Informacje

Awanse na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych powiatu jasielskiego

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych miejscowego Starostwa Powiatowego. Dotyczą one jednego wydziału merytorycznego oraz dwóch jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego. Prowadzone jest również postępowanie mające na celu wyłonienie kandydata na dyrektora jednej z podległych samorządowi powiatowemu placówek edukacyjnych na terenie miasta Jasła.

Starosta jasielski Adam Pawluś poinformował portal regionalny „terazJaslo.pl”, że dokonane w ostatnim czasie zmiany na stanowiskach kierowniczych dotyczyły: Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

W związku z rezygnacją dotychczasowej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beaty Rak Zarząd Powiatu w Jaśle postanowił powierzyć tę funkcję dotychczasowemu wieloletniemu pracownikowi tej jednostki organizacyjnej Barbarze Lechowskiej.

Jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to stanowisko zostało obsadzone w drodze awansu wewnętrznego. Pani Barbara Lechowska posiada wszelkie kompetencje i uprawnienia. Pracuje tam już od dziesięciu lat. Wobec tego nie musieliśmy organizować konkursu. – powiedział.

Pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych po rezygnacji z tego stanowiska Przemysława Baciaka powierzono na czas określony Januszowi Pacherowi, zatrudnionemu do tej pory na stanowisku inspektora w tym wydziale.

Jeśli chodzi o Wydział Promocji to zastanawiamy się nad tym czy przeprowadzić konkurs czy powierzyć te obowiązki panu Januszowi Pacherowi, który zresztą nie zdecydował się jeszcze na to. Póki co chciał przede wszystkim sprawdzić czy poradzi sobie z pracą na tak poważnym stanowisku. W naszym starostwie pracuje bodajże od dwóch lat natomiast wcześniej przez długi czas pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy. Posiada długoletnie doświadczenie. Zajmował się głównie projektami pomocowymi, ostatnio związanymi z edukacją, czyli podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz dostosowaniem placówek zawodowych do nowych warunków. To są dwa duże projekty, jeden jest już prawie na ukończeniu i opiewa na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Drugi, na blisko 2,5 miliona złotych, jest w trakcie realizacji i jego zakończenie nastąpi w 2019 roku. – dodał Adam Pawluś.

W związku z wypadkiem jakiemu uległ dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Karol Adamski, pełnienie jego obowiązków przekazano czasowo inspektor Działu Administracyjno-Gospodarczego Monice Wójcickiej.

Ponadto Zarząd Powiatu ogłosił konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle. Szczegóły dotyczące postępowania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego. Oferty można składać do dnia 20 kwietnia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE