Informacje

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Jasło

Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu kompleksowo modernizowane są kolejne obiekty użyteczności publicznej w gminie Jasło. To dwa domy ludowe w miejscowościach: Trzcinica i Osobnica oraz budynek komunalny w Szebniach, z pomieszczeń których na co dzień korzystają biblioteka publiczna oraz tamtejsza ochotnicza straż pożarna. Wartość wszystkich prac budowlanych wynosi prawie milion złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Termomodernizacja domu ludowego w Trzcinicy jest już na zaawansowanym etapie prac. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku oraz wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Roboty budowlane polegają m.in. na wymianie zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie tarasu wraz z dobudową schodów przy głównym wejściu do obiektu, pokryciu połaci dachowych, montażu nowej instalacji odgromowej, wymianie daszku ochronnego nad głównymi drzwiami wejściowymi, dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji wraz z wykonaniem opaski odbojowej przy ścianach zewnętrznych.

Natomiast wewnątrz samego budynku przewidziano do wykonania: przebudowę posadzek w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze, wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach węzła sanitarnego, wydzielenie pomieszczenia WC dla obsługi kuchni, wymianę przyborów i urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC, roboty modernizacyjne w zapleczu kuchennym, roboty malarskie i okładzinowe, wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej dla pomieszczeń kuchni, wykonanie klimatyzacji dla pomieszczenia sali zabaw, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń sali balowej, kuchni, zaplecza, piwnicy i piętra oraz przebudowę rozdzielnic elektrycznych.

Wartość wyżej wymienionych elementów oszacowano na ponad 363 tysiące złotych.

Kompleksowo modernizowany jest też budynek komunalny w Szebniach. Obiekt ten zlokalizowany jest tuż przy skrzyżowaniu biegnącej przez miejscowość drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową prowadzącą w kierunku Tarnowca. Z pomieszczeń usytuowanych na jego górnej kondygnacji korzysta na co dzień biblioteka publiczna prowadzona przez gminę Jasło, natomiast poniżej swoją siedzibę ma miejscowa jednostka ochotniczej straży pożarnej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Wizualizacja projektowanej elewacji budynku od strony północno-wschodniej.
© mgr inż. Jan Bugała

Przy okazji termomodernizacji obiektu, która polegać będzie na wymianie zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie zużytych rynien i rur spustowych, dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, malowaniu pokrycia połaci dachowych oraz robotami wewnątrz budynku, przebudowany zostanie również wjazd do garaży użytkowanych przez OSP. Ponadto wymieniona ma być betonowa posadzka w poszczególnych boksach tak, aby w przyszłości mógł tam stacjonować nowy wóz bojowy.

Jeśli chodzi o Szebnie to przedmiotowe zadanie opiewa na kwotę ponad 254 tysięcy złotych.

Obydwie inwestycje realizowane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasło”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie rozpoczną się także prace przy modernizacji domu ludowego w Osobnicy. Za roboty budowlane, zbliżone swoim zakresem do dwóch wcześniej wspomnianych zadań, inwestor zapłaci ponad 295 tysięcy złotych. Częściowym źródłem pokrycia wydatków na to przedsięwzięcie jest pożyczka długoterminowa zaciągnięta przez samorząd w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jak podkreślił w rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, prowadzone prace w żaden sposób nie są uciążliwe dla ich najbliższego otoczenia.

W ramach poszczególnych zadań przewidziano wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, odgrzybianie, wymianę posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia pokryć dachowych, docieplenia ścian zewnętrznych wraz z nadaniem im nowej kolorystyki. To są praktycznie kapitalne remonty tych obiektów. Z uwagi na prowadzone roboty budowlane, zostały one czasowo wyłączone z użytkowania. Nie będzie to miało jednak większego wpływu na życie lokalnych społeczności, bo powiedzmy sobie szczerze, że domy ludowe są wykorzystywane cyklicznie. Obciążenia tych domów są sporadyczne, a na przykład spotkania z mieszkańcami możemy robić w szkołach. Musieliśmy jedynie zamknąć na pewien okres naszą gminną bibliotekę, ale czytelnicy mogą korzystać z jej filii w poszczególnych miejscowościach. Wszystkie przewidziane prace mają być skończone jeszcze w bieżącym roku. – powiedział.

Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana źródeł ciepła przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej poszczególnych obiektów. To z kolei oznacza mniejszą emisję niepożądanych gazów do atmosfery oraz obniżenie kosztów ich funkcjonowania, co – jak podkreśla gospodarz gminy – pozytywnie wpłynie na budżet samorządu. Inwestycja przyczyni się również do poprawy estetyki obiektów użyteczności publicznej, które wkomponowane są w obraz poszczególnych miejscowości.

Zachętą do podjęcia tych inwestycji była możliwość pozyskania unijnej dotacji. Robimy pełną termomodernizację remizy i biblioteki w Szebniach, domu ludowego w Trzcinicy i domu ludowego w Osobnicy. To w sumie koszty opiewające na około milion złotych. Dzięki temu poprawi się również estetyka poszczególnych obiektów. Wszystkie nasze miejscowości pięknieją poprzez to, że mieszkańcy dbają o estetykę swoich budynków mieszkalnych. Dlatego my nie chcemy, aby nasze obiekty użyteczności publicznej również odbiegały od tego. – powiedział nam Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Dodaje on, że w ramach projektu kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Jasło nie udało się uwzględnić – co było we wcześniejszych planach miejscowego samorządu – siedziby urzędu ulicy Słowackiego w Jaśle.

Termomodernizacja Urzędu Gminy i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych to bardzo duże wydatki w granicach półtora miliona złotych – jak nie więcej – a nie ma takiego dużego wsparcia finansowego na takie przedsięwzięcie. Nie ma co ukrywać, że budynek urzędu ma nie najładniejszy wygląd, ale myślę, że potrzeby w naszych sołectwach są równie rzeczywiste i trudno „pakować” duże pieniądze bez wsparcia zewnętrznego, a nie zadbać o nasze wioski. Ja mam takie podejście, że urząd jest obiektem wewnątrz funkcjonalnym, a estetyka to dalsza kolej. Kiedyś, jak będą zewnętrzne pieniądze, to dojdziemy i do tego zadania. Uważam, że w pierwszej kolejności środki finansowe powinny iść na sołectwa i tak od szeregu lat to czynię. Na pewno nie zrobimy już tego w tym roku, a myślę, że fundusze zewnętrzne w przyszłych latach nie będą również otwarte na tego typu budynki. Tak się dzieje, że w Polsce na budynki administracji publicznej nie ma środków państwowych, unijnych również. Mamy kontakty z innymi krajami i na przykład w Rumunii budżet państwa dokłada bardzo dużo środków na tego typu inwestycje, a u nas nie. Ale nie ma co narzekać. Ważne, że nasze wioski pięknieją. – dodał Stanisław Pankiewicz.

Obiekty poddane termomodernizacji mają być gotowe do końca października br.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE