Informacje

Nowe kamery miejskiego monitoringu w Jaśle

Tych urządzeń jest już blisko czterdzieści

Na Rondzie „Solidarności” w Jaśle została w tym tygodniu zamontowana nowa kamera, która ma za zadanie obserwację całego skrzyżowania oraz przylegającego do niego terenu, a przez to zapewnienie ładu i bezpieczeństwa publicznego w tym miejscu. Jest to już trzydzieste dziewiąte urządzenie włączone do systemu miejskiego monitoringu. W ostatnim kwartale bieżącego roku samorząd miejski zainwestował w kilka dodatkowych tego typu urządzeń. O ich lokalizacji na mapie miasta rozmawiam z komendantem Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierzem Wiśniowskim.

Red: Jaka jest lokalizacja nowych kamer monitoringu miejskiego?
Kazimierz Wiśniowski, komendant Straży Miejskiej w Jaśle: W ostatnim czasie, dzięki przychylności burmistrza oraz Rady Miejskiej, otrzymaliśmy środki na zakup nowych kamer. Mimo, że może długo to trwało, ale takie są procedury, ale w końcu zostały one zamontowane. Są to naprawdę profesjonalne urządzenia. Najważniejsze punkty to: skrzyżowanie ulicy Jagiełły z Mickiewicza, skrzyżowanie ulicy Mickiewicza ze Szkolną, skrzyżowanie ulicy Baczyńskiego i 3 Maja, skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z Czackiego oraz rondo „Solidarności”. Dodatkowo wzmocniliśmy obserwację kamerą tzw. mobilną obiekt Ogródka Jordanowskiego oraz dodatkową kamerą wzmocniliśmy obserwację płyty Rynku. To byłyby te najważniejsze, które zostały zainstalowane w tym momencie. Ponadto zmieniliśmy lokalizację kamery przy ulicy Rejtana, ponieważ obecna dość zawężała pole widzenia. W związku z tym musieliśmy ją przenieść w inne miejsce.

Red: Na jakiej podstawie zostały wytypowane te miejsca?
K.W.: Te kamery zostały zlokalizowane na podstawie naszych obserwacji oraz uzgodnień z Policją.

Red: Czemu służy monitoring?
K.W.: Kamery służą przede wszystkim obserwacji przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Mają za zadanie poprawienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, również nagrywania różnych negatywnych zjawisk czy przestępstw. Przede wszystkim odgrywają bardzo ważną rolę prewencyjną, czyli gdy dany teren jest objęty monitoringiem w zupełnie inny sposób społeczeństwo się zachowuje, zwłaszcza mam na myśli to społeczeństwo, które nie zawsze postępuje zgodnie z prawem i ma ochotę popełniać jakieś wykroczenia czy przestępstwa. Poza tym, za pośrednictwem monitoringu wyłapujemy dość dużo spraw w zakresie porządkowym oraz wykroczenia w ruchu drogowym. To w ostatnim czasie dosyć się nasiliło.

Red: Czy dużo jest takich interwencji w ciągu roku?
K. W.: Według ostatnich informacji, które zostały już podliczone, to około tysiąc siedemset interwencji w ciągu bieżącego roku. Dotyczą one bardzo szerokich zdarzeń, począwszy od tych drobnych porządkowych, a kończywszy na danych przekazywanych Policji do celów operacyjnych służących wykrywaniu różnych przestępstw.

Red: Jakie są parametry techniczne tych nowych urządzeń?
K. W.: Mają one zasięg do dwustu metrów. Są to kamery, które posiadają podświetlenie, a więc bardzo dobrze potrafią widzieć w nocy. Mają możliwość obracania się o 360 stopni. Ustawiana jest dla nich odpowiednia sekwencja. Jeżeli operator nie steruje jej za pomocą „dżojstika” to kamera ma ustawiony swój cykl i przesuwa się automatycznie w te miejsca, w które operator je zaprogramuje.

Red: Jaką kwotę wydatkowano na zakup?
K. W.: Otrzymaliśmy, na wniosek przekazany do pana burmistrza, a zatwierdzony przez Radę Miejską, kwotę trzydziestu tysięcy złotych. Z tego zakupiliśmy siedem kamer: pięć tzw. kamer IP, które są wyposażone w podświetlenie i dość dobry 22-krotny zoom optyczny. Natomiast dwie kamery mobilne są z troszkę słabszym zoom-em, które służą tylko do obserwacji określonego obiektu.

Red: Na dzień dzisiejszy ile łącznie kamer jest włączonych do miejskiego monitoringu?
K. W.: 39 kamer obserwuje miasto Jasło przez całą dobę.

Red: Mieszkańcy zgłaszają potrzebę zamontowania kamery na parkingu przy Kościele Farnym.
K. W.: Swego czasu była tam zamontowana, ale uległa awarii. Będziemy to rozpatrywać dopiero po Nowym Roku. Jest już lista następnych miejsc, w których chcielibyśmy zainstalować nowe kamery. Będziemy wnioskować do pana burmistrza o zakupienie dodatkowych urządzeń. Zobaczymy, czy miejsce na tym parkingu, będzie docelowym miejscem montażu jednej z nich. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mamy bardzo dużo interwencji ze strony mieszkańców czy Zarządów Osiedli, żeby stawiać kamery dla zapewnienia bezpieczeństwa czy porządku na danym osiedlu.

Rozmawiał:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE