Informacje

Podziękowania za bezinteresowną działalność w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Podczas corocznej narady druhów skupionych przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, z udziałem zaproszonych gości, podsumowano tegoroczne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na ziemi jasielskiej. To również okazja do złożenia podziękowań kilkutysięcznej rzeszy strażaków-ochotników za ich bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka.

Dzisiaj w Skołyszynie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. Do udziału w corocznej naradzie podsumowującej działalność organizacji oraz skupionych wokół niej jednostek ochotniczych straży pożarnych zostali zaproszeni goście, w tym m.in. kadra kierownicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na czele z Komendantem Powiatowym st. bryg. Markiem Górniakiem, zastępcą Komendanta Powiatowego bryg. Bogdanem Ziembą, naczelnikami wydziałów organizacyjnych Komendy i pracownikami cywilnymi oraz dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Rafałem Rutyną, samorządowcy z gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i gminy Skołyszyn Zenon Szura, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle Maciej Jagielski, emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, wieloletni prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski, a także prezesi i komendanci gminni Związku oraz księża kapelani – ks. prałat Tadeusz Wawryszko i ks. prałat Wacław Rybka.

Otwarcia spotkania oraz powitania jego uczestników dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle Stanisław Święch. Podkreślił, że jest ono doskonałą okazją, by podsumować miniony rok, opowiedzieć o tym co zrobiliśmy, a także przedstawić plany na kolejny rok. Przyznał, że 2017 rok był dla strażaków ziemi jasielskiej udany i wyraził przekonanie, że dzięki ofiarności, zaangażowaniu, często też uporu i determinacji rzeszy druhów udało się wykonać zakładane zadania.

Prezentację dokonań organizacji oraz poszczególnych jednostek w mijającym roku poprzedziła minuta ciszy, podczas której upamiętniono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, na czele z prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku w Krempnej Janem Zagórskim i twórcą Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce gen. Feliksem Delą oraz tych, którzy oddali swe życie podczas służby.

Stanisław Święch poinformował, że na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje 98 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego osiemnaście jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dumą napawa fakt, że do tego elitarnego grona została w tym roku włączona Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy (gmina Jasło).

Od początku 2017 roku do dnia dzisiejszego strażacy-ochotnicy brali udział w likwidacji 1 043 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wśród najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w mijającym roku, prezes Stanisław Święch wymienił: organizację gminnych i powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, I Powiatowego Przeglądu Kronik (kroniki z OSP Mytarka i OSP Siepietnica zostały wyróżnione podczas późniejszego Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik), przeprowadzenie w sześciu gminach zawodów sportowo-pożarniczych, zwieńczonych X Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi Jednostek OSP i MDP z udziałem rekordowej ilości 23 drużyn (11 męskich, 3 kobiecych, 5 MDP dziewcząt i 4 MDP chłopców).

Chwalił też strażaków za udział w ciekawych przedsięwzięciach na rzecz lokalnej społeczności, m.in. munduriadzie w gminie Jasło, zawodach na najtwardszego strażaka w gminie Brzyska, turnieju tenisa stołowego w gminie Nowy Żmigród, biegach przełajowych w gminie Tarnowiec, 6. Biegu Pamięci Senatora Stanisława Zająca w gminie Skołyszyn i gminie Jasło, turniej siatkówki w gminie Osiek Jasielski.

Oddziały gminne Związku oraz niektóre jednostki OSP włączyło się w różnego rodzaju akcje charytatywne, m.in. „Nocna jazda dla Oliwki”, „Misie ratownisie”, jak też przeprowadziły wiele zajęć edukacyjnych dla dzieci, m.in. w ramach „dni otwartych remiz”, „bezpiecznych wakacji z OSP”, „nie dla czadu”, programu „ratujemy i uczymy ratować” czy akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji. We współpracy z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego strażacy zabezpieczali również odcinki rajdów samochodowych przebiegających przez miejscowości powiatu jasielskiego.

W ciągu całego roku kalendarzowego druhowie podnosili swoje umiejętności i kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz ćwiczeniach odwzorowujących realne zagrożenia.

Strażacy podnosili swoje kwalifikacje na kursach podstawowych i specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego, uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych we własnym zakresie lub organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Z ciekawą inicjatywą wyszedł wójt gminy Szerzyny organizując ćwiczenia współdziałania między powiatami, zapraszając na nie jednostki z sąsiedniej gminy Skołyszyn. Przystąpiliśmy do projektu „Zdobądź kwalifikacje ratownika” organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy, w ramach tego projektu, tytuł ratownika uzyskało 29 strażaków OSP z gminy Skołyszyn i Nowy Żmigród. W planie jest jeszcze organizacja dwóch kursów: w Kołaczycach i Jaśle. W remizie OSP w Skołyszynie został zorganizowany kurs przypominający, tzw. recertyfikacja, z zakresu pierwszej pomocy. – powiedział Stanisław Święch.

Mijający rok to także wiele inwestycji w tabor samochodowy, niezbędny sprzęt ratowniczy, wyposażenie indywidualne strażaka, w wielu miejscowościach strażnice przeszły gruntowną modernizację.

Samorządy gminne zapewniały bieżące utrzymanie jednostek OSP, wyposażając je w niezbędne umundurowanie bojowe i sprzęt oraz remont remiz, m.in. w Niegłowicach, Desznicy, Gorzycach, Świerchowej, Warzycach, Tarnowcu, Bączalu Dolnym, starając się na to o zewnętrzne środki, m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Związku i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2017 m.in. gmina Skołyszyn zakupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bączal Dolny, z udziałem środków MSWiA i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Kołaczyce zakupiła używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bieździedza. Gmina Jasło pozyskała nieodpłatnie od Służby Więziennej samochód operacyjny dla OSP Niepla i zakupiła używany lekki samochód dla OSP Trzcinica. Jednostka OSP Warzyce wzbogaciła się o agregat prądotwórczy przekazany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jednostki OSP pozyskiwały środki na działalność statutową z różnych źródeł, m.in. z Fundacji Orlen „Dar Serca”. Z roku na rok utrzymanie jednostek OSP jest coraz to kosztowniejsze. Podyktowane jest to wzrostem cen, podatek VAT wzrósł z 8 do 23%, a jednostkom OSP stawiane są coraz to większe wymogi. Strażacy z obawą patrzą w przyszłość, bo gminnym władzom będzie coraz trudniej zaspokoić potrzeby jednostek OSP. – wylicza.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle za społeczną działalność przyznało w bieżącym roku 45 odznak „Strażak wzorowy” oraz pozytywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie medali „Za zasługi dla pożarnictwa” – siedmiu złotych, dwudziestu srebrnych i trzydziestu sześciu brązowych. Zarząd Główny Związku przyznał dwa „Złote Znaki Związku” dla druhów: Aleksandra Radonia i Mieczysława Madeja, jeden medal imienia Bolesława Chomicza dla Ireneusza Fatygi. Druh Stanisław Hap został odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył brązowymi odznakami „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” Dominika Rzońcę, Witolda Wątrobę, Jana Lepaka, Wiktora Barańskiego. Prezydent RP przyznał medal „Za odwagę i ofiarność” dla druha Konrada Nigborowicza z OSP Święcany za uratowanie dwóch ofiar wypadku drogowego.

Za wszystkie spędzone godziny na akcjach ratowniczych oraz zaangażowanie strażaków w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności prezes Stanisław Święch złożył im serdeczne podziękowania.

Dziękuję Wam druhowie prezesi, komendanci gminni i proszę o przekazanie podziękowań wszystkim prezesom, naczelnikom OSP oraz członkom jednostek za całoroczną, bezinteresowną, społeczną służbę w myśl naszego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dziękuję, że od lat kultywujecie patriotyczne wychowanie w szeregach OSP i MDP. Uczestniczycie ze sztandarami w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kolejnych rocznic odzyskania Niepodległości i innych. Dziękuję Wam za udział w procesjach Bożego Ciała, pielgrzymkach i że wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich dziękujecie za plony w trakcie uroczystości dożynkowych. Słowa podziękowania przekażcie Waszym najbliższym, żonom, dzieciom za wspieranie Waszej społecznej służby. – powiedział.

Podziękowania wszystkim, którzy wspierali działania statutowe Związku oraz jednostek OSP, skierował również pod adresem parlamentarzystów, władz Związku na czele z druhami Januszem Koniecznym i Tadeuszem Sieniawskim, wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Andrzeja Babca, starosty jasielskiego Adama Pawlusia wraz z członkami Zarządu Powiatu, burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle wraz z kadrą oficerską i pracownikami cywilnymi Komendy, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, księży kapelanów przedsiębiorców i sponsorów.

Wyjaśnił on, że w 2018 roku, oprócz stałych działań statutowych, strażaków powiatu jasielskiego czekają nowe wyzwania, które będą wymagały od nich dużego zaangażowania. Najważniejszym będzie setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powiat jasielski ma być również gospodarzem wojewódzkiego zlotu młodzieżowych drużyn pożarniczych województwa podkarpackiego.

W naszym powiecie 54 jednostki OSP szczycą się ponad stuletnią działalnością. Przed stu laty generał Józef Haller w Trzcinicy rekrutował mężczyzn do swych oddziałów „Błękitnej Armii”. Większość to byli członkowie jednostek OSP: nasi pradziadowie i dziadkowie. Warto o tym pamiętać. Pod rozwagę poddaję propozycję zorganizowania zlotu jednostek OSP w setną rocznicę odzyskania Niepodległości na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy. – dodał Święch.

Podczas dzisiejszego posiedzenia uhonorowano osoby zasłużone na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców ziemi jasielskiej.

Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie, w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz za szczególne zasługi, wyróżniła Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana druha Stanisława Święcha.

Kapituła Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Honorowej Świętego Floriana Mazovia, w duchu założonych celów stowarzyszenia, a szczególnie za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów oraz według maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, postanowiła uhonorować Złotą Odznaką Świętego Floriana Mazovia I Klasy ks. prałata Tadeusza Wawryszkę – powiatowego kapelana strażaków ziemi jasielskiej oraz ks. prałata Wacława Rybkę – kapelana strażaków gminy Jasło, Złotą Odznaką Świętego Floriana Mazovia II Klasy Józefa Biernackiego – wieloletniego prezesa JKMiRD, Joannę Duć – Acelę – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu.

Głos zabrali m.in. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Marek Górniak oraz wójt gminy Zenon Szura.

Marek Górniak: – W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle chciałbym podziękować samorządowcom za ich działalność na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dobrze wiemy, że wszelkie dodatkowe zakupy, są cały czas robione. Coraz nowszy sprzęt jest kupowany właśnie dzięki zaangażowaniu samorządowców, którzy potrafią znaleźć w swoich budżetach środki. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim druhnom i druhom z ochotniczych straży pożarnych za ich działalność i pomoc, bo dobrze wiemy, że bez tej pomocy nasze działania byłyby trudne, długotrwałe, a niekiedy nawet niemożliwe do zrealizowania. Jak jest duży nawał zdarzeń to obsługują je same jednostki OSP. Serdecznie dziękujemy za tą pomoc i liczymy na dalsze wsparcie. Życzę sobie, żebyście nigdy nam nie odmawiali wyjazdów do zdarzeń.

Zenon Szura: – Jest to miła okazja, by podziękować wszystkim ochotnikom, podziękować za dotychczasową pracę. Robicie to przecież bezinteresownie, społecznie więc tym bardziej należą Wam się słowa uznania. My, jako samorządowcy, będziemy zawsze wspierać ochotnicze straże pożarne, bo też jesteśmy członkami tych jednostek. Chcemy razem z Wami współdziałać, chcemy realizować te działania, które są postawione w myśl ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też corocznie w budżetach każdej z gmin są zabezpieczone środki na zakup nowego sprzętu, wyposażenia. My to czynimy systematycznie, w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli tylko nadarza się okazja to sięgamy po środki zewnętrzne. W tym roku właśnie zakupiliśmy m.in. samochód dla OSP w Bączalu Dolnym. Jest to osiągnięcie, które pozwoli zabezpieczyć północną część naszej gminy pod względem przeciwpożarowym. Są to zadania, które dostrzegamy i corocznie próbujemy realizować.

Dzisiejsza narada zakończyła się składaniem życzeń świątecznych, a gościom umilała czas wykonywaniem tradycyjnych polskich kolęd Kapela Ludowa „Trzcinicoki” z Trzcinicy pod kierownictwem Stanisława Marszałka, radnego Rady Gminy Jasło.

FOTOGALERIA:

Spotkanie opłatkowe strażaków w Skołyszynie

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE