Informacje

Środki dla klubów sportowych na 2018 rok rozdane

Miasto Jasło wyłoniło oferty przedsięwzięć o charakterze sportowym, które przy wsparciu finansowym pochodzącym z lokalnego budżetu będą realizowane przez miejscowe organizacje w bieżącym roku. Samorząd przeznaczy na ten cel o 37 tysięcy złotych mniej niż rok wcześniej. Największą stratę na dotacji odnotował klub piłkarski „Czarni”.

Oceny i wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta Jasła na 2018 rok, dokonała powołana przez burmistrza komisja w składzie: Elwira Musiałowicz-Czech – drugi zastępca burmistrza miasta Jasła (przewodniczący komisji), Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Michał Rybka – radny Rady Miejskiej Jasła, Paweł Rzońca – sekretarz miasta Jasła, Jerzy Raus – inspektor do spraw sportu w Urzędzie Miasta oraz Sylwia Kopacz-Nadymus – podinspektor do spraw turystyki w Urzędzie Miasta.

Komisja, przy formalnej ocenie wniosków, brała pod uwagę następujące kryteria: znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji zadania publicznego, kalkulację kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym oraz możliwość realizacji zadania przez klub sportowy, a także wysokość środków przewidzianych w miejskim budżecie i dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawców otrzymanych dotacji.

W bieżącym roku kalendarzowym miasto Jasło rozdysponowało na kluby sportowe kwotę 653 tysięcy złotych (rok wcześniej 690 tysięcy złotych). Z lokalnego budżetu sfinansowanych zostanie osiemnaście przedsięwzięć realizowanych przez trzynaście podmiotów. Na wsparcie samorządu miejskiego mogą liczyć następujące dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, karate, judo, kickboxing, kolarstwo, pływanie, narciarstwo biegowe, rolkarstwo oraz tenis stołowy.

Największą dotację łącznie otrzyma w tym roku Uczniowski Klub Sportowy przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle (168 tysięcy złotych), w tym na realizację trzech zadań: „Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet. Organizacja i udział w turniejach krajowych i zagranicznych” (98 tysięcy złotych), „Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Sportu” (45 tysięcy złotych) i „Szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonalenia i popularyzacji judo” (25 tysięcy złotych).

Kolejną pod względem wysokości dotację otrzyma Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, który za kwotę 150 tysięcy złotych będzie realizował zadanie publiczne pod nazwą „Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej seniorów i grup młodzieżowych”.

Miejski Klub Sportowy działający przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle otrzyma 102 tysiące złotych na „szkolenie i udział w obozie sportowym, turniejach i rozgrywkach ligowych siatkarzy klubu”.

Pozostałe kluby piłkarskie z terenu miasta otrzymają kolejno: Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” – 38 tysięcy złotych na „prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach piłki nożnej pięciu drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów”, Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – 38 tysięcy złotych na „podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w Akademii Piłkarskiej Jasło”, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 35 tysięcy złotych na „szkolenie sportowe dzieci z piłki nożnej, udział w rozgrywkach Ligi Podkarpackiej i turniejach”, Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczki” – 13 tysięcy złotych na „szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej” i Międzyszkolny Klub Sportowy „Gamracik” – 2 tysiące złotych na „międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców z terenu miasta Jasła”.

Na sporty walki rozdysponowano: 38 tysięcy złotych dla Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate na „szkolenie i współzawodnictwo w karate”, 28 tysięcy złotych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Sportów Walki Judo Jasło na „szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym” i 4 tysiące złotych dla Jasielskiego Klubu Sportów Walki na „promowanie kickboxingu wśród mieszkańców miasta Jasła z naciskiem na dzieci”.

Klubowi sportowemu „SPEED” przyznano 17 tysięcy złotych, w tym 10 tysięcy złotych na „szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu” oraz 7 tysięcy złotych na „rozwój narciarstwa biegowego i rolkarstwa w Jaśle”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPIN” 9 tysięcy złotych na „szkolenie dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych IV i V ligi Krosno – Zachód”, Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu i Miasta Jasła 6 tysięcy złotych na „organizację szkolnych miejskich zawodów sportowych” i 5 tysięcy złotych Jasielskiemu Stowarzyszeniu Cyklistów na „szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego w różnych kategoriach wiekowych zawodników Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów”.

Kto zyskał, a kto stracił?

W porównaniu z rokiem 2017 obniżono dotacje dla: Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910 Jasło (o 39 tysięcy złotych) i UKS „MOSiR” – siatkówka kobiet (38 tysięcy złotych).

Zyskali: MKS „MOSiR” – siatkówka mężczyzn (23 tysiące złotych), UKS ASW Judo Jasło (5 tysięcy złotych), OKS „Sobniów” (3 tysiące złotych), Jasielski Klub Kyokushin Karate (2 tysiące złotych), Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe (2 tysiące złotych), Klub Sportowy „SPEED” (2 tysiące złotych), UKS „MOSiR” – judo (2 tysiące złotych), UKS „SPIN” (1 tysiąc złotych).

Dotacje na zgłoszone przez kluby sportowe przedsięwzięcia o charakterze sportowym przyznawane są na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

© ℗

SŁOWA KLUCZOWE