Informacje

Nowy Żmigród ma pełnowymiarową halę sportową 📸🔊

W Nowym Żmigrodzie, miejscowości liczącej sobie niespełna tysiąc czterystu mieszkańców, oddano dzisiaj do użytkowania nowoczesną halę sportową z pełnym zapleczem higieniczno-sanitarnym. Obiekt, na który miejscowa społeczność oczekiwała od dziesiątek lat, będzie służył nie tylko uczniom tutejszych placówek edukacyjnych, ale także osobom dorosłym zrzeszonym w klubach sportowych oraz indywidualnym pasjonatom chcącym rozwijać swoją tężyznę fizyczną.

POSŁUCHAJ NASZEJ RELACJI:

Powstanie w Nowym Żmigrodzie profesjonalnego obiektu, w którym można byłoby nie tylko organizować zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, ale także treningi dla zawodników klubów piłkarskich z całej gminy czy różnego rodzaju rozgrywki i zawody sportowe było marzeniem wielu pokoleń mieszkańców tej położonej w południowej części powiatu jasielskiego miejscowości. Realizacja tak wielkiego jak na możliwości lokalnego samorządu gminnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób, o czym przypomniał dzisiaj wójt gminy Grzegorz Bara podczas uroczystości związanej z oddaniem w użytkowanie nowo wybudowanego kompleksu składającego się z pełnowymiarowej hali sportowej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego i technicznego.

Pierwszym krokiem przybliżającym miejscowość do lokalizacji na jej terenie takiego obiektu było ujęcie inwestycji w Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród na lata 2007–2013, zatwierdzonej przez tutejszą Radę Gminy pod koniec stycznia 2008 roku. Półtora roku później wyłoniono wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Misję tą powierzono firmie Honco Polska sp. z o.o. z Katowic, która w postępowaniu przetargowym przedstawiła najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę w wysokości 85,4 tysięcy złotych. Pozwolenie na budowę wydano gminie 6 lipca 2010 roku. Wówczas rozpoczął się żmudny proces poszukiwania funduszy na zrealizowanie ambitnego, bo opiewającego kosztorysowo na kilka milionów złotych, projektu.

Światełko w tunelu pojawiło się dopiero na początku 2015 roku.

W dniu 17 lutego 2015 roku osobiście zgłosiłem tę inwestycję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie polegającą na budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie. Decyzją Sejmiku Województwa na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 roku przedmiotowa inwestycja została przyjęta do planu dofinansowania w ramach realizacji Wojewódzkiego Wieloletniego Planu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego. Na realizację wyżej wymienionego zadania gmina Nowy Żmigród otrzymała kwotę 2,9 miliona złotych z Ministerstwa Sportu. Resztę stanowiły środki z budżetu gminy, a przypomnę, że cała inwestycja kosztowała prawie 4,5 miliona złotych. – wspomina Grzegorz Bara.

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na: budowie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem, modernizacji układu komunikacyjnego pomiędzy działką, na której została posadowiona, a drogą publiczną oraz zagospodarowaniu terenu zielonego zostało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Obiekt sąsiadujący bezpośrednio z miejscowym przedszkolem został wybudowany w przeciągu dwóch lat.

W ramach zadania wykonano jednokondygnacyjny budynek hali sportowej o wymiarach zewnętrznych 24,40×44 metry oraz wysokości 11,5 metra. Budynek podstawowy przeznaczony jest do zajęć programowych wychowania fizycznego z następującymi boiskami do gier: boisko główne do siatkówki, boisko główne do tenisa ziemnego, boisko główne do koszykówki, boisko do mini-futbolu, boisko do piłki ręcznej i nożnej halowej, dwa niezależne boiska treningowe do gry w piłkę nożną i koszykową. Kurtyna pozwala na to, żeby można było tutaj realizować zadania dwutorowo: jednocześnie mogą być organizowane dwie lekcje wychowania fizycznego. Część socjalną obiektu stanowi zaplecze dla obsługi hali sportowej, wyposażone w magazyny ogólne i sprzęt sportowy, pomieszczenie dla sędziów, trenerów oraz punkt pierwszej pomocy, a także dwa niezależne węzły sanitarne dla czterech grup ćwiczących. W budynku wykonano również pomieszczenie kotłowni, serwerowni, wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, roboty drogowe i zagospodarowanie terenów zielonych. – mówi Grzegorz Bara.

Hala została przekazana w trwały zarząd miejscowej szkole podstawowej, której uczniowie w pierwszej kolejności będą korzystali z nowo powstałego obiektu. Zajęcia z wychowania fizycznego będą tam organizowane również dla przedszkolaków czy uczniów funkcjonującego na terenie Nowego Żmigrodu liceum ogólnokształcącego.

W godzinach popołudniowych odbywać się tu będą treningi z udziałem zawodników zrzeszonych w lokalnych klubach piłkarskich czy też zajęcia indywidualne dla wszystkich zainteresowanych osób. Władze samorządowe, jak i dyrekcja szkoły nie wykluczają też organizacji zawodów czy turniejów, również tych na poziomie ponadlokalnym.

