Informacje

Zarząd zlewni rzeki Wisłoki będzie miał swoją siedzibę w Jaśle

Na terenie Jasła zostanie usytuowana siedziba jednostki administracji rządowej, której wiodącym zadaniem ma być zarządzanie zlewnią rzeki Wisłoki obejmującą swoim zasięgiem teren aż pięciu powiatów. W nowo powołanej instytucji zatrudnienie ma znaleźć ponad pięćdziesiąt osób. Swoją misję rozpoczną z początkiem przyszłego roku.

W myśl przyjętej przez Sejm RP w lipcu br. nowelizacji ustawy prawo wodnej, od 1 stycznia 2018 roku powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w strukturę organizacyjną którego będą wchodziły: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, jedenaście Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu), zarządy zlewni rzek oraz nadzory wodne. Na terenie województwa podkarpackiego mają funkcjonować cztery zarządy zlewni, w tym dla rzeki Wisłoki z siedzibą w Jaśle, któremu bezpośrednio będą podlegać nadzory wodne w Jaśle, Dębicy, Gorlicach, Mielcu i Ropczycach. Pozostałe zarządy wyznaczono w Krośnie, Przemyślu oraz Stalowej Woli.

Pełnomocnikiem do tworzenia Wód Polskich na terenie województwa podkarpackiego jest Małgorzata Wajda, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, a do przygotowania tej jednostki w powiecie jasielskim wyznaczyła Andrzeja Polakiewicza, który jest kierownikiem inspektoratu właśnie w Jaśle. – poinformował nas starosta jasielski Adam Pawluś.

Na swoją siedzibę instytucja wybrała budynek przy ulicy Modrzejewskiego 12 w Jaśle.

Mamy już z nią podpisaną umowę przedwstępną. Ponieważ ona jeszcze nie istnieje to nie możemy podpisać konkretnej umowy. Podmiot zacznie działalność dopiero od 1 stycznia, a faktycznie od 2 stycznia 2018 roku. Prawdopodobnie zatrudnionych tam będzie od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu osób. Część pracowników zostanie przeniesionych z różnych instytucji, między innymi dwie osoby ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. Z mocy prawa wszyscy pracownicy jasielskiej placówki terenowej Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przechodzą do nowej instytucji, jak również część pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, którzy obsługiwali zlewnię rzeki Wisłoki. – powiedział Adam Pawluś.

Obiekt będzie wynajmowany od Starostwa Powiatowego, które dysponuje prawem własności nieruchomości w jednej drugiej.

Drugą połową dysponuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle sp. z o.o. Wody Polskie wyraziły na razie gotowość przejęcia tylko drugiego piętra, czyli powierzchni użytkowej na ostatniej kondygnacji budynku. – wyjaśnia.

Stawkę rynkową za dzierżawę pomieszczeń użytkowych w zlokalizowanym w centrum miasta budynku strony ustaliły na poziomie dwudziestu złotych brutto za metr kwadratowy. To o cztery złote więcej niż powiatowi jasielskiemu płaci obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która na potrzeby swojego biura terenowego w Jaśle wynajmuje od niego pomieszczenia w budynku przy ulicy Słowackiego.

Samorząd zamierza zainwestować własne środki w dostosowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy do potrzeb nowej instytucji, które trzeba najpierw odmalować, położyć na podłogach nowe wykładziny oraz wymienić niezbędne oświetlenie. W budżecie powiatu zabezpieczono już stosowną kwotę na przeprowadzenie tej inwestycji.

Zarząd Powiatu wnioskował do Rady Powiatu o zabezpieczenie na ten cel kwoty 80 tysięcy złotych i Rada Powiatu przegłosowała tą propozycję. Ale już wiem, że potrzebna jest mniejsza kwota, ponieważ w wyniku postępowania ofertowego wygrała firma, która przedstawiła propozycję wykonania prac na kwotę ponad 69 tysięcy złotych. – zaznacza starosta.

Adam Pawluś podkreśla prestiż lokalizacji nowej jednostki administracji rządowej na terenie naszego miasta.

To, że na terenie Jasła będzie funkcjonowała taka instytucja państwowa, to dla naszego samorządu bardzo duży sukces. Uważam, że poprawi to dostępność do usług, które będą prowadzone przez Wody Polskie. Mam nadzieję, że w dużym stopniu będziemy też z nimi współpracować przy projektowanym zbiorniku wodnym Kąty – Myscowa. – mówi.

Szczegółowy katalog zadań ustawowych Wód Polskich został określony w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. RP z dnia 23 sierpnia 2017 roku, poz. 1566).

Zakres działalności instytucji jest zbliżony do tego czym do tej pory zajmował się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wszystkie wody płynące i tereny przylegające do nich z mocy prawa stanowią własność Skarbu Państwa i tymi wodami na terenie zlewni rzeki Wisłoki będzie zarządzać ta instytucja. Obejmuje ona ujście Wisłoki do rzeki Wisły od swoich źródeł wraz ze wszystkimi dopływami. Główne dopływy to rzeka Ropa i Jasiołka, a na przykład w Kołaczycach rzeka Bieździada, w Trzcinicy rzeka Młynówka, czy inne mniejsze potoki po drodze. Będzie zarządzać urządzeniami technicznymi zabezpieczającymi przed powodzią, jak również zajmować się wydawaniem wszelkich pozwoleń wodnoprawnych czy uzgadnianiem światła przepływu przy obiektach mostowych i przepustach. Będziemy mieć bliższy dostęp do tych usług. – wyjaśnia starosta Pawluś.

Pracą zarządu zlewni będzie kierował powołany przez Prezesa Wód Polskich, na wniosek dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektor. Może nim zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie z zakresu spraw związanych ze statutową działalnością przedsiębiorstwa, co najmniej trzyletni straż pracy,w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach związanych z gospodarką wodną lub w jednostkach sektora finansów publicznych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. W strukturze organizacyjnej jednostki przewiduje się również stanowisko zastępcy dyrektora.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE