Informacje

Szpital wzbogaci się o nowy sprzęt do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle otrzyma dotację z budżetu powiatu jasielskiego w wysokości 150 tysięcy złotych. Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania podjęli podczas dzisiejszej sesji radni. Dzięki temu zostanie zakupiona nowoczesna aparatura medyczna niezbędna do diagnostyki schorzeń dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Dyrekcja jasielskiego szpitala zwróciła się z pisemną prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie dofinansowania do zakupu specjalistycznej aparatury medycznej, która znajdzie się na wyposażeniu jednej z jej komórek organizacyjnych.

Radni przychylili się do wniosku i w ramach dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok zabezpieczyli na ten cel kwotę 150 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnił dyrektor lek. med. Michał Burbelka, dotacja pozwoli na pozyskanie nowego wyposażenia do Pracowni Endoskopii, w której wykonywane są badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Chodzi konkretnie o zakup gastroskopu i kolonoskopu oraz procesora wysokiej rozdzielczości, który obsługuje te dwa urządzenia. – precyzuje dyrektor.

W efekcie zakupu nowoczesnego sprzętu poprawi się jakość świadczonych usług medycznych w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych, a co za tym idzie zwiększy skuteczność leczenia pacjentów.

Badania endoskopowe służą do wczesnego wykrywania i leczenia zmian, m.in. nowotworowych w obrębie przewodu pokarmowego. Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje te badania za kosztochłonne i w pełni refunduje koszt tych badań. Mało tego, pokrywa również ewentualne dodatkowe badania w tym zakresie. Zakup tych urządzeń pozwoli nam na bardziej płynną pracę w tej pracowni. Szpital w ciągu dwóch ostatnich lat gruntownie wyremontował myjnię do endoskopów, zakupił też gastroskop, kolonoskop i procesor HD. Stąd też chcieliśmy już ostatecznie skompletować nowy sprzęt, aby ta pracownia mogła pracować z większą wydajnością. Tym bardziej, że pacjentów radykalnie nam przybywa. Konieczność zakupu tego typu urządzeń oraz ich zastosowanie nie podlega wszelkiej dyskusji. Wydaje mi się, że w XXI wieku posiadanie w szpitalu takiego urządzenia diagnostyczno-leczniczego jest bezwzględną koniecznością. – powiedział lek. med. Michał Burbelka.

Dostawcę innowacyjnego zestawu do badań endoskopowych, w skład którego wejdą: procesor wizyjny HDTV wysokiej rozdzielczości, videogastroskop HDTV, videokolonoskop HDTV, monitor medyczny HD, pompa płucząca oraz wózek medyczny kompatybilny z oferowanym zestawem, wyłoni prowadzone przez szpital postępowanie przetargowe. Wykonawca zlecenia będzie również zobowiązany do zainstalowania urządzeń w pracowni i ich uruchomienia do użytkowania, a także przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji nowych urządzeń diagnostycznych.

Nowa aparatura ma znaleźć się na wyposażeniu jasielskiego szpitala jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

W ramach innego postępowania, do 15 grudnia podmiot wzbogaci się również o aparat USG ogólnodiagnostyczny z kompatybilnymi głowicami dla dzieci i dorosłych, który do badań diagnostycznych wykorzystywany będzie przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Przeprowadzony przetarg wyłonił dostawcę sprzętu, którym została firma TMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Koszt zakupu opiewa na kwotę 199 908 złotych brutto. Źródłem pokrycia będą dotacje pozyskane dzięki współpracy między szpitalem, a jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład powiatu jasielskiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szpital wzbogaci się o nowy sprzęt do diagnostyki schorzeń układu pokarmowego”

  1. Ten szpital juz dawno powinni zamknąć za samo podejście do pacjenta- nie mówiąc juz o leczeniu. Dno.