Swojej radości z powstania tego obiektu nie kryła dzisiaj dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie podkreślając, że to niezwykle podniosły i historyczny moment w historii całej miejscowości, na który lokalna społeczność oczekiwała od dziesięcioleci.

Hala sportowa, której oddanie do użytku dzisiaj świętujemy, to obiekt na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Od dziś stanie się wspaniałą wizytówką naszej gminy na długie lata. Zaspokoi oczekiwania i potrzeby nie tylko młodzieży. To powód do wielkiej radości. Hala jest dobrze przygotowana do przyjęcia różnych grup użytkowników, co bardzo nas cieszy, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest do dla nas dodatkowe wyzwanie w sensie organizacyjnym. Już dziś o tym myślimy snując plany wykorzystania obiektu. Zagospodarujemy go w taki sposób, aby nie tylko uczniowie szkoły, ale wszyscy mieszkańcy mogli z niego w pełni korzystać. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom oraz innym osobom korzystającym z hali poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość. – powiedziała Alicja Witkowska.

Przypomniała ona, że uczniowie miejscowej szkoły, która w tym roku świętuje jubileusz 210-lecia swojego istnienia, przez wiele lat nie mieli zbyt komfortowych warunków do tego, by na zajęciach z wychowania fizycznego rozwijać swoją tężyznę fizyczną.

Długa historia placówki nie szła w parze z rozwojem jej bazy sportowej. Przez wiele lat szkoła posiadała niepełnowymiarową salę gimnastyczną oraz boisko sportowe zmodernizowane dopiero kilka lat temu. – dodała.

Dlatego też dyrektor Alicja Witkowska nie szczędziła dzisiaj słów podziękowań pod adresem wszystkich osób, które swoją konsekwencją i determinacją doprowadzili do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Dziękuję samorządowi gminy, który w odpowiednim czasie podjął decyzję o budowie hali i jej finansowaniu. Dziękuję pracowników wykonującym wszelkie prace przy budowie hali za ich zaangażowanie i serce jakie włożyli w tę budowę. To Wasz wysiłek i wielki trud wieńczy nasza uroczystość. Oddając dziś do użytku tą piękną halę nie sposób przytoczyć słów Jana Pawła II: „sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe”. Wielu zaproszonych na dzisiejszą uroczystość aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia hali sportowej. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym w trakcie realizacji tej inwestycji. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby dzisiaj podziękować, więc kieruję słowa wdzięczności do wszystkich, którym te podziękowania się należą. – powiedziała.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska podkreśliła, że dzisiaj jest bardzo radosny dzień dlatego, że spełniają się marzenia młodych żmigrodzian odnośnie hali sportowej. Wyraziła też swoje przekonanie, że będzie ona spełniać oczekiwania uczniów i mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy będą z niej korzystać.

Bardzo mnie cieszy, gdy przyjeżdżam do takich mniejszych miejscowości, gdzie otwierają się nowe piękne obiekty. To jest zrównoważony rozwój. Rząd zjednoczonej prawicy cały czas mówi o tym, że chce, aby Polska rozwijała się równomiernie, aby to nie były tylko wielkie metropolie, ale żeby w każdym zakątku polskiej ziemi powstawały nowe obiekty, nowe drogi, nowe instytucje, które będą powodować, że ludzie będą chcieli wszędzie mieszkać, że wszędzie będą się czuć dobrze i będą spełniać swoje marzenia. – powiedziała pani wicemarszałek.

Doceniła też upór lokalnych władz w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Zaledwie w kilka miesięcy, gdy objęłam urząd wicemarszałka, przychodzi do mnie od pana wójta wniosek, aby wpisać tą halę sportową do podkarpackiego programu rozwoju bazy sportowej. Pomyślałam sobie, że choćby nie wiem co, ale ta hala musi się znaleźć w tym programie. Dlatego też znalazła się. Już w 2017 roku nie byłoby takiej możliwości, bo program został umiejscowiony już gdzie indziej. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być na otwarciu tej hali sportowej. Patrząc na tą halę myślę, że tutaj będą ćwiczyć nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli z całej gminy. Trzeba nam, abyśmy byli razem i tworzyli wspólnotę, w tym wspólnotę sportową. Na tej hali można uprawiać jakie tylko są sporty. Myślę, że znajdą się pasjonaci, którzy będą chcieli umacniać swoje zdrowie, rozwijać swoje talenty, a może później się ukaże jakiś talent, który później znajdzie się na olimpiadzie. – dodała Kurowska.

Uroczystego otwarcia obiektu poprzez symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi, dokonali: wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz ze swoim zastępcą Radosławem Kujawskim, przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski dyrektor szkoły Alicja Witkowska wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Merchwą oraz dwójka uczniów: Anna Hanas i Wiktor Gryziec. Poświęcenia hali dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Szajna.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, nauczyciele, pracownicy oraz emerytowani pracownicy szkoły, wykonawcy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru i projektanci hali, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Jacek Adamski, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Wojciech Sokołowski, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego dr Marian Stój, radni gminy Nowy Żmigród, sołtys Nowego Żmigrodu Edward Bakuta. Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch i Komendant Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał.

FOTOGALERIA:

Otwarcie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE