Kultura | rozrywka | edukacja

Jasło w obiektywie – najlepsze zdjęcie maja

32 zdjęć brało udział w majowej edycji konkursu fotograficznego Jasło FOTOEye.

Do majowego etapu konkursu fotograficznego Jasło FOTOEye zgłoszono 32 zdjęć, ale tylko dwa z nich zostaną nagrodzone. Nagrodę miesiąca (100 zł) w konkursie na „Zdjęcie maja” otrzymuje Paweł Rączka, autor zdjęcia pt. – „Sanktuarium św. Antoniego”. Komisja przyznała dodatkowe wyróżnienie za serię zdjęć „Jasło do kwadratu”, ze względu na oryginalne i nowatorskie spojrzenie na miasto i przedstawienie różnorodności form spotykanych w mieście.

Tytuł najlepszego „Zdjęcia maja”, zdaniem Internautów, otrzymuje zdjęcie pt. Zachód z Górki Gorajowickiej, autorstwa Pawła Rączki, które w głosowaniu internetowym otrzymało największą liczbę głosów.

Zachód z Górki Gorajowickiej – Paweł Rączka
Sanktuarium św. Antoniego – Paweł Rączka

Przypominamy, że konkurs fotograficzny „Jasło FOTOEye” trwa 6 miesięcy (od 1 maja do 31 października br.) i prowadzony jest w oparciu o regulamin konkursu. Podzielony jest on na dwa etapy. W pierwszym etapie wybierane są zdjęcia miesiąca (jedno zdjęcie wybiera komisja konkursowa, a drugie wybierane będzie w głosowaniu Internautów). W drugim etapie komisja konkursowa wybiera zdjęcie roku (3 miejsca) spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu zdjęć oraz 5 wyróżnień (po 1 w każdym obszarze tematycznym).

Do końca czerwca można dokonywać zgłoszeń do konkursu na najlepsze „Zdjęcie czerwca”. Każde zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora oraz max. 10 zdjęć (2 w danym obszarze tematycznym). Zgłoszenia można dokonywać pocztą lub osobiście a także poprzez serwer ftp.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE