Informacje

Policjanci wreszcie będą mieli komfortowe warunki pracy

Najpóźniej za trzy lata jasielscy policjanci będą mogli wprowadzić się do swojej nowej siedziby. Na działce przy ulicy Sroczyńskiego rozpoczęły się właśnie roboty budowlane, w ramach których powstaną nowoczesne budynki: administracyjny i garażowo-warsztatowy. Ponadto zagospodarowany zostanie cały teren obejmujący inwestycję. Powstaną dojazdy do zaprojektowanych obiektów i miejsca postojowe, a także zostanie urządzona zieleń. Wartość wszystkich prac oszacowano na ponad 22,5 miliona złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

O przeprowadzce jasielskich mundurowych z ciasnej kamienicy przy ulicy Kościuszki 26 mówiło się w naszym mieście co najmniej od dekady. Dopiero w tym roku udało się doprowadzić inwestycję do realizacji. Właśnie przystąpiono do realizacji robót budowlanych, które w efekcie finalnym pozwolą funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Jaśle pracować w godnych warunkach.

Ich docelowa siedziba powstaje właśnie na działce przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego, w odległości nieco ponad dwóch kilometrów od dotychczasowej. Niewykorzystany do tej pory w żaden inny sposób teren został przekazany przed kilkoma laty nieodpłatnie przez miasto w ramach dobrej współpracy między lokalnym samorządem, a największą formacją mundurową w naszym kraju.

Kosztem ponad 22,5 miliona złotych brutto powstaną tutaj dwa odrębne budynki. Pierwszy z nich, o charakterze administracyjnym, będzie miał trzy kondygnacje nadziemne wraz z płaskim stropodachem oraz jedną podziemną, w której umieszczone zostaną pomieszczenia magazynowe, szatnie dla pracowników oraz pięciostanowiskowa strzelnica. Będzie się ona składać z hali strzelań oraz zaplecza technicznego. Konstrukcja oraz zastosowane zabezpieczenia mają umożliwić prowadzenie ćwiczeń z użyciem pistoletów i rewolwerów o kalibrze do 11,43 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm.

Na parterze ulokowane będą m.in.: poczekalnia, biuro przepustek, sekretariat, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia oficera dyżurnego, depozyt, pomieszczenie do przeprowadzania badań alkomatem, miejsce dla osadzonych, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Powierzchnia pierwszego i drugiego piętra zostanie zaadoptowana m.in. na pokoje biurowe, archiwum służbowe, pokój narad, pomieszczenia socjalne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń określa opracowany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy. Komunikacja w obiekcie zostanie zapewniona poprzez klatki schodowe, ciągi korytarzowe oraz windę wewnętrzną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej będzie przylegać do niego kotłownia. Obiekt będą wieńczyć dwa aluminiowe maszty o wysokości szesnastu metrów, umożliwiające montaż anten radiowych. Ponadto na jego dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne.

Wejście główne dla klientów oraz pracowników zostanie zapewnione od strony zachodniej i będzie ono dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście, wyłącznie dla pracowników, usytuowane będzie we wschodniej części obiektu. Całość została skomponowana w taki sposób, aby formą nawiązywać do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

W odległości nieco ponad piętnastu metrów obok niego zostanie posadowiony dwukondygnacyjny, kryty płaskim dachem budynek garażowo-warsztatowy, Na pierwszym poziomie zaprojektowano garaże wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i socjalnym dla pracowników zajmujących się obsługą samochodów służbowych. Drugą kondygnację wypełnią garaże, pomieszczenia warsztatowe i stanowisko do mycia pojazdów.

Obydwie konstrukcje zostaną wyposażone w niezbędne instalacje użytkowe, tj. wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, wentylację mechaniczną, klimatyzację (w części pomieszczeń), elektryczną, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz teleinformatyczną.

Ponadto działka (nieco ponad jeden hektar), na której realizowane jest zadanie, ma być w pełni zagospodarowana. Powstaną na niej bezpośrednie dojścia do poszczególnych obiektów z poziomu istniejących dróg publicznych (dojazdy, chodniki dla pieszych), miejsca postojowe dla policjantów oraz petentów odwiedzających komendę – co było bolączką w dotychczasowej lokalizacji w centrum miasta, kojce dla psów służbowych, przewidziano również urządzenie terenów zielonych oraz doposażenie działki w elementy „małej architektury” (ogrodzenie i oświetlenie całego kompleksu, wiata na odpady komunalne, pylony informacyjne). Z wcześniej opracowanego projektu wyłączono wybudowanie dwóch boisk sportowych.

Roboty będą etapowane i mają postępować zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym. Rozpoczęły się one od wykarczowania nieużytkowanego do tej pory terenu z porastających go niskich drzew, zakrzaczeń i zieleni oraz oddzielenia placu budowy od dostępu do niego osób postronnych. Jeszcze w bieżącym roku inwestor zobowiązał ich wykonawcę do zrealizowania zakresu rzeczowego o wartości przekraczającej 1,6 miliona złotych brutto. Zakończenie całości prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów wyznaczono na koniec listopada 2020 roku.

Generalnym wykonawcą inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle jest konsorcjum firm: KPB Budownictwo sp. z o.o. w Krośnie (lider) i Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Krośnie (członek). Przedstawiona przez nie oferta opiewała na kwotę ponad 22,5 miliona złotych brutto oraz 60-miesięczy okres gwarancji przedmiotu zamówienia. Trzy pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu przetargowym przewyższały najkorzystniejszą o blisko trzy miliony złotych brutto. Do inwestora, którym jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, wpłynęła ponad setka zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Całość zadania zostanie sfinansowana ze środków państwowych w ramach programu modernizacji służb mundurowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KOMPLEKSU

Działka

Powierzchnia

1,0113 ha

Budynek administracyjny z kotłownią

Powierzchnia zabudowy

1 574,16 m²

Powierzchnia użytkowa

3 580,04 m²

Powierzchnia ruchu

1 145,43 m²

Kubatura brutto

23 951,76 m³

Wysokość budynku

12,57 m

Budynek garażowo-warsztatowy

Powierzchnia zabudowy

257,48 m²

Powierzchnia netto

398,45 m²

Kubatura brutto

1 969,66 m³

Wysokość budynku

8,00 m

OPINIE
SŁOWA KLUCZOWE