Fotorelacje

Podsumowanie konkursu fotograficznego ZGDW

Dzisiaj w Jaśle podsumowano organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki konkurs fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na objętym działalnością statutową organizacji obszarze. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE