Kultura | rozrywka | edukacja

Zachować w pamięci: Odkryj bohatera – historia niech pamięta

Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele VI edycji  konkursu historycznego „Zachować w pamięci: Odkryj bohatera – historia niech pamięta,  którego uroczyste podsumowanie odbyło się 22 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Szebniach.

Fot. © GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Tegoroczna szósta edycja konkursu skierowana została do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych Zespołów Szkół z terenu Gminy Jasło. Wzorem ubiegłych lat uczestnicy mogli składać prace w jednej z 2 kategorii:

  • Historia bohatera – napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o pamiątkowe zdjęcia,
  • Portret bohatera – gdzie należało wykonać pracę plastyczną wraz z opisem.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 18 prac tj. 7 opowiadań i 11 prac plastycznych.

Uczniowie klas gimnazjalnych

W kategorii opowiadanie:
I miejsce i statuetka dla – Anety Rolek – ZS w Osobnicy
II miejsce Anna Kmiecik – ZS w Warzycach
III miejsce – Gabriela Lelito – ZS w Warzycach
III równorzędne miejsce dla Paweł Szczyrba – ZS w Szebniach

W kategorii portret:
I miejsce i statuetka dla – Marleny Placek – ZS w Warzycach
II miejsce – Paulina Rozmus – ZS w Szebniach
III miejsce – Alicja Wąsik – ZS w Warzycach

W kategorii portret: uczniowie Szkoły Podstawowej:
I miejsce i statuetka dla Izabeli Adamik – SP w Szebniach
II miejsce – Robert Poszelężny – SP w Warzycach
III miejsce – Weronika Kruczak – SP w Warzycach

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznania losów lokalnych bohaterów i historii swojej małej ojczyzny, poprzez fotografie, pamiętniki, zapiski, dokumenty historyczne, które pokazują obraz dawnych lat. Uczestnicy mogli poznać ludzi zasłużonych dla lokalnej historii, zagłębić się w historię miejsca zamieszkania, a niejednokrotnie przywrócić pamięć o ludziach zapomnianych, walczących za naszą ojczyznę, patriotów, którzy tworzyli poprzez swoje czyny lokalną historię. Ocalić od zapomnienia dziedzictwo historyczne regionu jasielskiego.

W tym roku także mogliśmy liczyć na wsparcie: Alicji Zając – Senator RP oraz Stanisława Pankiewicza – Wójta Gminy Jasło, którzy objęli patronat honorowy nad konkursem. Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Szebniach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach,  a także Zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. 

W uroczystym  finale „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli także: Piotr Sikora, który reprezentował wójta Gminy Jasło, a w imieniu Alicji Zając – senator RP obecna była Iwona Trawińska – Ćwiertniewicz – dyrektor Biura Senatorskiego w Jaśle, Anna Łepkowska – w-ce przew. Rady Gminy Jasło, Wojciech Piękoś – prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie DZIEDZICTWO, Adam Rozmus – prezes OSP, Rafał Czekalski – sołtys wsi, Maria Dulska oraz opiekunowie prac uczestników konkursu: Lidia Witkowska, Edyta Bara.

Wsparcie rzeczowe i pomoc merytoryczną otrzymaliśmy od Bogdana Miszczaka – właściciela TV Obiektyw w Krośnie.

Wyjątkowa część artystyczna przygotowana przez Małgorzatę Klocek – Rybę w wykonaniu młodzieży szkolnej była wprowadzeniem do podsumowania konkursu historycznego. Przedstawienie przeplatane poezją śpiewaną stało się przywołaniem pamięci o żołnierzach wyklętych z naszego regionu. Wszyscy obecni mogli zapoznać się także z wystawą prac konkursowych oraz działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającym przy GBP, gdzie po cyfrowej obróbce i odpowiednim skanowaniu będą umieszczone prace konkursowe. Każda z prace stanowi ogromną wartość historyczną zarówno dla samych uczestników jak i dla pracowników biblioteki prowadzących cyfrowe archiwum.

Dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach i Zespół CATL składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji konkursu i uroczystego podsumowania.

Gratulujemy wszystkim laureatom! Zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji konkursu.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE