Informacje

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

To temat przewodni zorganizowanej dzisiaj w Jaśle konferencji mającej na celu uczulenie lokalnej społeczności na problemy związane z obecnością na naszych drogach pijanych kierowców. W tym celu zaproszono do udziału w prelekcji osoby na co dzień zajmujące problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki specjalnym symulatorom imitującym dachowanie pojazdu oraz jego zderzenie czołowe można było na własnej skórze przekonać się o fatalnych skutkach jakie niosą za sobą wypadki. Zresztą nie tylko te, których sprawcami są osoby decydujące się usiąść za kierownicą po wcześniejszym spożywaniu alkoholu.

Przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służbami mundurowymi i instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego zorganizowano dzisiaj konferencję tematyczną poświęconą pijanym kierowcom.

W prelekcji wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Powiatowej Policji w Jaśle, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Straży Miejskiej w Jaśle, Starostwa Powiatowego w Jaśle, Urzędu Miasta w Jaśle, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, a także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajmujący się profilaktyką bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych członków naszej lokalnej społeczności.

Konferencja, której gospodarzem był Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38, została podzielona na dwa panele tematyczne. W pierwszej części członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Józef Biernacki przedstawił prezentację multimedialną poświęconą zagadnieniom związanym z obecnością pijanych kierowców na naszych drogach.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zdarzenia drogowe będące wynikiem jazdy po spożyciu alkoholu stanowią od wielu lat przekleństwo na polskich drogach. Każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętajmy, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność. W przeciwnym razie może dojść do tragedii. Pamiętajmy, że pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie, a od tego czy zareagujemy na to, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykajmy oczu na niebezpieczne sytuacje na drodze. Polacy rzadko podejmują interwencje wobec osób pijących alkohol i zasiadających później za kierownicą. Wśród wymienionych powodów takiego zachowania są: obawa przed oskarżeniem, donosicielstwo, niechęć do wtrącania się w nieswoje sprawy czy lęk przed próbą zemsty i agresji. – mówił Józef Biernacki.

Czy walkę z pijanymi kierowcami można wygrać? – zastanawia się Józef Biernacki.

Pijani kierowcy stanowią ogromne zagrożenie na każdego rodzaju drogach. Szczególnie niebezpieczeństwo czeka na użytkowników ruchu drogowego podczas świąt, długich weekendów czy podczas wakacji kiedy to występuje wzmożony ruch na drogach. Zawartość alkoholu we krwi znacznie ogranicza panowanie nad kierowanym pojazdem i często jest przyczyną wielu wypadków, niejednokrotnie zakończonych kalectwem lub śmiercią. Spowodowanie wypadku często może nieść za sobą nieodwracalne skutki, z których konsekwencjami kierowca zmuszony będzie zmagać się do końca życia. Przymus wypłaty odszkodowania, utrata wolności, utrata prawa jazdy to tylko niektóre z kar, które mogą być zasądzone wobec takiej osoby. Polisa ubezpieczeniowa sprawcy wypadku pod wpływem alkoholu nie chroni. W Polsce kary za tego typu zachowania i tak w wielu wypadkach nie odstraszają kierowców od wsiadania za kółko pod wpływem alkoholu. – powiedział.

Aby powstrzymać to niebezpieczne zjawisko wywołujące negatywne skutki w życiu każdej lokalnej społeczności, prowadzonych jest szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych, adresowanych zarówno do najmłodszych użytkowników ruchu drogowego, a więc od przedszkolaków, po uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do osób, które przekroczyły pełnoletniość i uzyskały prawo jazdy.

Jednym z realizatorów tych działań z ramienia samorządu lokalnego jest działająca przy burmistrzu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W ramach tej komisji staramy się przeprowadzać różne działania, które mają na celu zminimalizowanie tych efektów jakie wywołuje alkohol. To działania kierowane zarówno do osób, które są dotknięte problemem alkoholizmu, ale to także działania skierowane do punktów, które prowadzą sprzedaż alkoholu. Nasze dzisiejsze działanie ma na celu uczulenie społeczeństwa na problem pijanego kierowcy. Jest to bezwzględnie bardzo istotne, abyśmy postrzegali to jako nie tylko problem tej osoby, która siada za kierownicę, ale także nas wszystkich, którzy z tego powodu stajemy się zagrożeni przez te osoby, które pod wpływem alkoholu prowadzą pojazdy mechaniczne. Nie ukrywam, że liczymy tutaj na znaczącą współpracę z Policją, bo to przede wszystkim oni mogą w tym zakresie działać. Wierzę, że nasza wspólna praca doprowadzi do tego, że społeczeństwo będzie chciało nam w tym również pomagać. Oczywiście, również nasze służby, które mają dbać o porządek i bezpieczeństwo w naszym mieście, będą się starać w tym zakresie jak najbardziej uczestniczyć. Ale nie ukrywam, że tutaj przede wszystkim rolę odgrywa każdy z nas. Musimy być uczuleni na to, że każda osoba, która siada za kierownicę pod wpływem alkoholu to potencjalne zagrożenie dla nas, dla naszych bliskich, ale także dla tego, który za tę kierownicę wsiada. Starajmy się na to reagować. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Na podstawie wniosków jakie płyną z badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można stwierdzić, że zdecydowana większość gmin w Polsce, bo aż 92 procent uważa, że zajmowanie się problemem pijanych kierowców na poziomie lokalnym jest ważne lub zdecydowanie ważne, ale tylko około 47 procent z samorządów deklaruje, że podejmuje działania profilaktyczne z tego zakresu.

Samorząd ma ograniczone możliwości w tym zakresie. Mamy przede wszystkim możliwość działań profilaktycznych stąd też ta nasza dzisiejsza akcja. Natomiast zarówno Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i Policja starają się ten problem rozwiązywać. Pewnie nie różnimy się tutaj od innych miast. I to nie chodzi tutaj o przynależność terytorialną tylko o problem samych pijanych kierowców, bo są oni często użytkownikami ruchu drogowego nie tylko na terenie miast, ale poza nimi również. Chcemy poprzez tą dzisiejszą konferencję dotrzeć do wielu osób i uświadomić im, że pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla niego samego, ale także dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. – podkreślił Ryszard Pabian.

Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze jasielskiego garnizonu Policji przeprowadzili na drogach naszego regionu ponad 36 tysięcy sprawdzeń stanu trzeźwości kierujących. Podczas podejmowanych interwencji wyeliminowali oni z dalszej jazdy aż 269 nietrzeźwych kierowców. Było to o 94 mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Choć liczby te z roku na rok utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie to statystycznie nasz powiat jest jednym z bezpieczniejszych pod tym względem na tle pozostałych jednostek administracyjnych wchodzących w skład województwa podkarpackiego.

Na drogach powiatu jasielskiego problem z nietrzeźwymi kierującymi oczywiście występuje. – nie ukrywa st. asp. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. – Jest to dość duży problem jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Praktycznie co miesiąc zatrzymujemy kilku lub kilkunastu kierowców, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Są to potencjalni sprawcy wypadków, gdzie niejednokrotnie pokrzywdzonymi są zarówno piesi, jak też inni użytkownicy dróg.

Nieodzownym elementem codziennej pracy mundurowych są działania edukacyjne i profilaktyczne, które mają zapobiegać w przyszłości fatalnym skutkom zdarzeń drogowych z udziałem pijanych kierowców.

Policjanci z jasielskiej Komendy prowadzą szereg działań profilaktycznych, począwszy od szkół podstawowych i gimnazjów, gdzie prowadzimy prelekcje wśród już tych najmłodszych, mówiąc im o bezpieczeństwie i zwracając im uwagę na nietrzeźwych kierowców. Ale także w szkołach ponadgimnazjalnych, wśród starszych uczniów. W tamtym roku prowadziliśmy taką akcję wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, gdzie chodziliśmy po szkołach i wśród tych uczniów mówiliśmy o tym niebezpieczeństwie na drogach. Razem z nami byli mężczyźni, którzy odbywali karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, którzy pod wpływem alkoholu popełnili przestępstwo w postaci wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Oni przedstawiali swoje świadectwo, mówili o tym jak doszło do tego wypadku, jakie ponieśli konsekwencje. Było to dla uczniów bardzo ciekawe. Ponadto prowadzimy szereg innych działań profilaktycznych i prewencyjnych na drogach. Przede wszystkim to uświadamianie kierowców o tym, że nietrzeźwi wsiadający za kółko to potencjalni sprawcy wypadków. Często prowadzimy różnego rodzaju działania jak „trzeźwe poranki”, „bezpieczne powroty z wakacji” czy działania związane z dłuższym okresem wypoczynku. Polegają one na tym, że kontrolujemy trzeźwość tych kierowców. Kilka dni temu była taka akcja, gdzie podczas kontroli w sumie ponad ośmiuset kierujących pojazdami, funkcjonariusze jasielskiej Policji zatrzymali kierującego, który miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Jest to działanie prewencyjne, które w naszej ocenie skutecznie odstrasza wielu kierujących, którzy zamierzają wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. – informuje st. asp. Piotr Wojtunik.

Dodaje on ponadto, że: – Biorąc pod uwagę wszystkie nasze działania profilaktyczno-prewencyjne wychodzimy z inicjatywą do kierujących pojazdami, a w szczególności do tych, którzy dzień wcześniej pili alkohol, a na drugi dzień wypada im nagle potrzeba wyjazdu samochodem i nie wiedzą czy mogą jechać, więc mogą przyjechać do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i tam przebadać się na zawartość alkoholu.

W 2016 roku na terenie powiatu jasielskiego zarejestrowano sześć wypadków drogowych, których sprawcami byli pijani kierowcy (sześć osób odniosło w nich obrażenia ciała, na szczęście nie było ofiar śmiertelnych) natomiast w czterech wypadkach pijani piesi (w tych zdarzeniach jedna osoba poniosła śmierć, a trzy inne zostały ranne).

Skutki zdarzeń z udziałem nietrzeźwych użytkowników ruchu drogowego rodzą ogromne konsekwencje nie tylko w życiu ich ofiar, ale także ich samych i ich rodzin.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowanie śmierci lub kalectwa, sądy orzekają w stosunku do sprawców surowe kary, m.in. zatrzymanie prawa jazdy, karę finansową, karę pozbawienia wolności, ograniczenie wolności, punkty karne, leczenie odwykowe, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Obecnie w pierwszej kolejności wydłużono okres na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów z dziesięciu do piętnastu lat, przy czym minimalny okres określono na poziomie trzech lat. Jest to bardzo surowe. Dlatego jeżeli kiedykolwiek zauważysz pijanego kierowcę powiadom Policję. Podaj jak najwięcej szczegółów: markę, kolor pojazdu, numer rejestracyjny, kierunek, w którym zmierza ten pojazd. – tłumaczy Józef Biernacki.

Jasielscy policjanci przyznają, że niejednokrotnie udało im się na czas zapobiec tragedii i wyeliminować z ruchu potencjalnych drogowych zabójców, którzy zamroczeni alkoholem próbowali usiąść za kierownicę swoich pojazdów, dzięki cywilnej odwadze naocznych świadków, którzy drogą telefoniczną informowali o zaistniałym fakcie oficera dyżurnego.

Jeżeli widzimy, że osoba jest pod wpływem alkoholu, chce wsiąść do samochodu i nim jechać, warto takiej osobie zatrzymać kluczyki i skutecznie udaremnić jej dalszą jazdę, ponieważ może to być potencjalny sprawca wypadku. Warto tutaj przypomnieć, że należy niezwłocznie zadzwonić na Policję. O takich sytuacjach warto nas powiadamiać. Wtedy policjanci reagują, mają środki prawne ku temu, aby taką osobę zatrzymać. Pamiętajmy o tym, że kary dla nietrzeźwych kierujących są zaostrzone. Taki kierujący, który wsiada „za kółko” pod wpływem alkoholu traci prawo jazdy. Sąd obligatoryjnie nakłada na niego także karę w postaci środków finansowych. Jeżeli jechał pojazdem pierwszy raz w stanie nietrzeźwości to karę pięciu tysięcy złotych, a jeżeli zrobił to drugi raz karę dziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście, trzeba tutaj też wspomnieć, że nietrzeźwi kierujący mogą stracić prawo jazdy nawet na piętnaście lat. – podkreślił st. asp. Piotr Wojtunik.

Aby uzmysłowić wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji z jakimi skutkami muszą mierzyć się uczestnicy wypadków drogowych i to nie tylko tych z udziałem pijanych kierowców, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie przygotowali symulacje takich zdarzeń z zastosowaniem standardów bezpieczeństwa.

Na zewnątrz budynku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie przedstawiali symulator dachowania, który odzwierciedla wywrotkę samochodu osobowego przy minimalnej prędkości 30 kilometrów na godzinę. Nie życzyłbym nikomu, aby musiał doznać takich przeżyć w normalnym ruchu drogowym. Drugim edukacyjnym urządzeniem był symulator zderzeń przy prędkości 30 kilometrów na godzinę. Przy gwałtownym zatrzymaniu się samochodu ciało kierowcy, mimo zapiętych pasów bezpieczeństwa, gwałtownie przemieszcza się do przodu. Kto usiądzie na tym i dozna tego uczucia to na pewno zapamięta je na długo. Nie należy ono do przyjemności. Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował alkogogle, które odzwierciedlają to jak zachowuje się pijany kierowca: jak widzi drogę i to co na niej się znajduje. – poinformował Józef Biernacki.

Dzisiejsza konferencja wpisuje się w działania ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Pijani kierowcy w liczbach:

36 tysięcy – tyle kontroli stanu trzeźwości przeprowadzili w ubiegłym roku na drogach powiatu jasielskiego funkcjonariusze miejscowego garnizonu Policji

269 – tylu nietrzeźwych kierujących wyeliminowano z dalszej jazdy

132 – tylu kierowców popełniło przestępstwo z art. 178a Kodeksu Karnego

137 – tylko kierowców było sprawcami wykroczeń z art. 87 Kodeksu Wykroczeń

6 – tyle wypadków spowodowali w ubiegłym roku na drogach powiatu jasielskiego pijani kierowcy

4 – tyle wypadków spowodowali w ubiegłym roku na drogach powiatu jasielskiego pijani piesi

Mówi Józef Biernacki, członek MKRPA w Jaśle, działacz Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE