Informacje

Druhowie z Siepietnicy docenieni w 120-lecie powołania straży pożarnej w tej miejscowości

W Siepietnicy (gmina Skołyszyn) zorganizowano dzisiaj uroczystości z okazji 120-lecia powstania w tej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas obchodów odznaczono i uhonorowano druhów oraz osoby, którzy swoją bezinteresowną pracą przyczynili się do sprawnego funkcjonowania jednostki w życiu lokalnej społeczności. Punktem kulminacyjnym jubileuszu było symboliczne przekazanie kluczyków oraz poświęcenie zakupionego pod koniec ubiegłego roku lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Master.

Jubileusz 120-lecia OSP w Siepietnicy połączono z przekazaniem do użytkowania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w miejsce wysłużonego Stara.
Więcej zdjęć z uroczystości w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Obchody jubileuszu 120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy rozpoczęła msza święta odprawiona w miejscowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji byłych i obecnych strażaków oraz osób wspierających działalność jednostki. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed tutejszą remizą, gdzie zorganizowano uroczysty apel. Wydarzenie to rozpoczęło się od wciągnięcia na masz flagi oraz odegrania hymnu Związku OSP RP.

Razem ze strażakami z Siepietnicy świętowali m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie Władysław Depczyński, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura, skarbnik gminy Skołyszyn Jacek Kędzior, radny gminy Skołyszyn z tej miejscowości Władysław Trzeciak, sołtys wsi Jan Wędrychowicz, a także poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek ochotniczych straży pożarnych z ościennych miejscowości oraz mieszkańcy Siepietnicy.

Prezes jednostki Roman Lignar przypomniał krótko historię jej powstania.

W latach II Wojny Światowej działalność jednostki została zahamowana, ale jednostka nadal formalnie istniała. W latach 1961-1965 wybudowano w czynie społecznym nową remizę i dom ludowy. W roku 1982 dobudowano garaż przeznaczony na sprzęt strażacki. W roku 1990 jednostka otrzymała pierwszy samochód Star 29, który w późniejszym okresie został skarosowany i służył nam do końca roku 2016. W okresie od zakończenia budowy domu ludowego i garażu w obiektach tych przeprowadzono wiele prac poprawiających komfort ich użytkowania i przydatność ich na cele użyteczności publicznej. Wiele prac wykonanych było w czynie społecznym. Około 70 procent tych prac to praca druhów. Zarząd gminy, przy współudziale mieszkańców, ufundował sztandar dla jednostki. Podczas obchodów stulecia jednostki sztandar udekorowano złotym medalem. W okresie tych 120 lat służbę w naszej jednostce pełniło wiele druhów ochotników, zawsze chętnie niosących pomoc mieszkańcom naszej miejscowości i miejscowości okolicznych. Obecnie w naszych szeregach służby 56 druhów, w tym 12 kobiet. Druhów czynnych jest 40, 15 druhów honorowych i 1 wspierający. W ostatnich latach funkcję prezesa jednostki OSP w Siepietnicy piastowali: Tadeusz Kędzior, Józef Ślawski, Stanisław Gliwa, Władysław Depczyński, aktualnie Roman Lignar. Funkcję naczelnika jednostki pełnili: Józef Papciak, Jan Stuch, Wiesław Syzdek, Janusz Gomułka, aktualnie Krystian Depczyński. Druhowie naszej jednostki systematycznie podnosili i podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę w zakresie ratownictwa oraz wielokrotnie brali udział w organizowanych zawodach strażackich osiągając bardzo dobre wyniki. – powiedział.

Na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Prezydium Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP w Warszawie postanowiło przyznać Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dla wieloletniego druha OSP w Siepietnicy Jana Wędrychowicza. Wyróżnienie to zostanie wręczone 28 maja podczas II Diecezjalnej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla strażaków ochotników oraz osób wspierających działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy zostały wręczone medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Podczas jubileuszu uhonorowano nimi: Romana Lignara (złotym), Pawła Biernackiego, Macieja Grygla, Kazimierza Niemca, Roberta Ślawskiego, Józefa Zabawę, Jarosława Zabawę, Tomasza Lignara (srebrnymi), Roberta Machowskiego, Jolantę Ślawską, Krzysztofa Warchoła oraz Lidię Wąsowską (brązowymi).

Ponadto przyznano odznaki „Za wysługę lat” dla: Romana Biernackiego (40 lat), Stanisława Gliwy (40 lat), Romana Gorczycy (35 lat), Zbigniewa Ślawskiego (30 lat), Janusza Gomułki (20 lat), Edwarda Urbanika (20 lat), Krystiana Depczyńskiego (20 lat) i Rafała Biernackiego (20 lat).

Kulminacyjnym punktem dzisiejszych uroczystości jubileuszowych było symboliczne przekazanie kluczyków do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, o który wzbogaciła się miejscowa jednostka.

W pamiątkowym akcie przekazania napisano: „Wójt gminy Skołyszyn, mając na uwadze dalsze podnoszenie możliwości operacyjnych jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Skołyszyn, przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master”.

Samochód (rocznik 2011) dostarczyła pod koniec ubiegłego roku firma Bibmot z Mielca, specjalizująca się w zabudowie specjalistycznych pojazdów pożarniczych. Koszt zakupu wyniósł 99 400 złotych brutto. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, który jednostka z Siepietnicy kompletowała w ciągu dziesiątek lat swojego funkcjonowania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców swojej miejscowości.

Mimo tego, że od momentu włączenia samochodu do podziału bojowego jednostki z Siepietnicy upłynęło niespełna kilka miesięcy, to druhowie wyjeżdżali nim na interwencje już kilkukrotnie.

Zdajemy sobie sprawę, że każdorazowo wyjazd tego wozu oznaczać może czyjeś nieszczęście. – wspomniał podczas jubileuszu prezes Roman Lignar.

Modernizacja taboru jednostki nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego z budżetu gminy Skołyszyn.

Chcę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten samochód jest Wam przekazany do użytkowania. Może on nie jest taki jakiego wszyscy byśmy oczekiwali, żeby to był sprzęt nowej generacji, ale myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie on funkcjonował. Mam nadzieję, że kiedyś znajdą się jeszcze możliwości zewnętrznego dofinansowania. Wówczas będziemy o te środki zabiegać i ewentualnie ten sprzęt ciągle wymieniać. Rzeczywiście w poprzednich latach dosyć mocno dofinansowaliśmy ochotnicze straże pożarne. Udawało nam się to przy niskim udziale środków własnych z gminy. Dzisiaj to już są tylko własne środki. Przy potrzebach na innego rodzaju wydatki tychże czasami brakuje. Myślę, że będziecie korzystali z tego samochodu dla pożytku publicznego. Będziemy też małymi kroczkami wspierać pozostałe ochotnicze straże pożarne w podobny sposób, jak to uczyniono u Was. – powiedział Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle wyraził swoje podziękowania dla lokalnego samorządu, który nie szczędzi środków finansowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Chciałem podziękować serdecznie władzom gminy Skołyszyn: wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy, Radzie Gminy, że od kilku lat starają się wymienić tabor samochodowy w naszej gminie, bo jak wiemy jest jeszcze wiele jednostek, które dysponują samochodami w wieku 30-40 lat. Ale dzięki tej dobrej współpracy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP z Radą Gminy i wójtem udało się w ostatnim pięcioleciu zakupić nowe samochody. Oczywiście było to związane z dotacjami zewnętrznymi. Obecnie zasady dotacji się zmieniły. Koszt zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi około 800 tysięcy złotych, a koszt dofinansowania w granicach 400 tysięcy złotych. Pozostałe środki to udział własny gminy. Nie stać wszystkich gmin na taki wydatek. Do samochodu OSP w Skołyszynie, który był zakupiony w 2014 roku, gmina dopłaciła 50 tysięcy złotych, a do samochodu w Święcanach 120 tysięcy złotych. A więc obecne zasady dofinansowań są bardzo niekorzystne. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Bardzo serdecznie dziękuję władzom gminy za tę współpracę i za to, że dbacie o strażaków. Zarządzanie kryzysowe bez strażaków OSP nie jest nic warte. Oby ten samochód służył Wam tylko do ćwiczeń i pokazów. – powiedział Stanisław Święch.

Wdzięczni strażacy przygotowali dla swoich darczyńców pamiątkowe statuetki, które mają przypominać o zakupie jak i o samym zacnym jubileuszu. Przekazali je na ręce: wójta gminy Skołyszyn Zenona Szury, radnego gminy Skołyszyn Władysława Trzeciaka, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie Władysława Depczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn Wiesława Hasiaka, skarbnika gminy Jacka Kędziora, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisława Święcha i kierownika Posterunku Policji w Skołyszynie Leszka Placka.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak przekazał wszystkim strażakom z Siepietnicy serdeczne podziękowania za pełni zaangażowania i poświęcenia służbę.

Jubileusz 120 lat to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń. To z pewnością powód do dumy i do licznych wspomnień. Chcę podkreślić, że w toku podejmowanych działań, które opierają się na współdziałaniu z Państwową Strażą Pożarną, dawaliście wielokrotnie wyraz wysokiego profesjonalizmu przy niesieniu pomocy osobom poszkodowanym podczas różnego rodzaju zdarzeń. Życzę, aby patron strażaków święty Florian nieustannie czuwał nad Wami podczas wszystkich akcji i pozwalał na bezpieczny z nich powrót. Jestem przekonany, że nowy samochód pożarniczy w rękach tak dobrze wyszkolonych strażaków będzie służył niezawodnie przez długie lata i przyczyni się do jeszcze sprawniejszego niesienia pomocy dla mieszkańców. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Przekazuję serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym, zawodowym dla wszystkich strażaków ochotników oraz ich rodzin. Przy okazji, wszystkim odznaczonym, wyróżnionym również składam serdeczne gratulacje. – powiedział.

Druh Stanisław Święch gratulując pięknego jubileuszu 120-lecia działalności jednostki połączonego z przekazaniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego podkreślił, że „lepszy sprzęt stworzy lepsze warunki dla funkcjonowania jednostki, a to z pewnością wpłynie bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Siepietnicy”.

Jubileusz 120-lecia to wspaniały znaczący czas w historii oraz w życiu kilku pokoleń. To także powód do dumy dla Was, dla Waszych rodzin, dla miejscowości. Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście i poczucie prawdziwej satysfakcji z tego co robicie. Wszystkim druhnom i druhom oraz ludziom związanym z tą jednostką składam najlepsze życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków zawodowych, społecznych. Składam Wam wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowną służbę, ofiarność i profesjonalizm podczas działań ratowniczych. Życzę Wam bezpiecznych powrotów z różnych interwencji, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl słów Bolesława Chomicza, twórcy Związku OSP i naszej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. – skierował swoje słowa do dzisiejszych jubilatów.

Z kolei wójt gminy Zenon Szura życząc wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i wytrwałości w codziennej działalności na rzecz lokalnej społeczności powiedział: – Trzeba Państwu pogratulować tego jubileuszu bowiem 120 lat to jest szmat czasu, który nie każdej organizacji czy stowarzyszeniu jest dany. Chciałem również wszystkim odznaczonym i wyróżnionym pogratulować i życzyć, żeby nadal funkcjonowali w tej jednostce straży pożarnej oraz żeby służyli społeczeństwu wsi Siepietnica i całej gminy.

Nasza redakcja również przyłącza się do serdecznych życzeń kierowanych do ochotników z Siepietnicy.

FOTOGALERIA: Jubileusz 120-lecia OSP w Siepietnicy (59 zdjęć)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE