Informacje

Szpital poszukuje nowego sprzętu medycznego do modernizowanego bloku operacyjnego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle poszukuje dostawcy aparatury i urządzeń medycznych, które znajdą się na wyposażeniu kompleksowo modernizowanego w tej placówce służby zdrowia bloku operacyjnego. Zakup niezbędnego sprzętu zostanie sfinansowany z funduszy w ramach dużego zadania inwestycyjnego, na które miejscowy szpital otrzymał unijne dofinansowanie.

Jasielski szpital prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy aparatury i urządzeń medycznych w ramach realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do zmodernizowanych pomieszczeń bloku operacyjnego m.in. stołów operacyjnych, aparatury rentgenowskiej, kompletnych zestawów do endoskopii i endochirurgii, lamp chirurgicznych, defibrylatorów, aparatury do anestezji i resuscytacji, monitorów (EKG, saturacji, ciśnienia tętniczego krwi, akcji serca, temperatury, kapnografii), urządzeń do ogrzewania krwi i płynów, pomp infuzyjnych, aparatu ultrasonograficznego i aparatury wspomagającej oddychanie. Ponadto zakupione zostaną niezbędne meble medyczne oraz wózki transportowe.

Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia trzy pakiety. Jego realizacja ma nastąpić między 2, a 19 października, jednak w specyfikacji przetargowej ujęto zapis, że w razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia ustalonego terminu.

Został już ogłoszony przetarg na wyposażenie. Dostawy tego sprzętu będą zorganizowane w taki sposób, aby można było ten sprzęt dostarczyć na już wykonane części tego zadania budowlanego. Te dostawy będą realizowane dopiero w październiku, choć ten przetarg będzie rozstrzygnięty już znacznie wcześniej. W tym przetargu są takie warunki, że ta dostawa będzie mogła być zrealizowana wcześniej, jeżeli te sale będą przygotowane wcześniej lub później, jeżeliby nastąpiły jakieś komplikacje. Na dzień dzisiejszy takich utrudnień nie ma. – powiedział nam Adam Pawluś, starosta jasielski.

Jak dodał: – Całość tego wyposażenia, według wartości szacunkowej, przewidujemy na poziomie 4,5 miliona złotych. Mam nadzieję, że to będzie kosztować trochę mniej, ale wszystko okaże się już wkrótce po rozstrzygniętym przetargu.

Termin składania ofert do udziału w postępowaniu przetargowym został wyznaczony na dzień 14 marca.

Starosta jasielski w rozmowie z naszym portalem podkreśla, że prace budowlane związane z rozbudową miejscowego szpitala o nowy blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię są w zaawansowanym stadium i przebiegają zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem czasowym.

Ponadto zaznacza, że mimo obecności na terenie obiektu robotników oraz wykorzystywania przez nich ciężkiego sprzętu nie występują poważniejsze utrudnienia i szpital funkcjonuje bez żadnych przeszkód. Z uwagi na natężony ruch pojazdów wielkogabarytowych oraz ograniczone możliwości terenowe przy ulicy Lwowskiej 22 z problemami mogą borykać się zmotoryzowani, którzy chcą w tym miejscu zaparkować samochód.

Obecnie udało się już zaadoptować pomieszczenia dla tymczasowej sterylizatorni i przenieść do nich całą aparaturę medyczną. W tej chwili realizowane są prace ziemne związane z wyburzeniem dawnej kotłowni oraz wykonaniem fundamentów pod klatkę schodową ewakuacyjną i ciąg windowy, który połączy blok operacyjny ze zmodernizowaną centralną sterylizatornią. Roboty prowadzone są przez cały tydzień – z wyjątkiem niedziel – praktycznie od świtu do zmierzchu, mimo nierzadko niesprzyjających warunków atmosferycznych. A wszystko po to, aby zdążyć z zakończeniem zadania do wyznaczonego terminu.

Centralna sterylizatornia zostanie umiejscowiona w byłej kotłowni. Tam trwają prace wyburzeniowe i konstrukcyjne, a później będą wykończeniowe i wstawianie urządzeń. Inwestycja nie jest zagrożona czasowo. Nie mamy żadnych problemów. Prace przebiegają nawet z lekkim wyprzedzeniem. My – mówię o powiecie – zapłaciliśmy już nawet wykonawcy pierwszą fakturę w kwocie miliona złotych. Cała inwestycja w tym pierwszym etapie jest warta 16,5 miliona złotych. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Przypomnę, że głównym wykonawcą przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” jest firma Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, która na skutek przedstawienia najkorzystniejszej pod względem cenowym i jakościowym oferty zawarła umowę na realizację prac ze szpitalem w dniu 29 listopada 2017 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie blisko dziesięciu milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie przewiduje rozbudowę pomieszczeń dotychczas istniejącego bloku operacyjnego wraz z nadbudową dachu drugiego piętra budynku głównego szpitala, co umożliwi uruchomienie sali nadzoru pooperacyjnego, jakiej do tej pory brakowało w miejscowej placówce medycznej. Ponadto obecnie nieeksploatowane pomieszczenia w niższej kondygnacji obiektu zostaną zaadoptowane do potrzeb centralnej sterylizatorni, która zabezpieczy wszystkie komórki organizacyjne szpitala.

Ta inwestycja była długo oczekiwana. Szpital musi spełnić wymogi, które obecnie obowiązują i już niedługo te wymogi będą spełnione. Inwestycja musi zakończyć się do września, a w październiku nastąpi rozliczenie finansowe. – powiedział Adam Pawluś.

Samorządowiec dodał, że w jasielskim szpitalu zakończyły się już prace związane z dostosowaniem całego kompleksu do warunków przeciwpożarowych.

To były prace na poziomie blisko 1,1 miliona złotych. Przy zabezpieczeniu przeciwpożarowym szpital będzie mógł już funkcjonować w takich warunkach, jakie obowiązują na dzień dzisiejszy. Pewne braki są na oddziale psychiatrycznym. Tam mamy przygotowany kolejny program. Szpital złożył odpowiedni wniosek na dofinansowanie termomodernizacji. Również będziemy aplikować o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na klatkę schodową i windę w tym budynku. Jeżeli ta klatka i winda zostaną dobudowane do budynku oddziału psychiatrycznego to wówczas szpital będzie mógł spełnić wymogi przeciwpożarowe. W tej chwili funkcjonuje to trochę na prowizorycznych warunkach, a przypomnę, że w nie tak odległym czasie miało miejsce przykre zdarzenie w domu pomocy społecznej w Górnie, powiat rzeszowski, gdzie były ofiary śmiertelne. To jest duże ryzyko więc musimy dbać o to, żeby to ryzyko przeciwpożarowe było w pierwszej kolejności wyeliminowane. – dodał Pawluś.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jasielskiego

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE