Informacje

PSG ulokuje w Jaśle nowoczesną fabrykę?

Budowę fabryki zajmującej się produkcją półfabrykatów wykorzystywanych w przemyśle gazowniczym, która docelowo ma przynieść dodatkowych sto miejsc pracy, planuje w naszym mieście Polska Spółka Gazownictwa – poinformował dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Lokalny samorząd uruchamia procedurę mającą na celu umożliwienie firmie lokalizacji tego przedsięwzięcia na dysponowanych przez nią działkach przy ulicy Floriańskiej.

Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy wyrazili zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulicy Floriańskiej (obecne tereny, na których zlokalizowane są obiekty zakładu gazowniczego).

Jak podkreślił burmistrz Jasła Ryszard Pabian, uruchomienie procedury pozwoli na dokonanie korekty w dotychczasowym zapisie, co wiąże się z umożliwieniem realizacji w tym miejscu ważnej inwestycji celu publicznego – budowy dużego zakładu produkcyjnego przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Spółka chce realizować inwestycję w mieście Jaśle jako jedną z dwóch na terenie województwa podkarpackiego, bo druga planowana jest w Jarosławiu. Będzie to zakład, który ma produkować prefabrykaty na ich potrzeby, czyli do wykonywania sieci gazowych. Były rozpatrywane różne lokalizacje, ale ponieważ spółka dysponuje własnym terenem, stąd też postanowiła zrealizować ten zakład na terenie, który przylega do obecnych obiektów. Aby to mogło być zrealizowane potrzebna jest właśnie zmiana planu. Wszystko wskazuje na to, że ta inwestycja będzie zrealizowana po uchwaleniu planu. Projektowanie jej będzie przebiegać równolegle w trakcie przygotowań do zmiany tego planu. – wyjaśnił radnym w czasie posiedzenia burmistrz Ryszard Pabian.

Docelowo w planowanym do uruchomienia na terenie naszego miasta nowym zakładzie zatrudnienie miałoby znaleźć około stu osób.

Polska Spółka Gazownictwa należy do grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Firma, jako narodowy operator systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego w Polsce, zarządza siecią gazociągową o długości ponad 180 tysięcy kilometrów, którą dostarcza materiał do blisko siedmiu milionów odbiorców końcowych. W całym kraju zatrudnia ona ponad jedenaście tysięcy osób. Swoją działalność prowadzi w oparciu o siedemnaście oddziałów wojewódzkich. W Jaśle mieści się podkarpacka siedziba spółki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE