Kultura | rozrywka | edukacja

Uczeń kołaczyckiego liceum wśród najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia

Piotr Madejczyk, tegoroczny maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, został Laureatem Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”.

Fot. © LO w Kołaczycach
   
Nagroda ta przyznawana jest corocznie w maju z okazji Dni Samorządu Terytorialnego jednemu uczniowi z każdego powiatu województwa podkarpackiego. Zgodnie z opracowanymi wcześniej kryteriami, samorząd gminny wybiera jednego ucznia spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu swojej gminy, a samorząd powiatowy – spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
   
Piotr w ciągu trzech lat nauki w kołaczyckim Liceum dał się poznać nie tylko jako wzorowy uczeń, ale także jako aktywista, zaangażowany w życie szkoły i społeczności lokalnej. Z powodzeniem łączył naukę z działalnością społeczną, uzyskując wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Jest m. in. laureatem II miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej w Szczytnie, finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Aktywny w Związku Strzeleckim „Strzelec”, pełnił funkcję dowódcy 1 plutonu JS 2094 Kołaczyce, wykazując się umiejętnościami organizacyjnymi. 

Jako uczeń klasy mundurowej rozwijał swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez szkołę, ale także pozaszkolnych zajęciach i  kursach, np. kursie przetrwania w warunkach hipotermii organizowanym przez Stowarzyszenie „Obrona Narodowa.pl”, kursach walki pododdziałów zwartych, kursie obsługi broni palnej, kursie pierwszej pomocy. Inicjował i organizował różne akcje społeczne i charytatywne w środowisku lokalnym, ale także w szkole jako Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Brał udział w programie telewizyjnym „Westerplatte Młodych”, w którym poruszył problem udziału młodych w życiu społecznym oraz audycjach radiowych o tematyce patriotycznej i religijnej.
   
Aktywność i otwartość oraz odpowiedzialność za powierzone zadania zjednały Piotrowi wielu sympatyków w środowisku szkolnym i lokalnym. Tym bardziej cieszy fakt, że jego zaangażowanie i osiągnięcia zostały zauważone i docenione przez władze samorządowe.
     
Piotrowi serdecznie gratulujemy!

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE