Kultura | rozrywka | edukacja

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski w Osieku Jasielskim

Agnieszce Osieckiej poświęcona była (11.05) XIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z cyklu POETYCKIE ROCZNICE, który od wielu lat organizują Gimnazjum Integracyjne im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim.

Fot. © archiwum Organizatora

Uczniów i recytatorów z 12 gimnazjów powiatu jasielskiego ciepło powitała Zofia Ciomcia – współorganizatorka poetyckich spotkań. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, jak żyła, co czuła i w jakich barwach widziała świat i ludzi poetka, autorka wielu tekstów piosenek. W lapidarnych, prostych strofach potrafiła zawrzeć społeczną obserwację, kwintesencję codzienności.

Grupa miejscowych gimnazjalistów w krótkim montażu słowno-muzycznym zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości Agnieszki Osieckiej.

Spośród 33 uczestników konkursu: I miejsce zajęła Izabela Zięba z Nowego Żmigrodu; II miejsce Adrian Szetlak z Osieka Jasielskiego; III miejsce Renata Łącka z Osieka Jasielskiego i Adriana Urban z Łężyn. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Dagmara Czapeczka, Aleksandra Łaba, Iwona Gawron, Maria Piejko, Wiktoria Farbaniec, Patrycja Wojdyła, Julia Gajecka, Karolina Kmiotek i Wiktor Skiba.

Komisji konkursowej przewodniczył z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Jaśle, polonista Andrzej Papciak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz długopisy z logo konkursu, a laureaci nagrody książkowe. Nauczyciele zaś okolicznościowe podziękowania za przygotowanie młodzieży i rozbudzanie humanistycznych pasji. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Osiek Jasielski.

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Piotr Rostek podziękował recytatorom, nauczycielom za liczny udział w konkursie, staranne przygotowanie i propagowanie pięknej polszczyzny. Członkom jury za zaangażowanie i pomoc, zaś organizatorom – Zofii Ciomci i Lidii Szarek za pracę włożoną w przygotowanie przedsięwzięcia, dbałość o ciepły, przyjazny klimat, co z pewnością korzystnie wpływa na promocję gminy w regionie.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE