Na drogach

Uwaga! Plama oleju zalega na dużym odcinku dwóch dróg wojewódzkich

Od godzin po południowych strażacy neutralizują plamę substancji ropopochodnej, która rozlała się prawdopodobnie z uszkodzonego zbiornika samochodu ciężarowego na odcinku kilku kilometrów między Łysą Górą (granica z powiatem krośnieńskim), a Majscową. Utrudnienia w ruchu na przebiegających przez poszczególne miejscowości dwóch drogach wojewódzkich występują na pasie ruchu w kierunku Jasła.

Akcja usuwania zalegającej na drodze substancji ropopochodnej rozpoczęła się po godzinie dwunastej. Do działań mających na celu usunięcie skutków miejscowego zagrożenia zostało zadysponowanych aż dziewięć strażackich zastępów, w tym: dwa z JRG PSP w Jaśle (GBARt, SLRt), dwa z OSP KSRG w Łysej Górze, jeden z OSP KSRG w Świerchowej oraz po jednym z OSP w Nowym Żmigrodzie, Tokach, Gorzycach i Łężynach.

Plama została zlokalizowana na pasie jezdni w kierunku Jasła. Rozciąga się ona na odcinku ponad piętnastu kilometrów, biorąc początek na drodze wojewódzkiej nr 993 w Łysej Górze (na granicy powiatów jasielskiego i krośnieńskiego), następnie przez teren Starego i Nowego Żmigrodu, gdzie w centrum tej miejscowości krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 992, później Toki, Gorzyce, Łężyny, Świerchową, Zarzecze, aż do Majscowej. Do wycieku paliwa doszło prawdopodobnie z uszkodzonego zbiornika ciągnika siodłowego marki MAN wraz z naczepą, kierowanego przez obywatela Rumunii. Zestaw został zatrzymany przez Policję na jednym z przystanków autobusowych w Żółkowie.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej przebiegają etapowo. Substancja neutralizowana jest za pomocą specjalistycznych środków, a następnie zmywana za pomocą wody. Do pomocy w tych czynnościach zarządca obydwu dróg wojewódzkich skierował specjalistyczny samochód – piaskarkę. W miejscu, gdzie pracują umundurowani strażacy, mogą występować chwilowe utrudnienia. Ruch sterowany jest przez nich ręcznie.

Strażacy apelują o ostrożną jazdę. Zwłaszcza, że zalegający miejscami film olejowy jest słabo dostrzegalny w światłach reflektorów samochodowych. Szacują, że ich działania mogą potrwać nawet do godziny szesnastej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE