie niebezpieczeństwo powstawania pożarów. Gratuluję laureatom i życzę wszystkiego dobrego tym, którzy otrzymali przepustkę do eliminacji wojewódzkich. Na tych eliminacjach wojewódzkich życzę szczerze powodzenia. – powiedział Ryszard Brocławik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Marek Górniak wyraził nadzieję, że „wszyscy uczestnicy potraktowali ten turniej jako zabawę i zapamiętają pobyt w tutejszej jednostce jako miło spędzone chwile”.

Zarówno ja, jak i wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przyłączamy się do życzeń i podziękowań za to, że interesujecie się tymi sprawami, że chcecie brać udział w tego typu turniejach. Bardzo nas to cieszy, bo potencjalnie jesteście następnym pokoleniem do tego, żeby wstąpić do pożarnictwa. Na pewno do ochotniczego, a może później być może któreś z Was spróbuje sił jako strażak zawodowy. Gratuluję wygranym. Ze swej strony oferuję, że jeżeli chcielibyście troszeczkę doszlifować swoją wiedzę i skorzystać z naszego sprzętu to serdecznie zapraszam do jednostki. Proszę się umówić i na pewno możemy dla Was przeprowadzić jakieś dodatkowe szkolenie tak, aby jeszcze lepiej przygotować się na poziom wojewódzki i żeby tam równie dobrze wypaść jak dzisiaj. Życzylibyśmy sobie, żeby ktoś z naszego powiatu był w ścisłej czołówce. Mam nadzieję, że wizyta w naszej jednostce była dla Was miłym okresem. Widzę, że nie było dużo stresu i przyjęliście to ze spokojem. Dziękuję Wam za udział i życzę, abyśmy się mogli spotykać również w przyszłych latach. – zwrócił się do młodzieży.

Jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” podsumował druh Stanisław Święch: – Chciałem serdecznie podziękować Komendantowi Powiatowego oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, którzy od kilkunastu lat obsługują wszystkie szczeble eliminacji do Turnieju oraz przygotowują pytania testowe. Chciałem również serdecznie podziękować wszystkim partnerom społecznym, którzy włączają się w naszą inicjatywę i fundują dla młodzieży atrakcyjne nagrody rzeczowe. Od wielu lat są razem z nami Nadleśnictwo Kołaczyce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Magurski Park Narodowy, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, a w tym roku po raz pierwszy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Nie wiemy czy w kolejnych latach organizatorem Turnieju będzie Związek czy też ktoś inny, ale chcielibyśmy go jeszcze bardziej udoskonalić, żeby część ustna trwała jeszcze krócej.

Patronat medialny nad eliminacjami powiatu jasielskiego sprawował m.in. portal regionalny terazJaslo.pl.

FOTOGALERIA: Finał powiatowy 40. OTWP w Jaśle
DO POBRANIA: wyniki Turnieju .pdf)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jubileuszowa edycja prestiżowego konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom””

  1. Brawo Wojtek!! Osobnica jest z Ciebie dumna!! Trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy wygranej w eliminacjach wojewódzkich!!